Plaatsen

Feiten

Deze kaart geeft een overzicht van alle feiten – van 1982 tot en met 1985 – die worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel.

Aalst

Onderstaande kaart geeft een overzicht van alle feiten en gebeurtenissen die betrekking hebben op de bloedige overval op het Delhaize-warenhuis van Aalst, op 9 november 1985.

Feiten 1983

Inleiding

Deze kaarten zijn afkomstig van de eerste website van de Cel Waals Brabant en werden verspreid ter verduidelijking van twee persberichten. De eerste kaart toont het gebied waarin de persoon op robotfoto nr. 22 werd gesignaleerd. Deze werd o.a. gesignaleerd aan de automobielinspectie van Lobbes. De tweede kaart toont het competentiegebied in 1983 van deze automobielinspectie.

Een kaart met de feiten van 1983.

Een kaart met de feiten van 1983.

Het competentiegebied in 1983 van de automobielinspectie te Lobbes. Aan de autokeuring werd persoon, afgebeeld op robotfoto nummer 22, gesignaleerd.

Het competentiegebied in 1983 van de automobielinspectie te Lobbes. Aan de autokeuring werd persoon, afgebeeld op robotfoto nummer 22, gesignaleerd.

Lobbes en het Bois de Hourpes

De persoonsbeschrijving van robotfoto nummer 22 werd opgesteld aan de hand van de betrouwbare getuigenis van een persoon die in oktober 1983 een woordenwisseling met de beschreven persoon had. Deze laatste verplaatste zich met een voertuig van het type Volkswagen Golf van zwarte kleur. Volgens de getuige, koetswerkhersteller van beroep, was het voertuig herspoten en was de achterbank verwijderd. Op de plaats van de achterbank bevond zich een persoon.

Deze was groot van gestalte en hij leek aan een been gewond. Dit voorval deed zich voor te Landelies in de omgeving van de abdij van Aulne op 5 km van het Bois de Hourpes waarvan hierna sprake. De getuige is formeel in zijn verklaring dezelfde persoon een of twee maanden later te hebben teruggezien bij de Automobielinspectie te Lobbes. De verdachte reed er een wagen voor van onbekend merk waarop handelaarsplaten, zoals die toen werden gebruikt, waren aangebracht. De eigenaar van deze nummerplaat moet woonachtig zijn geweest binnen een bepaald gebied, aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Persoonsbeschrijving

De beschreven persoon leek, in oktober 1983, tussen 30 en 35 jaar, was van middelmatige gestalte en sportief van houding en kledij. Het is opvallend vast te stellen dat de thans verspreide robottekening gelijkenissen vertoont met twee eerder opgestelde en verspreide robottekeningen. Deze hebben betrekking op feiten die eveneens in 1982 en 1983 werden gepleegd.

Uit de studie van het dossier blijkt dat in die periode hetzelfde hiervoor beschreven geografische gebied het mogelijke schuilgebied van de daders kan zijn, te meer daar Maubeuge en Anderleus slechts 25 km verwijderd zijn. Om het belang van dit geografisch gebied en van de verspreide robottekening goed te begrijpen, is het noodzakelijk zich een paar belangrijke feiten te herinneren.

Een overzicht van feiten

De daders hebben een Volkswagen Santana te Lembeek gestolen en pleegden hiermee een diefstal op de kruidenierszaak Piot te Maubeuge op 14 augustus 1982. Om hun vlucht te dekken hebben zij toen op politiemensen gevuurd met een wapen 7.65 mm. Ditzelfde wapen en ditzelfde voertuig werden gebruikt bij de overval op wapenhandel Dekaise te Waver op 30 september 1982. Het voertuig werd achtergelaten te Ukkel ingevolge de schade die bij het vuurgevecht te Hoeilaart was ontstaan.

Op 14 februari 1983 stelen de daders door carjacking een Volkswagen Golf te Plancenoit. Met dit voertuig plegen de daders de overval op de Colruyt te Halle op 3 maart 1983, waarbij de gerant wordt gedood. Deze Volkswagen Golf zal pas op 7 juni 1983 gedeeltelijk ontmanteld worden teruggevonden in het Bois de Hourpes te Lobbes.

Op 2 oktober 1983 doden de daders Jacques Van Camp in het restaurant Aux Trois Canards te Ohain met een pistool van het kaliber 7.65 mm dat gestolen was van de rijkswachters tijdens de diefstal uit de Colruyt te Nijvel op 17 september 1983 en de daders ontvreemden in Ohain eveneens de rode Golf GTI van zijn dochter Cathérine. Op 7 oktober 1983 aan de Delhaize te Beersel, plegen de daders een overval met dit in het zwart herspoten voertuig en doden daarbij de gerant met een riotgun. Een wapen dat later bij de feiten van 1985 wordt gebruikt.

Op 1 december 1983, met hetzelfde voertuig en dezelfde wapens, doden de daders het echtpaar Szymusik, juweliers te Anderlues. Het voertuig wordt 15 minuten later uitgebrand teruggevonden in het Bois de Hourpes op 300 meter van de plaats waar de andere Golf eerder werd teruggevonden. Bovendien blijkt dat de zwart herspoten Volkswagen Golf van Jacques Van Camp met op de achterklep nog steeds de sticker ‘I Love Australia’ op 6 oktober 1983 in de namiddag in de parking Renault, Rue de Fer te Namen stond en op 7 en 8 oktober 1983 in respectievelijk de Rue de l’étoile en de Avenue Materne te Jambes stond.

De 'I Love Australia'-sticker die op de achterklep van de zwarte Golf plakte.

De ‘I Love Australia’-sticker die op de achterklep van de zwarte Golf plakte.

Tot slot, gedurende de feiten van 7 oktober 1983 aan de Delhaize te Beersel, zouden de daders de achterbank van de Golf op het parkeerterrein van het voornoemde grootwarenhuis hebben achtergelaten. Deze achterbank wordt echter slechts op 10 oktober 1983 op aanduiding van een getuige door de politie aangetroffen. In de nabijheid van de vindplaats liep een uitgang voor voetgangers.

Alle aangehaalde locaties werden op de bijgevoegde, bovenste, kaart aangeduid. Ter verduidelijking staat er een kaart bij met het competentiegebied in 1983 van de automobielinspectie te Lobbes. Aan de autokeuring werd persoon, afgebeeld op robotfoto nummer 22, gesignaleerd.

Feiten 1985

De Kaart hieronder toont de door de Bende van Nijvel gepleegde feiten in 1985. De plaatsen Kortenberg, waar de Bende een Volkswagen Golf bemachtigde, Overijse en Eigenbrakel, waar ze in de plaatselijke Delhaizes acht mensen vermoorden, Aalst, waar ze in de Delhaize acht mensen vermoorden en Braine le Comte, waar ze een uitgebrande Golf GTI hebben achtergelaten.

Een kaart met alle gepleegde feiten in 1985.

Een kaart met alle gepleegde feiten in 1985.

Bois de la Houssière

Deze kaart stond afgebeeld in het weekblad Menzo bij een artikel over de zoektocht naar het lijk van de Killer van de Bende van Nijvel. De kaart toont het gebied van het bos van Houssière en een overzicht van de feiten die zich rond de periode van 9 november 1985 in het bos afspeelde.

Een kaart van het Bois de la Houssière.

Een kaart van het Bois de la Houssière.

Legende kaart:

  • Grijze pijl: Dit is de plaats waar een wandelaar in de namiddag van 9 november 1985 een uitgebrand stapeltje rommel vond.
  • Groene pijl: Hier stonden, op 9 november 1985, 45 minuten voor de overval in Aalst een Mercedes en een Golf.
  • Blauwe pijl: De plaats waar de uitgebrande Golf op 11 november 1985 werd teruggevonden.
  • Rode pijl: De in 2005 door de Cel Waals Brabant uitgegraven zone, zie detailkaart.
  • Blauwe pijl: De plaats in het kanaal Brussel-Charleroi waar één jaar na de feiten de zakken met wapens werden teruggevonden.

Detailkaart

De onderste kaart is een detailkaart van de opgravingen van de Cel Waals Brabant in het bos van Houssière. Ze toont ook de positie van de verdachten die getuigen zagen op de avond van 9 november 1985 na de overval in Aalst. Achttien jaar na de feiten meldden getuigen dat ze een levenloos lichaam zagen naast een Golf met daarnaast een grote man en een oudere man. De bruine zone op de kaart is het gebied dat werd uitgegraven.

Een detailkaart van de opgravingen van de Cel Waals Brabant in het bos van Houssière.

Een detailkaart van de opgravingen van de Cel Waals Brabant in het bos van Houssière.