Imposante beelden: meer dan 60 ton vuurwapens vernietigd bij ArcelorMittal

Bij ArcelorMittal zijn sinds maandag liefst 22.457 vuurwapens in de hoogoven versmolten tot staal. De helft daarvan waren afgedankte politiewapens, de andere helft werd binnengebracht door burgers uit het hele land. ‘Ook wie vandaag in het bezit is of komt van een vuurwapen, kan daar nog steeds afstand van doen.’

Niet alleen in de VS, maar ook in Vlaanderen zijn heel wat vuurwapens in omloop. Volgens het centraal wapenregister zijn er in België 807.000 vergunde wapens. Enkel in Oost-Vlaanderen zijn dat er al 68.000, vorig jaar werden er in de provincie 2.199 nieuwe vergunningen aangevraagd. Maar daarnaast zijn ook heel wat mensen in het bezit van een vuurwapen zonder vergunning. “Dat krijgen ze dan bijvoorbeeld via een erfenis”, zegt gouverneur Carina Van Cauter.

Al voor de derde keer zamelt men nu nationaal wapens in waar mensen van af willen, zonder daar verantwoording te moeten voor afleggen. “Het gaat uiteraard niet om wapens die geseind staan, of gebruikt werden voor een misdrijf”, aldus de gouverneur. “Een een deel ervan, zowat de helft, zijn afgedankte wapens van de lokale en federale politie. Het valt trouwens op dat er in het zuiden van het land nog steeds meer wapens in omloop zijn dan in het noorden.”

In totaal werden 22.457 vuurwapens ingezameld, samen goed voor iets meer dan 60 ton. “Die hebben we — met bijstand van defensie — via bewaakte transporten overgebracht naar ArcelorMittal”, zegt Alexander De Baets, commissaris van de federale politie. “Dat gebeurde in 7 transporten, met 20 agenten.” Al die wapens verdwenen maandag, dinsdag en deze voormiddag in de hoogoven, en werden gerecycleerd tot staal. Het is al de derde keer dat ArcelorMittal meewerkt aan zo’n massale wapenvernietigingsactie.

“22.457 vuurwapens verdwijnen definitief uit onze samenleving, en dat is alleen maar positief”, vindt Van Cauter. “Nog steeds gebeuren jaarlijks 150 ongevallen met vuurwapens. De veiligheid van onze burgers vaart er wel bij, als wapens die niet meer gebruikt worden door hun vergunninghouders ook daadwerkelijk vernietigd worden. Ook wie vandaag nog af wil van een vuurwapen, kan daarvoor informatie inwinnen bij de politie.” ArcelorMittal zorgt overigens gratis voor de verbranding van de vuurwapens.

Bron » De Morgen

12.552 wapens gaan in vlammen op bij ArcelorMittal

Een vrachtwagen is vanochtend het bedrijfsterrein van ArcelorMittal Gent opgereden met een bijzondere lading: 12.552 vuurwapens. Het is de opbrengst van de amnestieperiode die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) instelde bij het invoeren van de nieuwe wapenwet nu ruim een jaar geleden.

De wapens gingen de convertor in waar ze bij 1700 graden Celsius gesmolten werden. Het vloeibare staal wordt gerecycleerd tot staalplaten voor de auto- en bouwindustrie.

De amnestieperiode voor niet-vergunde vuurwapens liep van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2018. Het was de allerlaatste kans voor burgers om hun wapens, kogelladers en munitie uit het zwarte circuit te halen, zonder risico op strafvervolging. Zij hadden de keuze tussen afstand doen van hun wapen, een vergunning aanvragen, het wapen verkopen of het wapen onklaar maken.

Bijna zes ton munitie

Met al deze opties samengeteld, hebben gedurende tien maanden tijd 15.600 personen een aangifte ingediend, waarbij één aangifte staat voor één geregulariseerd vuurwapen of een bepaalde hoeveelheid laders of munitie. Een persoon kon meerdere aangiftes doen, wat het totaal op 37.500 aangiftes brengt. Particulieren hebben ook zo’n 5,7 ton munitie ingeleverd. Die wordt vernietigd door ontmijningsdienst Dovo.

Tussen 2006 en 2008 werd al eens zo’n regularisatieperiode georganiseerd. Toen zijn ongeveer 200.000 wapens aangegeven. Maar de overheid wist dat er nog steeds een grote hoeveelheid illegale wapens in omloop was. Tot schrik van de veiligheidsdiensten die moeten weten wie een vuurwapen heeft om gepast te kunnen reageren, bijvoorbeeld bij huiszoekingen.

Na de amnestie, boetes en celstraffen

Met de vernietiging van de wapens valt definitief het doek over de amnestieperiode. Wie nu nog steeds in het bezit is van een illegaal wapen riskeert een geldboete tot 25.000 euro en tot vijf jaar cel.

ArcelorMittal vernietigt overigens niet alleen vandaag wapens. Zo’n twee keer per jaar smelt de staalreus een 10.000-tal verbeurdverklaarde wapens van over heel België. Dat zijn bijvoorbeeld revolvers of jachtwapens, maar evengoed automatische geweren of samoeraizwaarden die in beslag zijn genomen door de politie in het kader van strafonderzoeken.

Bron » De Standaard

Gevonden wapens niet van Bende, maar van wie dan wél? Parket opent onderzoek

Het parket van Charleroi opent een onderzoek naar de gevonden wapens in het kanaal Brussel-Charleroi. Gisteren bleek dat ze niet konden worden gelinkt aan de Bende van Nijvel. Dé vraag is: van wie zijn ze dan wel?

Gisteren bleek al dat de wapens en munitie die enkele maanden geleden werden opgevist door jonge magneetvissers niet van de Bende van Nijvel zijn. Maar van wie dan wel? Ignacio De La Serna, de procureur-generaal van Bergen en de procureur van Charleroi hebben beslist om dat te laten onderzoeken.

Van wie kunnen de wapens zijn?

Het parket van Charleroi vermoedt dat de wapens in het water werden gegooid door iemand die geen vergunning had om die wapens in zijn bezit te houden. Hun onderzoek gaat om die reden dan ook over inbreuken op de wapenwetgeving.

Waarom en wanneer kwamen die wapens dan in het water terecht?

Dat is moeilijk te zeggen. Het is een feit dat de wapenwetgeving in ons land verschillende keren verstrengd werd, onder meer in 2001, in 2006 en in 2011.

Door de strengere wapenwet moesten wapenbezitters hun wapens inleveren als ze er geen vergunning voor kregen. Mogelijk had iemand wapens van de jaren 90 in zijn bezit, wapens waarvoor hij of zij geen vergunning voor had en besliste die persoon dan om ze maar in het kanaal Brussel-Charleroi te gooien.

Bron » VRT Nieuws

Peeters laat wapendepot in Luik beter beveiligen

De federale minister van Economie Kris Peeters (CD&V) neemt maatregelen om de proefbank voor vuurwapens in Luik beter te beveiligen, zo bericht VTM NIEUWS vanavond. Hij gaat het wapendepot bezoeken en vaststellen, of de nodige maatregelen genomen zijn.

Per wagen mag er maar één bezoeker binnen, een bewakingsfirma zorgt voor de toegangscontrole, de toegangsuren worden beperkt en bezoek is slechts mogelijk na afspraak. Dat zijn de maatregelen die er op korte termijn genomen worden. Er komt ook een veiligheidsaudit en overleg met de gespecialiseerde politiediensten om ook maatregelen op langere termijn te voorzien.

Uit een onderzoek van VTM NIEUWS bleek dat het grootste wapendepot van ons land slecht beveiligd is. VTM-reporter Faroek Özgünes raakte er zonder problemen binnen. In de wapenopslagplaats liggen onder andere kalasjnikovs en automatische oorlogswapens opgeslagen.

Bron » De Morgen

Directeur grootste Belgische wapendepot start onderzoek op na binnendringen VTM-journalist

VTM-reporter Faroek Özgünes is erin geslaagd om zonder problemen de proefbank voor vuurwapens in Luik binnen te raken. Dat is de grootste Belgische wapenopslagplaats, waar onder andere kalasjnikovs en automatische oorlogswapens opgeslagen liggen. Volgens VTM toont dit aan dat het grootste wapendepot van ons land slecht beveiligd is.

De proefbank voor vuurwapens in Luik is de grootste wapenopslagplaats van het land. Er worden ongeveer 10.000 wapens opgeslagen. Het gaat om jachtgeweren en handvuurwapens, maar ook kalasjnikovs en zware automatische oorlogswapens. Het is ook de enige instantie in ons land die alle wapens test die geproduceerd of ingevoerd worden. Ook alle verboden en in beslag genomen wapens komen bij de proefbank terecht om te worden vernietigd.

Özgünes zegt dat hij als bezoeker zonder problemen in de proefbank kon geraken. ‘Er is op geen enkel moment gevraagd wie we waren of wat we daar kwamen doen. We zijn nooit geregistreerd en hebben de gebouwen kunnen verlaten zoals we gekomen zijn. Volstrekt anoniem’, zegt hij. ‘Dat roept, in tijden van terreurniveau drie, vragen op over de beveiliging van deze wapenopslagplaats.’

VTM zegt bewust niet tot in het in het wapendepot zelf te zijn gegaan, omdat dat illegaal zou zijn.

‘Naar aanleiding van de feiten in de reportage’ heeft de waarnemend directeur van het depot een intern onderzoek opgestart. Dat heeft de woordvoerder van Kris Peeters – die als minister van Economie bevoegd is voor die beveiliging – in een reactie laten weten. Meer uitleg wou de woordvoerder evenwel niet geven. ‘We wachten op de resultaten van het onderzoek’, klonk het.

Bron » De Standaard