Andere

Het Stasi-archief

Bende-magistraten speuren naar spoor in Berlijn

Drie magistraten belast met het onderzoek naar de Bende van Nijvel reizen maandag naar de Duitse hoofdstad Berlijn om er gegevens in het ‘Belgische dossier’ van de vroegere Oost-Duitse geheime dienst na te trekken. Dat meldt de Franstalige Brusselse krant Le Soir.

Concreet willen de magistraten natrekken of er in de Stasi-dossiers namen voorkomen die eerder ook opdoken in de processen-verbaal van Belgische speurders die zich inlieten met de misdaden die op naam van de Bende van Nijvel worden geschreven. Onderzoeksrechters Jean-Claude Lacroix, Jean-Pol Raynal en advocaat-generaal Claude Michaux gaan daarmee in op de aanbeveling van de tweede Bendecommissie twee jaar geleden.

De aanbeveling was om finaal uit te maken of de moordaanslagen van de Bende van Nijvel tussen 1982 en 1985 gezien moeten worden als puur banditisme dan wel als terreurdaden om het regime langs een uitgekiende ‘strategie van opgedreven spanning’ uit evenwicht te brengen. Ook de eerste Bende-commissie was in 1990 vastgelopen op die vraag

Omdat een heronderzoek van alle banditismesporen helemaal niets, zelfs geen vingerafdruk, opleverden, richten de magistraten zich nu nogmaals op de andere hypothese, die van de destabilisering. Om te tonen dat het hen ernst is, vroegen de drie magistraten aan minister van Justitie Marc Verwilghen om de effectieven van de zogenaamde Cel Waals Brabant, die belast is met het Bende-onderzoek, nog niet te verminderen. Op dit ogenblik bestaat de Cel Waals Brabant nog altijd uit een vijftigtal speurders.

Het beruchte Stasi-archief.

Het beruchte Stasi-archief.

Bende-magistraten vinden geen spoor in Stasi-archief

Magistraten Jean-Claude Lacroix , Jean-Paul Raynal en Claude Michaux, die belast zijn met het onderzoek naar de Bende van Nijvel, hebben de afgelopen dagen in Berlijn in de archieven van de geheime dienst van het vroegere Oost-Duitsland geen nieuwe gegevens ontdekt die elementen toevoegen aan het dossier en het onderzoek zoals het in België is gevoerd.

De Stasi, de geheime dienst van de vroegere DDR, heeft de Bende-aanslagen onderzocht om na te gaan of er een eventuele band bestond met de CCC, die tijdens dezelfde periode aanslagen in België pleegde. Dergelijke band is echter nooit bewezen. Dat werd nu ook aan de drie Belgische magistraten bevestigd.

Voorzitter Lacroix noemde zich wel verheugd over de intense samenwerking met de Duitse magistraten. Die is belangrijk voor de afhandeling van de tweede fase van onderzoek. In dat tweede luik moeten de namen van verdachten die in het Bende van Nijvel-dossier circuleren verder onderzocht worden.

Die namen zijn aan de Duitse onderzoekers overhandigd om die te toetsen aan mogelijke gegevens in de Stasi-archieven. Dat wordt een werk van lange adem. Het archief van de geheime dienst van de DDR bestaat uit meer dan 200 kilometer papier, alles samen zo een 12 miljoen individuele fiches. Het archief werd met de val van de Muur gedeeltelijk vernietigd en de rest van het materiaal werd naar de VS gestuurd. Eind maart zal het terug naar Berlijn komen.