Dossier: ANG

18.884 personen geregistreerd voor link met terrorisme

21 april 2017

Het aantal personen die in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie geregistreerd staan omdat ze aan terrorisme gelinkt kunnen worden, is tussen 2010 en 2017 gestegen van 1.875 naar 18.884. Dat schrijft La Dernière Heure vrijdag, op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De redenen om voor ‘terrorisme’ in de ANG terecht te […]

Lees meer »

Eén op de vijf Belgen in gegevensbank politie

27 maart 2017

De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie bevat de gegevens van 2.221.442 Belgen, terwijl dat zeven jaar geleden maar voor 1.506.046 mensen het geval was. Dat schrijft La Dernière Heure op basis van cijfers van de federale politie, verstrekt door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Op basis van opgestelde en opgeslagen processen-verbaal […]

Lees meer »

Telecomoperatoren verplicht om klantengegevens jaar lang bij te houden

4 mei 2016

De plenaire Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsontwerp dat telecomoperatoren verplicht gegevens van hun klanten bij te houden. PS, Ecolo-Groen en PVDA stemden tegen de tekst, terwijl sp.a zich onthield. Een vorige wettekst was door het Grondwettelijk Hof vernietigd. De rechters misten voldoende garanties voor de privacy. Experts waarschuwden echter meteen dat de vernietiging […]

Lees meer »

Geens wil jaar lang bijhouden met wie u belt en sms’t

16 oktober 2015

De federale ministerraad heeft ingestemd met het aangepaste wetsontwerp dat telecomoperatoren verplicht om gegevens van hun klanten bij te houden. Voor de zomer had het Grondwettelijk Hof de oude wet vernietigd. De rechters misten voldoende garanties voor de privacy. Experts waarschuwden echter meteen dat de vernietiging kwalijke gevolgen zou hebben voor de bestrijding van criminaliteit […]

Lees meer »

De overheid blijft u volgen

5 augustus 2015

De regering heeft een nieuw wetsvoorstel klaar dat bepaalt welke gegevens telecomoperatoren van klanten moeten bijhouden en wie er toegang toe krijgt. Een bijgewerkte versie van de oude dataretentiewet, die al meteen tegenwind krijgt. Ophef bij politie en justitie, zowat anderhalve maand geleden. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de wet die bepaalde dat telecomoperatoren in ons […]

Lees meer »

Vernietigde dataretentiewet leidt niet tot vrijspraken

26 juni 2015

De beslissing van het Grondwettelijk Hof om de dataretentiewet te vernietigen, heeft vandaag niet tot vrijspraken geleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. Het arrest werd door de verdediging in twee zaken aangevoerd, maar de rechters zagen er geen reden in om hun cliënten vrij te spreken. In de ene zaak werden de broers Abdelkader […]

Lees meer »

Te véél informatie loont niet

15 juni 2015

Door de nietigverklaring van de wet op de bewaring van communicatiegegevens door het Grondwettelijk Hof vreest de justitie vleugellam te worden in haar strijd tegen de zware misdaad. Vraag is maar of die bezorgdheid terecht is. Met het schrikbeeld van een ‘Big Brother’-staat die iedereen bespioneert in gedachten bevalen eerst het Europees Hof van Justitie […]

Lees meer »

Politiediensten mogen communicatiegegevens niet langer gebruiken

11 juni 2015

De politie, het gerecht en Staatsveiligheid in ons land dreigen een belangrijk wapen te verliezen in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme. Het Grondwettelijk Hof heeft de dataretentiewet, die telecommunicatiebedrijven verplicht gegevens over e-mail en telefoonverkeer bij te houden, nietig verklaard. Het is een belangrijke overwinning voor privacy-activisten, de bevoegde ministers onderzoeken het arrest. De […]

Lees meer »

Overheid mag data van Belgen niet meer bijhouden

11 juni 2015

De Belgische overheid mag niet langer de communicatiegegevens van alle Belgen bijhouden voor de opsporing van strafbare feiten. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in de zaak die werd aangespannen door de Liga voor de Mensenrechten. Het Grondwettelijk Hof vernietigt zo de wet die telecom- en internetbedrijven verplichtte om de gegevens een jaar lang te […]

Lees meer »

Liga voor Mensenrechten naar Grondwettelijk Hof omdat politie te veel data over ons bijhoudt

9 oktober 2014

De Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige zusterorganisatie stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe wet op het politioneel informatiebeheer, die onder meer de opslag van persoonsgegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie regelt. Hoewel de mensenrechtenorganisaties de nieuwe wet een ’verbetering’ noemen ten opzichte van de huidige regelgeving rond politionele databanken, […]

Lees meer »

Menu