Onderzoek

Nijvel

In het begin werd het onderzoek door verschillende onderzoeksrechters behandeld en was het verspreid over verschillende departementen. Tot het werd gecentraliseerd in Nijvel en daar had een man alles te zeggen, Procureur des Konings Jean Deprêtre. Volgens hem was er maar één juiste piste, de daders waren ‘prédateurs’, roofdieren die overvallen pleegden voor het geld. Al die jaren dat het dossier in Nijvel werd behandeld, werden alle andere sporen en mogelijke motieven verwaarloosd. In Nijvel werd het dossier kapot gemaakt.

Meer:


Dendermonde

In het kleine Oost-Vlaamse provinciestadje Dendermonde, waar de Dender in de Schelde stroomt, heeft onderzoeksrechter Freddy Troch en zijn Delta-cel geprobeerd de oplossing te vinden voor de brutale moord en de mysterieuze diefstal van kogelvrije vesten in Temse en de bloedigste aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst. Na de aanslag in Aalst hadden de speurders een verdachte en concrete aanwijzingen tegen deze verdachte.

Die verdachte was Philippe De Staerke en de ontknoping leek opeens heel dichtbij. Want de Delta-speurders hadden in het kanaal Brussel-Charleroi, nabij Ronquières ook een immense hoeveelheid bewijsmateriaal gevonden dat daar door Bende was achtergelaten. Maar het mocht niet blijven duren. Nadat de onderhandelingen met Charleroi over betere samenwerking bijna ten einde waren en Troch ook vroeg naar andere, gevoelige Brusselse dossiers, werd het onderzoek weggehaald uit Dendermonde en werd Freddy Troch ontslagen als onderzoeksrechter.

Meer:


Rijkswacht

Terwijl ze in Nijvel er alles aan deden om een stel marginalen te vinden die konden doorgaan als de Bende van Nijvel, deed de rijkswacht een bijna parallel onderzoek naar diezelfde Bende. Ze voert het onderzoek op haar eentje, alsof justitie niet te vertrouwen is.

Zo werd op 4 oktober 1983 door rijkswachtcommandant Beaurir zonder overleg met de justitiële autoriteiten een speciaal team opgericht, dat gebruik mag maken van onorthodoxe onderzoeksmethoden om de Bende te ontmaskeren. Majoor Maurice Gilbert, de chef van de groep Dyane, krijgt de leiding van het team.


Cel Waals Brabant

Eind jaren ’80 werd het dossier verhuisd van Nijvel naar Charleroi, waar het tot op vandaag nog altijd is. Begin jaren ’90 werd het dossier uit Dendermonde samengevoegd in Jumet met de overige dossiers. Vandaag proberen de speurders van de zogenaamde Cel Waals Brabant nog steeds een oplossing te vinden voor het grootste enigma uit de Belgische misdaadgeschiedenis.

Onder leiding van Eddy Vos hebben de speurders al tal van nieuwe onderzoeksmethoden gebruikt in de hoop de daders te vinden en het motief van de aanslagen te verklaren. Na al die tijd staan de speurders van de Cel Waals Brabant nog steeds nergens en de deadline van de verjaring sluipt steeds dichter bij.


Robotfoto’s

Een overzicht van de robotfoto’s uit het dossier over de Bende van Nijvel. Je vindt hier zowel de robotfoto’s uit de jaren ’80 en de robotfoto’s van de Cel Waals Brabant, die gedeeltelijk tot stand kwamen onder hypnose. Dit onderdeel is opgesplitst in zes hoofdstukken, eerst vind je er de robotfoto’s uit de jaren ’80, dan de robotfoto’s uit 1997, dan de robotfoto’s uit 2000 en als laatste een onderdeel met andere robotfoto’s.


Bewijsstukken

Een overzicht van belangrijke bewijsstukken en teruggevonden wapens en voorwerpen die waarschijnlijk zijn gebruikt door de Bende van Nijvel.


Plaatsen

In dit hoofdstuk vind u een overzicht van kaarten die betrekking hebben tot het onderzoek naar en de feiten van de Bende van Nijvel. Sommige kaarten zijn afkomstig van de website van de Cel Waals Brabant en werden verspreid ter verduidelijking van twee persberichten, een andere kaart illustreert de opgravingen in het Bos van Houssière en nog andere kaarten geven een overzicht van alle feiten die worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel.

Meer:


Bendecommissies I

De eerste Bendecommissie heeft over twee jaar, van 1988 tot 1989, 187 vergaderingen gewijd aan de uitvoering van het onderzoek naar de Bende van Nijvel en de commissie heeft 118 getuigen verhoord. In haar eindrapport zal de commissie bevestigen dat er ‘duistere machten’ aanwezig waren in de onderzoeken naar de Bende van Nijvel, maar zij zal verder niet verklaren wat of wie die duistere machten waren.


Bendecommissies II

Op 13 juni 1996 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers de oprichting goed van een tweede parlementaire onderzoekscommissie in verband met de bloedige aanslagen van de Bende van Nijvel uit de jaren tachtig, vandaag nog steeds onopgelost. Op 14 oktober 1997 legde de commissie haar verslag neer. Een deel van het tweede bendeonderzoek betrof het verschijnsel van de ‘Roze Balletten’, vormen van groepsex waaraan prominenten uit de politiek, de zakenwereld en de magistratuur deelnamen.

De commissie hecht niet veel of zelfs geen geloof aan de hypothese waarbij de overvallen van de Bende van Nijvel met het verschijnsel van de roze balletten te maken zou hebben. Het bestaan van de roze balletten werd wel bevestigd, al voegt het verslag er snel aan toe dat er geen aanwijzingen zijn dat er ook minderjarigen bij waren betrokken.