1

Topic: IESP

Na het uiteenvallen van de AESP werden de restanten van deze think tank geherorganiseerd, door ondermeer Paul Vankerkhoven, Jacques Jonet, Nicolas de Kerchove en Robert Close, als het anti-pacifistische "Rassemblement pour la Paix et la Liberté" (RAPPEL). De Atlantische organisatie zou een postbus in Ixelles hebben gehad en opgericht geweest zijn in de privédomicilie van Jonet, in het "Domaine du Fuji". Ze zou de uitdrukkelijke steun hebben gehad van de paneuropese beweging, en in het bijzonder de Belgsiche tak hiervan (MAUE). Op 31 maart 1982 organiseerde Close een RAPPEL-bijeenkomst in het Centre Culturel et Artistique van Ukkel.

Ondermeer Yves du Monceau, Armand De Decker, Jacques Simonet, Etienne Tombeur, Emmanuel Sacre, Dominque Ugeux en Marcel Gregoire namen hieraan deel en ook Jean Bougerol zou in het publiek aanwezig zijn geweest. De doelstellingen van de organisatie waren om:

 1. Een stem geven aan de stille meerderheid die gekant was tegen de pacifistische bewegingen;

 2. Jong en oud samen te brengen in een alliantie tegen de sovjets;

 3. De Amerikaanse publieke opinie te laten weten dat de grote meerderheid van de Europeanen niet bereid was om te buigen of zich aan de NAVO te ontrekken.

Nicolas de Kerchove zou in 1982 het manifest van RAPPEL redigeren, wat in 1983 leidde tot de oprichting van het "Institut Européen pour la Paix et la Sécurité" (IEPS). De zetel van de IESP was gevestigd in de Brusselse Rue du Champ de Mars 31 (telefoon 02/5115623). Opmerkelijk is dat Paul Vanden Boeynants en Benoît de Bonvoisin zich terug lijken te trekken uit de beweging ten voordele van de PRL van Jean Gol, wat mogelijk wijst op een breuk. Eerder was er al de confrontatie met Albert Raes van de Staatsveiligheid die sinds 1981 de Bonvoisin in diskrediet probeerde te brengen, ondermeer gevolgd door de opheffing van de CEPIC (1982) en het overlopen van ex-leden naar de PRL. De IESP komt onder leiding te staan van de officiële oprichter generaal Close en wordt opgeheven bij diens dood in 2006. De groep zou op heden nog steeds bijeenkomen, zij het onder meer verdoken vorm (zie UBU-PAN, 14/02/2013).

Uitreksels uit een manifest geschreven door Robert Close zijn verhelderend over de rol die IESP dient te spelen in de Koude Oorlog-plannen (bespelen van de publieke opinie en het opzetten van internationale "actie"):

"Il paraît évident que le monde libre est confronté à une triple menace: militaire par la supériorité conventionnelle de l’Union Soviétique… ensuite, économique par la menace d’asphyxie ou de strangulation si la route du Cap de Bonne Espérance était coupée… en troisième lieu, au plan psychologique par le menace de désintégration interne, par la conquête des esprits, ce qu’on a appelé la guerre des idées."

En:

"une poignée de gens de tous les milieux (que nous appellerons le "groupe") a décidé de réagir pour préserver l’avenir et tenter de prévenir le déclenchement d’une troisième guerre mondiale par une politique d’information adéquate et la remobilisation des esprits, en vue de rétablir l’équilibre des forces à tous les niveaux". Met als doel: "de réaliser au niveau politique une prise de conscience des dangers auxquels nous sommes confrontés, en vue de rétablir l’équilibre aux différents niveaux. Information et motivation de l’opinion publique au niveau national et international (le rôle des mass media est primordial dans ce domaine)".

Als conclusie:

"L’action du "groupe" s’inscrit dans le cadre d’un redressement urgent de la situation, face à une menace globale de plus en plus précise. De notre action dépend le monde libre, donc notre survie. Ce n’est ni par un pacifisme unilatéral, ni par une indifférence coupable que nous parviendrons à conjurer la montée des périls. Nous vous le disons clairement, nous avons besoin de votre participation et de votre appui financier (quelle que soit son importance), mais surtout de votre dynamisme, de votre bonne volonté et de votre conviction.

Ce n’est qu’à ces conditions que nous ranimerons l’esprit de résistance et que nous parviendrons à donner à la dissuasion une dimension nouvelle nous permettant d’échapper au dilemme: holocauste nucléaire ou capitulation. Ce sont là des perspectives réalistes si notre unité et notre esprit de coopération internationale sont fondés sur des actes et non sur des mots!"

Aan de top van de organisatie vond men de voorzitter Robert Close en de vice-voorzitters Yves du Monceau en Armand De Decker. Verder waren er nog de secretaris-generaal Jean Delhez en de bestuurders prof. Henri Bernard, don Ottino Caracciolo, Nicolas de Kerchove, Jacques Groothaert, Jacques Jonet, prof. Léo Moulin en Claude Paelinck (ex-generaal, ex-kabinetschef van François-Xavier de Donnea). Het "conseil general executif" had als leden: Francis Cochez, Martine de Bassompierre, Marie-Thérèse de Liedekerke, Thibaut de Kerckhove d'Ousselghem, Geneviève de Spot, Anne Legrosscollard, Vincent Dudant, Ernest Tottösy, Guy van de Casteele, Jean-Claude Van Loo en Ruth Wesipfahl.

Het adviescomité bestond uit Paul Vankerkhoven, Jean Gol, Louis Michel, Louis Olivier, Edmond Poullet, Herman De Croo, Willy De Clercq, José Desmarets, Paul Hatry, Fernand Herman, A. Vlerick, prof. Aloïs Gerlo, prof. William Ugeux, prof. A. Heyndrickx, graaf Pierre Clerdent en prins Rodolphe de Croy-Roeulx (België), Giovanni Spadolini, prof. Enrico Jacchia, prof. Paolo Ungari, prof. Franco Casadio en prof. Achille Albonetti (Italië), Brian Crozier, Julian Amery, Tom Normanton, major Patrick Wall, viscount Cranborne en lord Chalfont (Verenigd Koninkrijk), dr. Gérard Bauer en prof. Curt Gasieyger (Zwitserland), ambassadeur Emilio Beladiez (Spanje), ambassadeur François Tricornot de Rose, Maurice Schumann, Pierre Emmanuelli en prof. Jean-Marie Benoist (Frankrijk), generaal Alexander Haig, generaal Daniel Graham, brig. general R.C. Richardson, Peter McCarthy en Vladimir Bukovsky (USA), generaal Hans Buttlar-Elderberg (Oostenrijk), Hans Graf Huyn en lt. gen. Franz J.S. Uhle-Wettler (Duitsland), Niels Haagerup (Denemarken), en Pierre Gregoire (Luxemburg).

Er was officiële samenwerking met de volgende instituten:

 • Centre for European Policy Studies (België)

 • Danish Institute for International Studies (Denemarken)

 • Centre for Conflict Studies (Canada)

 • Institut International de Géopolitique (France)

 • Institut Français des Relations Internationales (France)

 • International de la Résistance (France)

 • Club Condorcet (France)

 • Association pour le Développement des Echanges et Relations Internationales (France)

 • Hanns-Seidel-Stiftung (Duitsland)

 • Konrad Adenauer-Stiftung (Duitsland)

 • Friedrich-Naumann-Stiftung (Duitsland)

 • Académie Mondial pour la Paix (Monaco)

 • Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (Italië)

 • Centro di Studi Strategici (Italië)

 • The Johns Hopkins University of Bologna (Italië)

 • Institute for Strategic and International Studies

 • Commissao Portuguesa do Atlaântico (Portugal)

 • Instituto de Cuestiones Internacionales (Spanje)

 • International Peace Research Institute (Zweden)

 • Centre Suisse d'Etudes sur les Pays de l'Est (Zwitserland)

 • Institute for International Studies en Institute for Strategic Studies (Taiwan)

 • Wilton Park Conference Centre (Verenigd Koninkrijk)

 • Centre for International Studies (Verenigd Koninkrijk)

 • Center for International Relations (USA)

 • Institute for Foreign Policy Analysis (USA)

 • Heritage Foundation, Interaction Systems (USA)

 • United States Strategic Institute (USA)

 • Center for Strategic and International Studies (USA)

 • High Frontier Foundation (USA)

 • National Strategy Information Center (USA)

 • Center for Constructive Alternatives (USA)

 • Institute for International Studies (Uruguay)

Re: IESP

Het kan geen kwaad even in herinnering te brengen dat Paul Latinus beweerde voor Close te werken. En ook even onderlijnen dat Paul Vankerkhoven behoort tot de onmiddellijke omgeving van Vanden Boeynants.

Vooral de opmerking dat VDB en De Bonvoisin zich leken terug te trekken, intrigeert me. Moet de eerste golf Bende van Nijvel-misdaden worden gezien in het licht van een machtsverschuiving of zuivering binnen 'neo-aristocratisch' rechts?

Laat ons even aannemen dat VDB en De Bonvoisin (en bij uitbreiding de hele entourage 'Violet') zich niet terugtrekken maar zijn opzij gezet. Waarom dan?

Omdat ze te radicaal waren en de strategie van de spanning tot in het extreme wilden drijven, tot en met kinderen op supermarktparkings? Of omdat ze louter werden gedreven door eigen financieel belang en waren verzeild in gigafraudes (snuffelvliegtuigen, Eurosystem Hospitalier) en mogelijk ook volstrekt illegale trafieken? Ongeacht de politiek korrekte kleur wat die trafieken betreft ...

Re: IESP

Even mezelf corrigeren, heb het net nagelezen bij Bouten, Latinus beweerde niet voor Close te werken, maar voor generaal Haig. (Die niet aanwezig is in de top van IESP maar wel in het adviescomité.)

4

Re: IESP

In zijn artikelreeks over de Bende van Nijvel uit 2005 heeft René De Witte het ook over IESP:

(...) En waar vindt men al dat mooie volk als Close, Chalfont, Cranbourne, Crozier of Haig nog terug? In Brussel, broederlijk naast elkaar in de vzw Institut Européen pour la Paix et la Sécurité, kortweg de IEPS. Over de IEPS is weinig terug te vinden, behalve gegevens uit het Staatsblad en enkele merkwaardige documenten die her en der nog circuleren. Zo bijvoorbeeld het 201 bladzijden tellende werkdocument "La Protection Civile, un Besoin Vital à Repenser" uit 1985.

Het document onderzoekt hoe de bevolking in het buitenland wordt beschermd tegen een mogelijke Russische invasie. En het bestudeert hoe het bij ons zou moeten. De conclusies: er moeten bij ons massaal schuilkelders worden gebouwd, er moeten duizenden ziekenhuisbedden extra komen, er moet proviand worden aangelegd, de Civiele Bescherming moet uitgerust worden met de modernste communicatieapparatuur, er moet een extra leger reservisten worden gevormd, er zijn speciale commandoposten nodig, et cetera.

Dat het plan ambitieus is, mag blijken uit het kostenplaatje dat door de auteur van de studie wordt berekend. Hij baseert zich op het Zwitserse model. Hij komt voor België uit op 625 miljard frank ofte 15,5 miljard euro. Omgerekend naar de waarde van het geld vandaag, is dat een slordige 23 miljard euro.

Het is een programma dat uiteraard over vele jaren moet worden gespreid en jaarlijks een flinke hap uit het overheidsbudget zal nemen. Het IEPS weet uiteraard ook wel dat de publieke opinie een dergelijke greep op de schatkist niet zo maar goedschiks zal slikken. Het document besteedt dus ruime aandacht aan de manier waarop de bevolking moet worden geïnformeerd en hoe moet worden voorkomen dat de Belg verstrikt geraakt in "les filets de la désinformation".

Het document zegt veel over de tijdsgeest in de jaren '80 en hoe men in sommige kringen toen dacht. Het interessantste deel van het document zijn de laatste drie bladzijden. Die bevatten de lijst van het zestigtal leden. Voorzitter is generaal Robert Close, uiteraard. Ondervoorzitters zijn graaf Yves de Monceau de Bergendal en de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker. Er staan nog politici op de lijst: onder meer huidig EU-commissaris Louis Michel (toen voorzitter van de PRL), toenmalige Europese Commissaris Willy De Clercq (VLD), vice-premier Jean Gol (PRL). Tal van Britten en Amerikanen die elk op de een of andere manier te maken hebben met de CIA of de Engelse inlichtingendienst MI6.

Verscheidene diplomaten ook. Ook Fransen, zoals Maria-France Garaud, de dame die verscheidene Franse presidenten heeft geadviseerd en niet kan verdacht worden van antipathieën voor Reagan en Thatcher. Nog enkele Vlamingen: gewezen rector van de VUB en boegbeeld van de Vlaamse beweging Aloïs Gerlo en de Gentse professor Aubin Heyndrickx, toen nog een notoire toxicoloog, maar nadien laag gevallen. Met de val van de Muur van Berlijn in 1989 had de Brusselse think thank niet veel zin meer. Close stierf in het najaar 2003.

Bron: De Bende van Nijvel (deel 2) | René De Witte | 2005

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: IESP

Ben wrote:

Nog enkele Vlamingen: gewezen rector van de VUB en boegbeeld van de Vlaamse beweging Aloïs Gerlo en de Gentse professor Aubin Heyndrickx, toen nog een notoire toxicoloog, maar nadien laag gevallen.

Ter info: Professor Heyndrickx zou ook betrokken geweest zijn bij de autopsie van Paul Latinus.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: IESP

Ben wrote:

Ter info: Professor Heyndrickx zou ook betrokken geweest zijn bij de autopsie van Paul Latinus.

Net even opgezocht om zeker te zijn en het klopt:

Nous soussignés, Professeur A. Heyndrickx, Directeur du Laboratoire de Toxicologie de l'Université de l'état à Gand et A. Schmitz Biologiste désignés par réquisitoire de Monsieur J. Michel Schlicker, Juge d'Instruction à Nivelles, en date du 24 avril 1984, avec mussion de procéder à l'analyse toxicoloqique des prélèvements provenant de Latinus Paul, avons rempli corne suit la mission qui naus a été confiée.

Bron: Dossier Latinus

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: IESP

Nog een puzzelstukje, de link Yves du Monceau - GB Inno BM is nieuw voor mij.

Les deux vice-présidents étaient Yves du Monceau de Bergendal (patron de GB-Inno-BM et ancien de la brigade Piron, avec Guy Weber) ainsi que Armand De Decker.

Re: IESP

En daar heb je nonkel Armand weer. smile Wat is de wereld toch klein.

9

Re: IESP

EPS - Liste Des Membres » www.scribd.com/document/

10

Re: IESP

In dit artikel uit Pallieterke  staat nog eens uitgelegd hetgeen hierboven reeds staat beschreven, dus in die zin lijkt onderstaande paragraaf overbodig. Maar ik vond het begrip "Economische staatsgreep" wel goed gevonden; 625 miljard Belgische franken die nodig waren kreeg je er in het parlement of op de begroting niet zomaar door. Alleen door de bevolking te laten sidderen en beven is er weinig protest bij die bedragen. (Het Corona virus zat toen nog in de diepvries en de Russen wilden maar niet afkomen.)

Economische staatsgreep

Close was de man van de vzw Institut européen pour la Paix et la Securité (IEPS), die in de eerste plaats onder de bevolking angst voor het ‘Rode Gevaar’ wilde zaaien. We moesten namelijk sidderen voor de Russen. Onder de indrukwekkende ledenlijst onder meer generaal Haig, enkele liberale toppolitici (Jean Gol, Louis Michel, Armand de Decker en Willy de Clerck), een aantal lieden van adel en voorts mensen met nauwe banden met de CIA of die later in het P2-onderzoek zullen genoemd worden. In documenten van de IEPS is te lezen hoe de pers en de publieke opinie moesten worden bewerkt. Een boekwerk van tweehonderd bladzijden (La Protection Civile, un besoin vital à repenser) uit 1985 legt uit waarom bij ons massaal schuilkelders moesten worden gebouwd, er duizenden ziekenhuisbedden extra moesten komen en hoe de Civiele Bescherming moest uitgerust worden. De opstellers berekenden zelfs hoeveel het ging kosten: 625 miljard frank (23 miljard euro).

In het licht van de spanningen in die jaren ging het als het ware om een economische staatsgreep. Het stuk toonde immers aan dat een zwenk naar een meer totalitaire staat ook enorme economische belangen diende. Betonboeren, bouwheren en proviandleveranciers gingen fortuinen verdienen bij de uitvoering van het plan. Zonder een verband te leggen: als het de bedoeling was het volk de daver op het lijf te jagen en te laten instemmen met een project dat jaarlijks vele miljarden frank ging kosten, was de terreur van de Bende in elk geval koren op de molen van het IESP.