Dossier: Databank

In een klap nieuw spoor in 52 moord- en 91 verkrachtingsdossiers

2 mei 2016

België en Duitsland wisselen sinds kort DNA-gegevens uit en dat leidt al onmiddellijk tot nieuwe belangrijke aanknopingspunten in minstens 52 moorddossiers en 91 verkrachtingszaken. Met die informatie kunnen speurders opnieuw aan de slag. België wisselde al DNA-gegevens uit met Frankrijk en Nederland. Nu dus ook met Duitsland. Goed twee weken nadat het akkoord werd ondertekend, […]

Lees meer »

EU verzamelt niet-Europese criminelen in één databank

19 januari 2016

EU-commissaris voor Justitie Vera Jourova stelt vandaag een gemoderniseerde databank voor: magistraten en politiediensten kunnen veroordelingen en vingerafdrukken van niet-Europese burgers uitwisselen. Het moet verhinderen dat criminelen met valse identiteiten hun activiteiten verplaatsen van lidstaat naar lidstaat. De uitbreiding van het European Criminal Records Information System (ECRIS), dat magistraten al mochten raadplegen voor EU-burgers met […]

Lees meer »

Personeelstekort nekt internationale uitwisseling DNA van misdadigers

12 oktober 2015

De DNA-uitwisseling van België met andere Europese landen komt voorlopig ten einde. Het federaal parket heeft geen volk voor meer samenwerking, zo staat in de kranten van Mediahuis. Sporen van genetisch materiaal zijn cruciaal voor een opsporingsonderzoek. Acht jaar geleden stapte België daarom mee in een internationale uitwisseling met Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje en […]

Lees meer »

Michel I en de uitholling van de rechtstaat

20 oktober 2014

Over het federale regeerakkoord is reeds heel wat inkt gevloeid. Maar één belangrijke tendens bleef tot hiertoe onderbelicht. Inzake justitie en veiligheid draagt deze regering bij aan een verdere uitholling van de rechtstaat. De macht van politie- en veiligheidsdiensten neemt drastisch toe, maar de mogelijkheid tot wettelijk verweer van de burger tegenover deze diensten neemt […]

Lees meer »

Liga voor Mensenrechten naar Grondwettelijk Hof omdat politie te veel data over ons bijhoudt

9 oktober 2014

De Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige zusterorganisatie stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe wet op het politioneel informatiebeheer, die onder meer de opslag van persoonsgegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie regelt. Hoewel de mensenrechtenorganisaties de nieuwe wet een ’verbetering’ noemen ten opzichte van de huidige regelgeving rond politionele databanken, […]

Lees meer »

Doorbraak in honderden misdrijfdossiers dankzij internationale uitwisseling DNA

31 juli 2014

Voor het eerst hebben België en Nederland massaal DNA-gegevens uitgewisseld, en dat leidde meteen tot een spectaculair resultaat. In één klap leverde de vergelijking van de sporen 1.745 overeenkomsten op. In 576 gevallen gaat het zelfs om een DNA-spoor op een plaats van een misdrijf in het ene land, dat nu plots gelinkt kan worden […]

Lees meer »

Justitie betaalt (veel) voor toegang tot eigen vonnissen

23 juli 2014

Een rapport van de commissie voor de modernisering van de gerechtelijke orde pleit voor de oprichting van een open databank met gerechtelijke beslissingen. De FOD Justitie betaalt 13,17 miljoen euro per jaar voor abonnementen op juridische tijdschriften die dezelfde dienst verlenen, schrijft Le Soir woensdag. Het verslag wijst op een “democratisch deficit” door de ontoegankelijkheid […]

Lees meer »

Yves Liégeois krijgt Big Brother Award

4 juni 2014

De Liga voor Mensenrechten deelt de award uit aan de gewezen procureur-generaal omdat hij het idee opperde om een DNA-databank met materiaal van pasgeboren baby’s aan te leggen. Liégeois ontvangt de publieksprijs onder de Big Brother Awards, die de Liga jaarlijks uitreikt aan personen of fenomenen die een bedreiging vormen voor de privacy. In een […]

Lees meer »

Informatisering bij Justitie eindelijk op dreef

14 maart 2014

Tegen de zomer moeten de arresten van alle hoven van beroep in het land digitaal raadpleegbaar zijn. Dat hebben justitieminister Annemie Turtelboom en de top van de administratie van justitie vandaag gezegd. De mogelijkheid wordt een nieuwe stap in de informatisering van justitie, die de voorbije jaren stevige stappen vooruit heeft gezet. Informatica en Justitie […]

Lees meer »

Gedaan met sleuren: advocaten krijgen digitale justitie

1 maart 2014

Het beeld van advocaten die door het justitiepaleis zeulen met stapels papier, hoort binnenkort tot het verleden. In heel België zullen advocaten digitaal documenten kunnen indienen en scannen op de griffie. Dat schrijft De Tijd vandaag. De uitbreiding komt er na een proefproject in alle rechtbanken die onder het Antwerpse hof van beroep ressorteren. Binnenkort […]

Lees meer »

Menu