Cel Waals Brabant

Inleiding

Deadline: 10 november 2015

Hoe is het onderzoek naar de Bende van Nijvel in Charleroi beland? Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad alvorens de gerechtelijke arrondissementen de onderzoeken die mogelijk verband hielden met de overvallen van de Bende van Nijvel in handen gaven van een en dezelfde ploeg onderzoeksmagistraten en speurders. Een eerste poging daartoe dateert van oktober 1985.

In Brussel werd toen een gemengde task force opgericht met vertegenwoordigers van rijkswacht, gerechtelijke politie en magistratuur. Tot een goede samenwerking is het evenwel nooit gekomen. Ook tussen de gerechtelijke arrondissementen van Brussel, Nijvel, Charleroi en Dendermonde was er veeleer sprake van concurrentie dan van samenwerking. Tot het hof van cassatie in januari 1987 de dossiers van Nijvel overhevelde naar Charleroi en het hof van beroep in Gent in december 1990 hetzelfde deed met de dossiers van Dendermonde.

In Charleroi werd de intussen opgerichte Cel Waals Brabant eind 1995 nieuw leven ingeblazen. In deze periode neemt onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix, intussen benoemd tot voorzitter van de rechtbank in Charleroi, opnieuw de leiding over de Bende-onderzoeken op zich. Voorzitter Lacroix laat zich bijstaan door onderzoeksrechter Jean-Paul Raynal. Die werkt samen met advocaat-generaal Claude Michaux. Michaux werd door procureur-generaal Georges Demanet van Bergen speciaal naar Charleroi gedelegeerd om er de Bende-dossiers verder te behandelen.

Zelfs als Claude Michaux in 2002 procureur des Konings wordt in Bergen, blijft hij de Bende-dossiers in Charleroi behartigen, samen met substituut-procureur Jean-Christophe Horion. Toen de Cel Waals Brabant eind 1995 werd uitgebreid, was Eddy Vos van de Bewakings- en Opsporingsbrigade van de rijkswacht in Halle een van de eersten om naar Charleroi te trekken.

Zijn Franstalige evenknie, Lionel Ruth, behoort sinds het begin van het Bende-onderzoek tot het speurdersteam. Vandaag hebben beiden de leiding over acht voltijdse speurders, vier administratieve medewerkers en ontelbare onderzoeksopdrachten. Intussen werd de verjaring van de strafvordering verdaagd van 10 november 2005 tot 10 november 2015. Uiterlijk op die datum moeten de daders van de overvallen toegeschreven aan de Bende van Nijvel dus gevonnist zijn. Anders wordt dit onderzoek pas echt werk voor archeologen.