Dossier: Potpourri-wet

Geens wil strafwetboek beter leesbaar en coherenter maken

20 januari 2017

Het strafwetboek wordt binnenkort accurater, eenvoudiger en coherent. Dat is de ambitie van de hervorming door minister van Justitie Koen Geens, waarvoor de ministerraad vandaag het licht op groen heeft gezet. Daardoor zullen er voortaan enkel nog twee categorieën misdrijven bestaan: misdaden en wanbedrijven. Voor ondernemingen komt er een aangepaste straffenschaal. De hervormingen binnen Justitie […]

Lees meer »

Geens krijgt groen licht voor vijfde en laatste potpourri-wetsontwerp

22 juli 2016

Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft vandaag het fiat gekregen van de ministerraad voor zijn laatste potpourri-wetsontwerp, bedoeld om snel voor meer efficiëntie te zorgen bij Justitie. De tekst sleutelt onder meer aan de adoptieregels en de problematiek van kinderontvoeringen naar het buitenland, voert een centraal erfrechtregister in en maakt videoconferenties bij de notaris mogelijk. Op […]

Lees meer »

Waarom botsen ministers altijd met de magistratuur, en is dat bij Geens niet anders?

18 mei 2016

De magistraten kunnen klagen wat ze willen, ze zullen het met weinig mensen en veel hervormingen moeten doen. Hun bezoek aan het kabinet bracht justitieminister Koen Geens (CD&V) niet op andere gedachten. Waarom botsen ministers altijd met de magistratuur, en is dat bij Geens niet anders? Te weinig personeel en geld De magistratuur en de […]

Lees meer »

Commissie-Justitie keurt Geens’ derde potpourri-wet goed

13 april 2016

In de Kamercommissie-Justitie werd vandaag het wetsontwerp ‘Potpourri III’ goedgekeurd. Daarmee mikt Justitieminister Koen Geens (CD&V) op een ‘menselijker interneringsbeleid’, lees: minder misdrijven zullen leiden tot internering. Het goedgekeurde wetsontwerp behelst twee grote luiken: internering en een modernere, efficiëntere Justitie. Internering is een oud zeer: ons land telt zo’n 4.000 mensen met een ernstige geestesstoornis. […]

Lees meer »

Hoofd antiwitwascel: “Wij rijden met 2pk, terroristen met Ferrari”

19 januari 2016

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), zeg maar de antiwitwascel, mag binnenkort gegevens rechtstreeks doorgeven aan de Staatsveiligheid. Tot nu mocht ze dat enkel aan het gerecht. “Een heel goede zaak om terrorisme aan te pakken”, zegt afscheidnemend baas Jean-Claude Delepière. Het was al jaren een zorg van Delepière. Zijn antiwitwascel, een onafhankelijk orgaan onder […]

Lees meer »

Hervorming assisen leidt tot langere celstraffen

26 november 2015

Door de justitiehervorming die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil doorvoeren, zullen mensen langere gevangenisstraffen moeten uitzitten. De maximale celstraf bij correctionele zaken wordt verhoogd naar 40 jaar. In het tweede pakket maatregelen waarmee Geens justitie wil hervormen, de zogenaamde potpourri II, staat onder meer de hervorming van assisenzaken. De assisenprocedure wordt fors uitgehold. […]

Lees meer »

Plannen van minister Geens zetten stille staatsgreep van Openbaar Ministerie verder

16 november 2015

Nu dinsdag en woensdag 17 en 18 november zal er gedebatteerd worden in de kamercommissie justitie over het wetsontwerp “houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”, beter bekend als het 2de deel van de Potpourri-wetten van minister Geens. De justitieminister zegt met zijn voorstellen ons strafsysteem (financieel) efficiënter […]

Lees meer »

Justitie krijgt 146 miljoen om achterstallige facturen te regelen

23 oktober 2015

De ministerraad is het eens geraakt over de toekenning van 146 miljoen euro om de achterstallige facturen bij Justitie aan te pakken. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bekendgemaakt. Het gaat om facturen van voor 31 december 2014. Van dat bedrag was 100 miljoen al aangekondigd bij de begrotingscontrole in maart. De regering […]

Lees meer »

Onkelinx aan Geens: “U verzwakt de rechterlijke macht”

16 oktober 2015

Het Kamerdebat over de hervorming van het burgerlijk procesrecht is vrijdag uit de startblokken geschoten met een forse uitval van PS-fractieleidster Laurette Onkelinx richting Justitieminister Koen Geens. Ze verweet de minister dat door het besparingsritme bij Justitie, de gerechtelijke macht onmogelijk normaal kan werken. Geens reageerde fel. “Zeg niet dat ik de kracht niet heb […]

Lees meer »

“Potpourriwet” moet rechtsprocedures versnellen en verjaringstermijn verlengen

16 oktober 2015

De eerste “potpourriwet”, die vandaag in de plenaire Kamer besproken wordt en focust op het burgerlijk procesrecht, heeft tot doel een aantal procedures te versnellen en efficiënter te maken. De tekst bevat ook een bepaling die ervoor zorgt dat de speurders tien jaar extra de tijd krijgen om het mysterie rond de Bende van Nijvel […]

Lees meer »

Menu