Onderzoek

Jeff Vermeiren

Een Brusselse privé-detective

Begin 1986 wordt de Brusselse privé-detective Jeff Vermeiren op bevel van onderzoeksrechter Bellemans opgepakt omdat hij gebruik heeft gemaakt van een geheim telexnummer van het parket. Volgens Vermeiren zelf ligt de ware reden in het feit dat hij werkte voor rekening van de vrouw van notaris X, de zoon van een welbekend Paribas-directeur, die in opspraak is gekomen wegens vermeende seksuele mishandeling van zijn kinderen.

Enkele weken voor zijn arrestatie haalde Vermeiren de kolommen van het Franse weekblad Paris Match. Daarin werd het verhaal gedaan over zijn tussenkomst bij de vrijlating van de dochter van een Brits industrieel die er was ontvoerd door de maffia. Na raadpleging van de Italiaanse pers bleek dat dit verhaal met enige korrels zout moet worden genomen. Hoe dan ook, Vermeiren is een geval. Hij beweert zijn opleiding te hebben gekregen bij de Amerikaanse FBI, laat zich rijkelijk betalen voor zijn diensten en organiseert op een bepaald ogenblik een bij de wet verboden privé-militie om – het optreden van de Bende van Nijvel indachtig – grootwarenhuizen te bewaken.

Ook wegens dit laatste feit leeft hij in onmin met het gerecht. Dat het gerecht pas in 1986 daarvoor tegen hem is opgetreden is nogal verwonderlijk vermits hij in de Gouden Gids 1985-86 openlijk reclame maakt voor privé-militievorming. Ons interesseert de detective Vermeiren om wel heel andere redenen. Op zijn beroepskaart staat het embleem van de Code Diplomatique et Consulaire afgedrukt. Deze organisatie, waarmee Urbain Dirix ook te maken heeft, publiceert onder andere een boek met de adressen van alle diplomatieke en consulaire missies in de wereld, opgevrolijkt met reclameboodschappen.

Deze CD blijkt eveneens over een eigen inlichtingendienst te beschikken met hoofdzetel in de Verenigde Staten. De afdeling public relations wordt geleid door de Luxemburgse zakenman Pierre Stein, de voorzitter van de Diplomatieke Academie voor de Vrede in Luxemburg. Jeff Vermeiren werd op 24 juni 1985 benoemd tot directeur van het detectivekantoor Security Bureau NV. Deze vennootschap was amper tien dagen voordien opgericht door een Luxemburgse maatschappij en drie Belgen. Het drietal werd in september 1986 samen met Jean-Pierre Hesbeen opgepakt wegens medeplichtigheid aan valsmunterij van staatsobligaties en cheques.

Sleutelfiguren

Deze Hesbeen is één van de sleutelfiguren in de poging tot oplichterij, bedoeld om de raffinaderij van Feluy op te kopen, een zaak die de gewezen socialistische minister Mathot in opspraak bracht. Het Security Bureau werd in oktober 1985 ontbonden. Enkele weken later, op 19 november, werd een nieuwe vennootschap, New Security Bureau NV, opgericht. Het hogergenoemde drietal is daar niet bij betrokken, maar de Luxemburgse holding wel.

Die holding wordt trouwens vertegenwoordigd door Jeff Vermeiren zelf, die persoonlijk ook kapitaal inbrengt. Die Luxemburgse holding heet Orient Group S.A. Holding. Deze vennootschap is op 14 mei 1985 opgericht door Arden Equities en Sanlux Investments , twee firma’s uit Londen. Tussen beide vennootschappen bestaan kruisparticipaties zodat ze eigenlijk tot eenzelfde groep behoren. De opdracht van de Arden-groep bestaat uit het oprichten en beheren van vennootschappen van derden zodat de eigenlijke bezitters onbekend blijven.

Zo werd Sanlux op 10 oktober 1983 opgericht door de Arden-groep. Drieëntwintig dagen later treden een Panamees bankier en een dito advocaat toe tot de raad van bestuur. We stelden daarover vragen aan Jeff Vermeiren en hij vertelde ons dat de Orient Holding in feite zijn eigendom is. Daar is in de ter beschikking staande documenten geen spoor van terug te vinden. Gezien de hele constructie is dat trouwens uitgesloten.

Maar privé-detective Jeff Vermeiren vertelde ons nog andere dingen, terwijl op zijn bureau een rode anti-tabak kaars brandde, “Ik heb in het verleden zaken gedaan met het wisselagentschap Kirschen. En ik heb na zijn vlucht naar het buitenland Hilailre Beelen geholpen om hem op een bepaald ogenblik stiekem België te laten bezoeken. U begrijpt best dat ik daarover geen details kan geven”.