Commissie Wijninckx

Inleiding

Oprichting Commissie Wijninckx

Het optreden van het VMO en het Front de la Jeunesse leidt op 19 maart 1980 tot de oprichting in de Senaat van een parlementaire commissie die de toepassing van de wet op de privé-milities moet onderzoeken en de werking van de bevoegde overheidsinstanties op het gebied van de ordehandhaving.

Deze commissie werd ook wel de commissie Wijninckx genoemd, naar haar voorzitter Jos Wijninckx. In juli 1981 stelt de commissie haar verslag voor. De commissie concludeert dat VMO en Front de la Jeunesse banden hebben met elkaar en met buitenlandse extreem-rechtse organisaties. Volgens sommige kranten heeft het Front de la Jeunesse ook banden met het leger en rijkswacht.

Jos Wijninckx (links)

Jos Wijninckx (links)

Jos Wijninckx

Jozef Constant Jeanne Wijninckx, geboren te Deurne op 26 juni 1931, is een voormalig Belgisch politicus voor de BSP. De vroegere Belgische Socialistische Partij. Wijninckx is maatschappelijk assistent en was actief bij de Jong Socialisten. Hij was gemeenteraadslid en schepen in Hoboken en Antwerpen, en voorzitter van de districtsraad van Hoboken. Wijninckx was senator en was minister van Pensioenen van 1977 tot 1979. Als senator zat hij de naar hem genoemde commissie voor die van 19 juni 1980 tot 10 juli 1981 onderzoek verrichte naar vermeend machtsmisbruik, belangenverstrengeling en criminele en staatsondermijnende praktijken bij de toenmalige Rijkswacht.

Hoewel de Commissie Wijninckx geen concrete resultaten boekte, stond haar grondige aanpak, met inzet van alle voorrechten en middelen die de Senaat toekomen, model voor de werkwijze van latere onderzoekscommissies in de volksvertegenwoordiging, zoals de twee Bendecommissies en de commissie-Dutroux. Wijninckx is een vrijmetselaar die behoort tot Themis, een loge van het Grootoosten van België in Antwerpen.