1

Topic: AENA

De organisatie "Action pour une Europe Nouvelle et Atlantique", met als secretaris Florimond Damman, was de Belgische tak van de Paneuropese beweging (PEU). Ze vloeide rond 1962 voort uit de PEN van Damman, werkte nauw samen met de CPE van Paul Rohr, en had als leden ondermeer Pierre Nothomb, Joseph Pholien en Jacques Pirenne.

Het voorzitterschap was in handen van Jacques Van Offelen, Pierre Nothomb (vanaf maart 1966) en Adelin van Ypersele de Strihou (na de dood van Nothomb in 1966). AENA werd in 1964 de officiële Belgische tak van de PEU maar werd in 1969 omgevormd tot de "Conseil belge pour l’Union européenne" en kort daarna herdoopt als de "Mouvement d'action pour l'union européenne" (MAUE). De MAUE stond in nauw verband met de, tevens in 1969 opgerichte, AESP en het rabiaat anticommunistische "Institut Européen pour la Paix et la Sécurité" (IEPS).

2

Re: AENA

De belangrijkste twee activiteiten van AENA waren het organiseren van conferenties onder de titel "Séminaires d'Etudes Européennes de l'AENA", onder leiding van Henry Wynants, en het organiseren van de "grands dîners européens" (met als ultieme gastheer Florimond Damman), die een 100- à 200-tal genodigden uit de hoge elite van Europa telden waaronder Coudenhove-Kalergi, Otto von Habsburg, Paul Van Zeeland en Gaston Eyskens. AENA beweerde anno 1964 zo’n 500 effectieve leden te tellen, waarvan vele PSC en PLP parlementariërs, maar het gros kwam uit de industriële/financiële sector.

Sinds 1963 gaf AENA ook een blad uit, Europe-Information, dat maandelijks verscheen in een oplage van 2.000 exemplaren. Via dit medium trachtte het te reageren op de Belgische buitenlandse politiek. Maar ook indirect trachtte het invloed uit te oefenen via de aanwezigheid van parlementariërs in haar organisatie en door te trachten door te dringen in andere milieus. Zo diversifieerde AENA haar actieterrein door in 1964 een speciale commissie op te richten, Le Comité européen des Indépendants et des Cadres.

Wat betreft de positie van AENA ten aanzien van Europa, was die organisatie absoluut voor een politieke integratie, in etappes weliswaar zoals de verwezenlijking van de EEG er één was. Ze waren echter wel gekant tegen een door het volk verkozen Europees parlement, en prefereerden eerder referenda om het volk tot een Europees bewustzijn te bewegen. Die visie werd in grote lijnen ook gedeeld door de Paneuropese Unie van Coudenhove-Kalergi en Otto von Habsburg waarvan AENA in feite een Belgische afdeling was.

AENA transformeerde zich inderdaad tot Conseil Belge pour l’Union Paneuropéenne, en later in 1965 tot MAUE, Mouvement d’Action pour l’Union Européenne, geaffilieerd aan de Paneuropese Unie (intussen na de dood van Coudenhove-Kalergi (1972) onder het voorzitterschap van Otto von Habsburg). In MAUE zag Damman zich omringd door enkele belangrijke vertrouwelingen: de advocaat Henry Wynants en Paul Vankerkhoven. Die laatste was één van de oprichters van de Cercle des Nations te Brussel.

Bron: De netwerking van een neo-aristocratische elite in de korte 20ste eeuw | Klaartje Schrijvers

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube