Privacybeleid

Deze verklaring werd opgesteld om aan te tonen dat wij ons sterk engageren ten aanzien van privacy. In de tekst die volgt wordt aangegeven hoe deze website omgaat met het verzamelen en verspreiden van informatie. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of beschikbaar stellen.

Registratie op het forum

Bij het invullen van het registratieformulier op het forum, moeten gebruikers hun contactinformatie vermelden. De verplichte gegevens zijn een bestaand e-mailadres, een gebruikersnaam, een wachtwoord en het antwoord op een controlevraag. De aldus verzamelde gegevens worden door de beheerder van het forum uitsluitend voor intern gebruik aangewend. Persoonlijke gegevens zullen nooit vrijgegeven worden aan derden. Uw e-mail adres zal beveiligd zijn en – indien u dit wenst – verborgen blijven voor alle gebruikers van deze website en dit forum. Het adres kan niet gebruikt worden voor spam.

Om als lid deel te kunnen nemen aan het forum, vereist het systeem het gebruik van cookies. Het cookie onthoudt gebruikersnaam, paswoord en laatste bezoek en wordt beheerd door uw internetbrowser en opgeslagen op uw harde schijf. Indien uw browser het cookie blokkeert – privacy instellingen die te hoog ingesteld zijn – zal u niet kunnen inloggen.

Automatisch gelogde informatie

Uw IP-adres wordt gebruikt om problemen met de server te bepalen en om de website te beheren. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om gebruikerspatronen van verschillende onderdelen en onderwerpen van de website te herkennen.

Publiek forum

Deze website stelt een forum ter beschikking aan haar gebruikers. Gelieve te onthouden dat alle informatie die wordt vrijgegeven op publieke plaatsen, publieke informatie wordt. Voorzichtigheid is dus aan de orde indien u zou beslissen om uw persoonlijke informatie bekend te maken. Omwille van het directe karakter van het forum, is het onmogelijk berichten na te kijken of de geldigheid van de geplaatste informatie te bevestigen.

Gelieve te onthouden dat de inhoud van de geplaatste berichten niet actief nagekeken of opgevolgd kan worden en dat deze website niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eender welk geplaatst bericht. Deze website staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of het nut van eender welk bericht en de website kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van eender welk bericht. De berichten zijn een weerspiegeling van de mening en opvattingen van de auteur van het bericht en niet noodzakelijkerwijs van de opvattingen van Bendevannijvel.com of eender welke entiteit die bij deze site hoort.

Door het forum te gebruiken, verbindt u er zich toe om geen berichten te plaatsen die bewust fout en/of lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, haatdragend, treiterend, obsceen, godslasterlijk, seksueel getint, bedreigend zijn of die de privacy van personen schenden of berichten die eender welke wet overtreden. U verbindt zich ertoe geen berichten te plaatsen die onder copyright vallen tenzij de copyright in handen is van uzelf of van deze site. Alhoewel Bendevannijvel.com niet verantwoordelijk is voor de inhoud van eender welk bericht, heeft deze website het recht om eender welk bericht aan te passen of te verwijderen om eender welke reden.

U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten en u stemt ermee in om deze site schadeloos te stellen in geval van eender welke claim die gebaseerd is op eender welk van uw berichten. Bendevannijvel.com heeft ook het recht om uw identiteit bekend te maken – of eender welke informatie over uw persoon die wij te onzer beschikking hebben – in het kader van een klacht of een rechtsactie tengevolge van een bericht dat door u werd geplaatst.

Verdere vragen

Voor verdere vragen in verband met de deze verklaring of het beleid van de website, kan u steeds contact opnemen met de webmaster. De door u gestelde vragen zullen zo snel en correct mogelijk beantwoord worden. Indien u het niet eens bent met deze verklaring, dan kan u ook altijd contact opnemen, er zal steeds rekening gehouden worden met u bezwaren.