33 maanden effectief voor Kapllan Murat

De correctionele kamer van het hof van beroep van Brussel heeft Kapllan Murat (45) dinsdagavond veroordeeld tot in totaal 33 maanden effectieve celstraf. Sinds 1984 werd de ‘ontsnappingskoning’ door de rechtbanken en hoven voor diefstallen met geweld of braak, slagen en verwondingen, enz. veroordeeld tot 24 jaar cel. In dit geding stond hij terecht voor twee dossiers. In september had procureur-generaal Eliane Jockmans hiervoor zes jaar gevorderd.

Het eerste dossier had betrekking op een diefstal met geweld van parketvloer, in de nacht van 18 op 19 april, in een houthandel in Londerzeel. Murat was op dat ogenblik voorwaardelijk vrij. Opgeroepen door buren, kon de politie Murat en zijn handlanger op heterdaad betrappen. Een voordien gestolen bestelwagen weigerde te starten, waarop de daders te voet probeerden te vluchten.

Een agent die meende dat de beruchte gangster een wapen wilde trekken, vuurde en verwondde hem zwaar in het hoofd. Twee maanden was zijn toestand kritiek. Op 19 juni 2005 werd Kapplan Murat opnieuw in de gevangenis opgenomen. In dit dossier legde het hof hem 18 maanden effectief op.

Het tweede luik had betrekking op de achtervolging door de politie in Waals-Brabant, op 17 juli 2006, nadat Kapllan Murat niet was teruggekeerd uit penitentiar verlof. Hij weigerde te stoppen voor een politiecontrole en beschadigde meerdere wagens, waarvan een van de politie. Eén van de agenten herkende de gezochte, waarna zich een klopjacht ontwikkelde met meerdere politiewagens en een politiehelikopter.

Murat vluchtte daarbij de snelweg in de tegengestelde richting op en liet zijn wagen met doorzeefde banden achter om te voet te vluchten. Het hof veroordeelde hem hiervoor tot 15 maanden cel, gezien de inbreuken op de wegcode, weerspannigheid jegens de politie en het gebruik van zijn wagen als wapen. In eerste aanleg was hij voor deze feiten veroordeeld tot één jaar cel en 450 uren werkstraf.

Bron » De Morgen

Kapllan Murat zet punt achter criminele carrière in emotionele brief

De beruchte crimineel Kapllan Murat snakt na twintig jaar gevangenis naar een gewoon leven bij vrouw en kinderen. In een brief aan de redactie van Het Nieuwsblad stort hij zijn hart uit. “Het is allemaal mijn eigen schuld, maar ik ben twee keer nipt aan de dood ontsnapt. Ik ben dat leven beu, het is genoeg geweest. Ik snak nog slechts naar één ding: een gewoon, rustig gezinsleven. Ik hoop dat het gerecht mij die kans gunt”, schrijft hij Het Nieuwsblad.

“Ik ben zeker geen koorknaap”, begint Kapllan Murat zijn brief uit de gevangenis. “Maar ik ben geen moordenaar, geen verkrachter, geen topcrimineel. Ik heb alleen diefstallen gepleegd. Gedurende jaren heb ik de fout begaan het gerecht te tarten. Ik heb daar zwaar voor geboet. (Hij werd in totaal tot 24 jaar cel veroordeeld) Ik ben als jonge rebel de gevangenis in gevlogen en ben er pas 16 jaar later als volwassen man weer buiten gekomen. Ik ben gedurende 11 jaar in afzondering aan een strikt gevangenisregime onderworpen en al die tijd heb ik nauwelijks mijn kinderen gezien.”

“Toen ik voorwaardelijk vrijkwam, heb ik inderdaad stommiteiten begaan. Ik heb cd’s gestolen in een winkel, maar erger nog, ik heb me laten meeslepen om houten planken te gaan stelen bij een groothandelaar. In één klap heb ik daardoor 24 probleemloze maanden in vrijheid verprutst. Maar ik heb vooral het vertrouwen geschonden van mijn vriendin en onze oudste dochter. Toch zijn ze mij blijven steunen, ook nadat ik na mijn laatste penitentiair verlof in juli 2006 niet naar de gevangenis ben teruggekeerd.”

“Ik besef echter maar al te goed dat ik geen misstap meer mag begaan. Ik mag niet langer de risico’s nemen die ik in het verleden genomen heb. Ik ben door het oog van de naald gekropen, ik heb ei zo na mijn nieuwe gezin onherroepelijk verloren. Ik heb de helft van mijn leven achter de tralies doorgebracht. Ik ben 45, ik snak naar rust en vreedzame jaren met vrouw en dochters. (Zes maanden geleden is zijn vriendin van een tweede dochter bevallen, nvdr.) Ik wil geen afwezige papa meer zijn.”

“Als ik over 18 maanden opnieuw vrij kan komen, heb ik alle troeven in handen om een nieuw en normaal leven te gaan leiden. Te beginnen met mijn familie. Maar ik maak mij zorgen over de nakende uitspraak door het hof van beroep, niet zozeer voor mij, wel voor mijn familie en de vrienden die mij blijven steunen.”

“Ik kan begrijpen dat de magistraten van het hof van beroep het beu zijn om mij voor de zoveelste keer te zien verschijnen. Ik heb een zwaar verleden want ik heb over de jaren heen inderdaad véél feiten gepleegd en dat wil ik niet minimaliseren. Maar ik heb geen gewelddaden gepleegd. Ik vraag het gerecht alleen om op een menselijke manier recht te spreken, mij niet af te maken zodat ik het uitzicht behoudt op een nieuw leven.”

Virginie Barré, de vriendin van Kapllan Murat, hoopt natuurlijk ook dat het hof van beroep niet zal ingaan op de eis van het openbaar ministerie om hem nog zes jaar extra achter de tralies te houden. “Hoe sneller hij bij zijn gezin is, hoe sneller hij zich opnieuw in de maatschappij kan integreren”, zegt ze. “Dat grote voordeel heeft hij ten opzichte van veel gedetineerden: het sociale kader is er om hem opnieuw aan een normaal leven te helpen.”

“Ik ga akkoord met het principe dat een misdrijf bestraft moet worden, maar op een bepaald ogenblik moet men ook inzien dat iets anders dan een straf nodig is om iemand bij zijn reïntegratie te helpen”, vindt Barré. “Dat heeft het gevangeniswezen zelf ook ingezien als het stelt dat, en ik citeer, de gevangenis Kapllan niet verder kan helpen om naar de maatschappij terug te keren, maar de tijd nu gekomen is om hem te confronteren met de realiteit van het dagelijkse leven buiten de gevangenis. Heel ons gezin en speciaal de kinderen kijken daar echt naar uit.”

Bron » Het Nieuwsblad

Meer dan 6 jaar cel geëist voor Kapllan Murat

Het Brusselse hof van beroep eist een effectieve celstraf van meer dan zes jaar tegen Kapllan Murat. Er liggen twee dossiers ter tafel. Murat (45), ook wel de ‘ontsnappingskoning’ genoemd, zal alles samen al meer dan 20 jaar vast voor diefstallen met geweld en slagen en verwondingen. Momenteel zit hij in de gevangenis van Nijvel.

Het eerste dossier gaat over een diefstal in april 2005 in Londerzeel. Murat was toen voorwaardelijk vrij. Agenten konden hem en zijn kompaan op heterdaad betrappen. Beide mannen probeerden nog weg te vluchten. Toen een agent dacht dat hij Murat naar een wapen zag grijpen, vuurde hij. Murat raakte daarbij zwaargewond aan het hoofd.

Op 19 juni 2005 werd hij opgesloten op beschuldiging van diefstal met geweld. Afgelopen juli maakte de Brusselse correctionele rechtbank daar diefstal met braak van, omwille van onduidelijkheid over het wapen dat de mannen bij zich hadden.

Tijdens de zitting vandaag zei Murat dat het pistool van zijn kompaan was en dat het tijdens de diefstal tussen de zetels van de wagen lag. Pas toen ze op de vlucht sloegen, zou Murat het aan zijn broeksriem bevestigd hebben. De procureur-generaal achtte de diefstal met geweld echter bewezen en eiste in het dossier ‘minstens 37 maanden cel’.

Het tweede dossier heeft betrekking op een achtervolging tussen de politie en Murat doorheen Waals-Brabant op 17 juli vorig jaar. Murat was niet teruggekeerd uit penitentiair verlof. Hij weigerde te stoppen voor een politiecontrole, beschadigde verschillende wagens en werd uiteindelijk herkend door een agent.

De politie zette met combi’s en een helikopter de achtervolging in. Volgens de procureur-generaal is in dit dossier sprake van verscheidene inbreuken. Ze eiste een celstraf van drie jaar. Op 9 november wordt de zaak voortgezet. Dan is de verdediging aan het woord.

Bron » De Standaard

450 uur werkstraf voor Kapllan Murat

De vakantiekamer van de Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdag Kapllan Murat veroordeeld tot een werkstraf van 450 uur of, als hij die niet uitvoert, tot dertig maanden cel. Murat werd schuldig bevonden aan diefstal en diefstallen met braak. Eén van die diefstallen pleegde hij in de nacht van 18 op 19 april 2005, terwijl hij voorwaardelijk vrij was, bij een bedrijf in Londerzeel.

Samen met een kompaan was hij planken aan het inladen in een gestolen bestelwagen, toen een buurman de politie op de hoogte bracht. Die kwam ter plaatse en volgens een van de agenten hield Murat een halfautomatisch wapen vast. De agent voelde zich naar eigen zeggen bedreigd en loste een schot.

De kogel verwondde “ontsnappingskoning” Murat eerst aan de kaak en eindigde in zijn wervelkolom. Murat diende later een klacht in tegen de agent. Het onderzoek naar dat incident loopt nog steeds. De feiten werden gekwalificeerd als diefstal met geweld. De rechter oordeelde vrijdag echter dat de agent die het schot loste, de situatie slecht had ingeschat. Een collega verklaarde immers, net als Murat en zijn kompaan, dat de gangster zijn wapen in zijn riem droeg.

De rechter meende dat Murat de agenten onmogelijk bedreigd kon hebben terwijl hij de wagen startte, zijn wapen weer in zijn riem stak en daarbij nog eens zelf geraakt werd. Volgens de rechter ging het dus niet om diefstal met geweld, maar om diefstal met braak. Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechter rekening met het zware gerechtelijke verleden van Murat, maar ook met zijn “spijtbetuiging, die oprecht lijkt, zijn stabiele liefdesrelatie, zijn bereidheid om te reïntegreren en de fysieke en psychologische gevolgen van de feiten die hij heeft meegemaakt”.

De rechter vond een gevangenisstraf niet de meest aangewezen straf, gezien “de bereidheid van de beklaagde om met een schone lei te beginnen en zich opnieuw te integreren op sociaal en professioneel vlak”. Hij koos dus voor een werkstraf. Murats kompaan werd bij verstek veroordeeld tot vijftien maanden cel. Murat en zijn kompaan moeten voorts 2.727 euro betalen aan de slachtoffers van de diefstal, evenals de procedurekosten, die 1.300 euro bedragen.

Bron » Gazet van Antwerpen

Jaar cel voor Kapllan Murat voor feiten tijdens zesde ontsnapping

Kapllan Murat is woensdag door de correctionele rechtbank van Nijvel tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld voor feiten die hij pleegde tijdens zijn zesde ontsnapping in juli 2006. De straf komt bovenop de celstraf die hij nog moet uitzitten tot september 2009.

Op 16 juli 2006 keerde de ontsnappingskoning niet terug naar de gevangenis van Ittre omdat hij teleurgesteld was dat hem een voorwaardelijke invrijheidstelling werd geweigerd. Een dag later werd hij in een gestolen Volkswagen Golf door de politie doorheen Waals-Brabant achtervolgd.

Murat slaagde er toen in de politie af te schudden door de E411 in tegengestelde richting op te rijden en zijn voertuig ter hoogte van Waver achter te laten. Op 28 juli werd hij uiteindelijk opgepakt in Dilbeek.

Murat moest niet wegens zijn ontsnapping voor de correctionele rechtbank verschijnen, aangezien ontsnappen uit de gevangenis niet strafbaar is in ons land, maar wel voor feiten die hij pleegde tijdens die ontsnapping: de diefstal van de Golf, de weigering om zich over te geven aan de politie, de belemmering van het verkeer en het bedreigen van agenten.

Kapllan Murat weerlegde die feiten. De Golf zou hij van een vriend in bruikleen gekregen hebben zonder te weten dat die gestolen was. De kwaadaardige belemmering van het verkeer ontkende hij eveneens. Hij zei dat hij “alleen de wegcode niet gerespecteerd had”.

Volgens de verdediging had hij nooit de bedoeling gevaarlijke situaties te creëren, maar wilde hij enkel ontsnappen. De rechtbank was echter van oordeel dat Murat van de weg een obstakel wou maken voor de agenten die hem achtervolgden.

Murat moet nog voor de correctionele rechtbank van Brussel verschijnen voor een ander dossier. Op 29 april 2005 werd hij door de politie op heterdaad betrapt bij een inbraak in Londerzeel. Hij werd toen door een politieagent neergeschoten.

Bron » Gazet van Antwerpen