Andere

Familie Bende-slachtoffers afgeluisterd

“Ik hoorde flarden van het gesprek met Marie-Jeanne. Een onbekende man zei dat ze me volgden.”

De telefoon van een nabestaande van de overleden Bende-speurder Willy Acke uit Dendermonde is begin dit jaar afgeluisterd. De vrouw kreeg flarden te horen van een gesprek dat ze voerde met een familielid van een van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Volgens haar zit de georganiseerde misdaad erachter en zijn er linken naar zowel de Bende zelf als naar het milieu van collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog.

De persoon die werd afgeluisterd is Lieve Acke uit Lommel. Ze is de nicht van wijlen substituut Willy Acke. Hij leidde in de jaren tachtig met onderzoeksrechter Freddy Troch vanuit Dendermonde het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Acke pleegde om onbekende redenen zelfmoord. Zijn nicht is bevriend met Marie-Jeanne Callebaut uit Aalst. Deze laatste was getrouwd met Jan Palsterman. Hij werd in november 1985 doodgeschoten tijdens de raid die de Bende uitvoerde op de Delhaize-supermarkt in Aalst. Marie-Jeanne Callebaut bracht in april vorig jaar met andere nabestaanden een bezoek aan Jumet. Daar zitten de speurders die zich bezighouden met het Bende-onderzoek.

Omdat veel vragen onbeantwoord bleven, trok de vrouw begin januari opnieuw naar de onderzoekscel. Daarna bracht ze telefonisch verslag uit aan haar vriendin Lieve Acke. Beide vrouwen spraken af elkaar de week nadien te ontmoeten in Lommel. De nacht die voorafging aan de ontmoeting kreeg Lieve Acke telefoon. “Ik hoorde flarden van het gesprek met Marie-Jeanne over haar bezoek aan Jumet. Daarna zei een onbekende man dat ze me volgden.”

Toen begreep de vrouw hoe het kwam dat informatie uit eerdere gesprekken met Marie-Jeanne Callebaut telkens was uitgelekt en verschenen in kranten. Acke meldde het voorval aan de gerechtelijke politie in Brussel. Die onderzocht de zaak en bevestigde dat haar telefoon werd afgeluisterd. De afluisteraars zijn volgens Lieve Acke nazaten van collaborateurs. Die kregen na de Tweede Wereldoorlog nieuwe identiteiten.

Hiervoor werden vaak persoonsgegevens gebruikt van familieleden die clean waren gebleven, zoals Lieve Acke, haar man en zijn ouders. Achter hun namen staan in het Rijksregister telkens twee nummers. Lieve Acke heeft ook een handelsregisternummer terwijl ze altijd huisvrouw is geweest. De dubbele identiteiten zijn volgens haar de link naar de Bende van Nijvel. “Het misbruik van identiteiten is nooit rechtgezet.

België heeft collaborateurs, in tegenstelling tot de buurlanden, geen amnestie verleend. De georganiseerde misdaad ontdekte de dubbele identiteiten en zag er een ideaal chantagemiddel in. Zo geraakten gangsters uit het extreem-rechtse milieu binnen bij solide bedrijven. Onder die dekmantel konden ze ongestoord handelen in wapens, drugs etcetera. Hieruit ontstond de Bende van Nijvel.”

Justitieminister Van Parys liet afluisteren van Bende-slachtoffers ‘onderzoeken’

Agalev-kamerlid Frans Lozie vroeg CVP-minister Van Parys eind februari uit te zoeken of nabestaanden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel werden afgeluisterd. De Agalev’er beschikte over informatie die daarop wees. De afluisteraars zouden speurders zijn geweest van de onderzoekscel-Jumet. Tenminste, zo leek het. De afgeluisterde telefoongesprekken gingen immers over het bezoek dat een familielid van een van de Bende-slachtoffers begin januari had gebracht aan de speurderscel.

De minister gaf Lozie begin maart antwoord in de kamercommissie Justitie. Hij vertelde zijn licht te hebben opgestoken bij het gerecht in Charleroi, dat het dossier beheert. Niemand kon er de informatie bevestigen. Van Parys vroeg Lozie ofwel te stoppen met het verspreiden van dergelijke ‘oncontroleerbare geruchten’ ofwel hem concrete aanwijzingen te overhandigen.

Daarop gaf het kamerlid een briefje met de namen van de geviseerde personen, data waarop hun telefoongesprekken werden afgeluisterd en de waarschuwingen van de afluisteraars. Van Parys liet de gegevens natrekken. Twee weken geleden kreeg Lozie antwoord. Van Parys had wederom geen bevestiging gekregen bij het parket in Charleroi. De Agalev’er weet inmiddels hoe het komt dat de zoektocht niets opleverde: “Niet de speurders zitten erachter maar personen uit het collaborateursmilieu. Ze kregen na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe identiteit, die overeenstemde met die van bestaande personen. In afwachting van amnestieverlening zetten ze het kapitaal dat ze tijdens de oorlog verdienden op naam van hun naamgenoten”.

Een van de personen van wie de identiteit werd ‘geleend’, Lieve Acke uit Lommel, verklaarde gisteren al in onze krant dat de collaborateurs en hun nazaten de naamgenoten chanteerden om het geld terug te krijgen. Ze kregen volgens de vrouw gezelschap van criminelen uit extreem-rechtse hoek die in de jaren tachtig de Bende van Nijvel zouden gaan vormen.


Bron » De Morgen