Jef Vermassen over nakend einde onderzoek Bende Van Nijvel: “Dit is het grootste affront, maar Justitie heeft het zichzelf aangedaan”

Topadvocaat Jef Vermassen stond vanaf het eerste uur nabestaanden van de Bende van Nijvel bij. Hij kan het niet begrijpen dat aan het onderzoek een eind lijkt te komen. “Als je ondervindt dat men precies niet gelukkig is met de tips die je aanbrengt, moet je argwanend worden”, klinkt zijn scherpe analyse.

Zowat vanaf de start van het megadossier rond de Bende van Nijvel, die 28 doden maakte, zit Jef Vermassen in de zaak als advocaat van slachtoffer David Van De Steen. De toen negenjarige Van De Steen was die bewuste 9 november 1985 met zijn ouders en zus Rebecca gaan winkelen in de Delhaize van Aalst, toen de Bende de parking opreed en zijn wapens richtte. Het zusje riep nog “Niet schieten, dat is mijn papa”, maar de beulen hadden geen oor naar het moedige kind. Zij en de ouders werden ter plekke geëxecuteerd. David kreeg een kogel in het been, maar overleefde.

“Al die jaren heb ik belangeloos geprobeerd om het onderzoek gaande te houden. Want al dat leed, al dat onbegrijpelijk onrecht, verdiende minstens een deftige uitleg”, stelt Vermassen, nu we weten dat het onderzoek straks mogelijk stopt zonder dat de daders gestraft zijn. “Ik heb een map van tien centimeter dik, met tientallen tips die ons ter ore kwamen en die we doorgezonden hebben naar het gerecht.”

Maar daar gebeurde schijnbaar nooit iets mee. “Ik stuurde eens een mail met een document door waarin belangrijke zaken stonden over het onderzoek, zaken die ik uit de eerste hand ontvangen had. Toen ik maanden later informeerde naar hoe het stond, was het antwoord nogal ontstellend: ‘We krijgen dat document niet open’. Het typeert hoezeer men blijkbaar niet geïnteresseerd was in een oplossing van dit ‘grootste misdrijf ooit in vredestijd.’”

Doorgeefluik

Uit wantrouwen klopten mensen met tips over de Bende na verloop van tijd eerder bij Vermassen aan dan bij gerecht en politie. De advocaat werd een soort doorgeefluik. “Een terminale man nodigde me ooit uit op zijn sterfbed. Hij had gouden informatie, over een hangar waar wagens gestald stonden die wellicht door de Bende gebruikt werden. De man vertelde me alles en enkele uren na ons gesprek is hij ook overleden. Ik bezorgde alles aan het gerecht. Maanden erna kreeg ik de volgende boodschap: ‘De informatie was niet nuttig.’ Het werd zowat het standaardantwoord van het gerecht voor alles wat we uit de eerste hand, soms van directe getuigen, vernamen en overgedragen hadden. Ze wilden de daders niet vinden.”

“Ik heb een heel klaar idee van wat er gebeurd is, wat er allemaal is fout gelopen en waarom. Maar ik kan dat niet open en bloot vertellen. Want ook uniek aan dit dossier is dat men precies steeds meer zin had om mensen die informatie aandroegen achterna te zitten dan de eigenlijke daders. Als je ondervindt dat gerecht en politie niet gelukkig zijn met de tips die je aanbrengt, moet je argwanend worden.”

Stille dood

Volgens de advocaat klopt veel niet in het hele dossier. “In mijn 52-jarige beroepsloopbaan heb ik het nooit meegemaakt dat een bende van drie of meer personen misdaden pleegt en ermee wegkomt. Er is altijd één die iets te veel zegt: op een zat moment, aan een medegevangene, uit wroeging. Altijd is dat zo, behalve in deze zaak, die veel meer leden telde. Heel raar vind ik dat.”

“Ontgoocheld? Dat kan je pas zijn door een beslissing die je niet verwacht. Ik verwachtte dat het zo zou lopen: het scenario van de stille dood. Ik ben wel verontwaardigd omdat ik besef dat sommigen jaren met de voeten van de slachtoffers gespeeld hebben. Sommigen, want ik moet wel zeggen dat velen ook hun uiterste best gedaan hebben om de waarheid boven te spitten. Maar er is wel sabotage gepleegd, dat heeft zelfs toenmalig justitieminister Koen Geens (CD&V) toegegeven.”

“Dat alles maakt mij diep ongelukkig. Deze zaak is het grootste affront ooit voor de Belgische justitie. Justitie heeft zich dit zelf aangedaan, door het knoeiwerk, onder meer door de onbegrijpelijke overheveling van het dossier naar Charleroi waar het jarenlang stillag.”

Moegestreden

Veel kansen ziet de toppleiter niet meer. “Eénmaal dacht ik dat het nog iets zou worden: toen het federaal parket de zaak overnam. Ik vertrouwde de mensen die zich toen over de zaak ontfermden. Maar dat ook die demarche tot écht niets geleid heeft, is nu wel duidelijk.”

“Misschien dat straks iemand op zijn sterfbed nog wroeging krijgt: een dader, of misschien een onderzoeker die meegewerkt heeft aan het niet laten uitkomen van deze misdaad. Het kan, maar ik acht de kans klein. Mensen die zo veel leed zo achteloos naast zich neerleggen en al die jaren maar doen alsof ze hard werken aan een doorbraak, zijn mensen met psychopathische kenmerken. Ik kan het niet anders zeggen. En zo’n types krijgen geen wroeging. Nooit.”

Vermassen zegt “moegestreden” te zijn in de zaak rond de Bende van Nijvel, maar hij koestert toch hoop. “Ik hoop stilletjes dat iemand, een mens van goede wil – een journalist, een vorser, een geïnteresseerde – het dossier straks tot zich neemt als het afgesloten is en zelf aan het speuren slaat. Ik kan die persoon alvast verzekeren dat zijn haren vaak te berge zullen rijzen van de sabotageacties en de manipulaties die hij zal lezen.”

“Maar hopelijk slaagt hij of zij wel in dat wat het gerechts- en politieapparaat al die jaren nagelaten heeft: een deftige uitleg geven aan de nabestaanden en ze troost bieden over die vreselijke feiten van toen. Dat hoop ik uit de grond van mijn hart”, aldus de advocaat.

Bron » Gazet van Antwerpen | Dirk Coosemans

Jef Vermassen over nieuwe stap in Bende-onderzoek: “Dit had men veel vroeger kunnen doen”

“Ik sta positief tegenover al wat wordt gedaan om de waarheid te vinden, maar men had dit veel vroeger kunnen doen.” Dat zegt advocaat Jef Vermassen, die nabestaanden van slachtoffers vertegenwoordigt, nu speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel nieuwe DNA-sporen hebben.

De speurders in het Bendeonderzoek verzamelen DNA en vingerafdrukken bij honderden oude en nieuwe verdachten. Het verzamelde DNA zal worden vergeleken met tien nieuw ontdekte DNA-sporen die aan de Bende gelinkt worden. Tot voor kort waren er maar twee zuivere en zekere DNA-sporen, maar met nieuwe technieken kan een gemengd DNA-profiel uit elkaar gehaald worden om afzonderlijke profielen te identificeren.

Advocaat Jef Vermassen geeft de nieuwe werkwijze van de speurders een kans. “Ik sta positief tegenover al wat wordt gedaan om de waarheid te vinden. Het is de eerste keer dat ik meemaak dat het gerecht op zo’n grote schaal DNA afneemt. Ik ben een voorstander van het DNA-onderzoek. Het is niet 100 procent sluitend maar het zijn ‘stille getuigen’ die heel belangrijk zijn”, zegt Vermassen.

Zijn cliënt David Van de Steen verloor bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij acht mensen om het leven kwamen, zijn ouders en zijn zus. “Mijn cliënt is gematigd optimistisch. Hij heeft al zo vaak gehoopt dat er een doorbraak zou komen, en is al zo vaak teleurgesteld. Er zijn bijvoorbeeld verschillende getuigen die nu een persoon zouden herkend hebben voor de feiten van Aalst, maar daar doet men niets mee. Om het onderzoek niet in gevaar te brengen, kan ik daar nog niets meer over zeggen.”

Koning Albert

Het is uitkijken naar de resultaten van het DNA-onderzoek, zegt Vermassen. “Men had dit veel vroeger kunnen doen. De techniek van het DNA staat al heel ver, zeker in het buitenland. Het is enorm geëvolueerd en is veel gerichten en concreter geworden. Zo kan je op de details van één persoon reconstrueren, zoals de kleur van de ogen. Een verdachte kan weigeren mee te werken, maar dat maakt iemand uitermate verdacht. Bovendien kan een persoon verplicht worden om een staal af te staan, denk maar aan koning Albert.”

Bron » De Standaard

Advocaten van nabestaanden hebben veel vertrouwen in DNA-onderzoek in Bende-dossier: “Stille getuigen die niet kunnen liegen”

Honderden mannen en vrouwen worden verzocht om DNA te laten afnemen in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. “Een erg goede zaak, want DNA, dat zijn de stille getuigen die niet kunnen liegen”, zegt strafpleiter Jef Vermassen die enkele nabestaanden van de slachtoffers vertegenwoordigt. Ook Walter Vansteenbrugge reageert positief op het nieuws en gelooft in een mogelijke doorbraak.

“Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik meemaak dat het gerecht op zo’n grote schaal DNA-stalen afneemt, al heb ik natuurlijk ook nooit eerder een dossier als dat van de Bende van Nijvel meegemaakt”, zegt Vermassen. “Dit is erg uitzonderlijk. Ik ben een groot believer als het over DNA-onderzoek gaat. Vroeger had men alleen vingerafdrukken, maar DNA gaat veel verder. Het is niet honderd procent sluitend, maar het scheelt niet veel. Bovendien evolueert de techniek, wordt het steeds fijner. Je kan op de duur zelfs de kleur van de ogen van iemand bepalen, wat vroeger helemaal niet mogelijk was.”

“Als ik pleit heb ik het over ‘de stille getuigen die niet kunnen liegen’. Dat zijn de sporen van daders die men terugvindt op bijvoorbeeld de kleren van het slachtoffer, op een glas waarvan gedronken is enzovoort. Denk aan Annick Van Uytsel, waar men ook één haartje heeft gevonden. Daar is toen spijtig genoeg een tijdje niets mee gedaan, maar DNA en sporen zijn ontzettend belangrijk. De kans dat men zich vergist is heel klein en de kans dat ze de dader verraden is bijzonder groot.”

“De kostprijs van 60 euro per staal is peanuts vergeleken met de kostprijs van de onderzoeken die al zijn gebeurd, tel gewoon de bladzijden op en de duurtijd om ze te typen en je zult uitkomen op een extreem veelvoud. Dit is een middel in de hoop dat er iets uitkomt. Je moet echt op geen euro kijken nu. Ik heb hier veel vertrouwen in, maar het is wachten op de resultaten, natuurlijk.”

“Toch wil ik nog dit opmerken: Naast het feit dat dit grootschalige DNA-onderzoek wel iets eerder had mogen gebeuren, hebben verschillende mensen getuigd dat ze bij de aanslag van de Bende in Aalst één bepaald persoon hebben herkend. In het kader van het onderzoek kan ik zijn identiteit hier niet prijs geven, maar ik vraag toch pertinent: is dat niet evenwaardig aan DNA-onderzoek?”

Advocaat Van Steenbrugge: “Geloof in mogelijke doorbraak”

Ook advocaat Walter Van Steenbrugge reageert positief. “Het DNA-onderzoek is in elk geval een uitstekende methode om een aantal zaken te elimineren. Dit is écht goed werk. Er zit weer vaart in het onderzoek. Er is bij mij en mijn cliënten geloof op verdere ontwikkelingen en een eventuele doorbraak.”

“Ik heb de indruk dat het federaal parket de zaken effectief goed in handen heeft genomen; dat heb ik gemerkt toen er de switch is gekomen (Marianne Capelle kreeg in februari 2018 de leiding in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, red) en er weer heel serieus op het dossier wordt gewerkt. Dat is alleen maar toe te juichen. Maar ook van onze kant zijn we met een aantal zaken bezig die ook evolueren. Daardoor zitten we in een andere modus: het dossier zit bij mij niet ergens onderaan de schuif, maar helemaal bovenaan.”

“Ook mijn cliënten, de familie Palsterman, volgen de zaken van heel nabij op en we komen zeer regelmatig samen. De intensiteit is in ieder geval verhoogd en ik voel dat dat ook bij het federaal parket zo is. Er is een geloof op positieve ontwikkelingen en een mogelijke doorbraak.”

Bron » Het Laatste Nieuws

Bende van Nijvel: Advocaten Vermassen en Callebaut verliezen geloof in onderzoek

Als er binnen de twee jaar geen assisenproces komt over de Bende van Nijvel, dan mogen ze het onderzoek definitief opdoeken. Dat zegt advocaat Jef Vermassen, die nabestaanden van slachtoffers vertegenwoordigt, aan TV Oost. Advocaat Peter Callebaut, die ook burgerlijke partijen bijstaat, verwijt het federaal parket “onwil” en “onkunde”.

Callebaut stelde in juni dat Abdelkader Belliraj, de Belgische Marokkaan uit Evergem die in Marokko veroordeeld werd tot levenslang voor terrorisme, de leider zou geweest zijn van de Bende van Nijvel. “Als men dat niet wil onderzoeken, is dat onkunde of is dat onwil, of is het allebei? Het zijn natuurlijk jongens die vernoemd worden in dat laatste dossier. Dat zijn echte terroristen. Dus daar lach je niet mee, die schieten vooraleer ze vragen stellen. Wij hebben naam en toenaam genoemd in het dossier en dat ook meegedeeld aan het parket”, zegt Callebaut.

Een doorbraak in het dossier dringt zich op want over twee jaar loopt de verjaringstermijn naar het Bende-onderzoek af, zegt Vermassen aan TV Oost. “Maar zonder dat er mensen in het gerechtelijk onderzoek als beschuldigde worden vervolgd, krijg je geen assisenzaak. En dat wordt toch wel hoog tijd als men nog voor de verjaringstermijn een assisenzaak wil houden.” Volgens de advocaten staan de namen van de leden van de Bende van Nijvel in het dossier.

Bron » Het Nieuwsblad

Vermassen: ‘Misschien één van de dominostenen richting dader Bende van Nijvel’

Advocaat Jef Vermassen en slachtoffer David Van De Steen reageren voorzichtig op de arrestatie van voormalig Bendespeurder Philippe V. ‘Ik ken hem, als hij het onderzoek gemanipuleerd heeft, zou mij dat enorm aangrijpen’, aldus Van De Steen.

‘We moeten voorzichtig blijven voor we conclusies trekken’, reageert advocaat Jef Vermassen nadat bekendraakte dat Philippe V. is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht in 1986 het onderzoek naar de Bende van Nijvel gemanipuleerd te hebben. ‘Er zijn inderdaad verdachte dingen rond die man gebeurd. Maar we moeten afwachten, de mensen willen nu ineens resultaten zien, maar ik verneem dat hij nog ondervraagd moet worden.’

Philippe V. lag in november 1986 aan de basis van de vondst in de zwaaikom van Ronquières, waarbij duikers onder andere wapens opdoken die gediend hadden bij verschillende overvallen van de Bende uit de periode tussen ’83 en ’85. Een tipgever zou V. hebben gezegd waar hij de wapens had gedumpt.

‘Er moet worden uitgezocht van wie V. die informatie had’, benadrukt ook Vermassen. ‘Als dat één van de dominostenen is en we komen via hem aan die tipgever en als die tipgever wil praten, dan komen we misschien bij een dader uit.’

Vermassen blijft echter realistisch. ‘Er zijn al meer mensen opgepakt die nadien weer zijn vrijgelaten. Ik sta dicht bij nabestaanden en bij David (Van de Steen), die zelf slachtoffer is. Zij zijn zo sceptisch geworden en willen niet te veel hopen, want misschien is het weer niets.’

Van De Steen: ‘Hopelijk niet zoveelste kakofonie’

‘Ik weet niet wat ik hiervan moet denken’, blijft ook slachtoffer David Van De Steen zelf voorzichtig. ‘Het zou straf zijn als V. zoveel jaren gezwegen heeft, dan heeft hij ook zijn eigen collega’s voor de gek gehouden. Ze komen nu nog maar eens met een mogelijke manipuleerder, ik hoop niet dat die binnen een paar dagen weer moet worden vrijgelaten en het de zoveelste kakofonie in het onderzoek blijkt te zijn.’

‘Stel dat dit niet waar is, dan is het een drama voor die man’, waarschuwt Van De Steen. ‘Ik weet dat hij het al moeilijk had met die beschuldigingen. Het is ook een man met een gezin, met kinderen. Ofwel gaat hij nu praten, ofwel blijft hij volhouden dat hij er niets mee te maken heeft.’

‘Ik ken V., heb hem gezien en heb met hem gepraat’, besluit Van De Steen over de Bendespeurder. ‘Als dit waar blijkt te zijn, zou mij dat enorm, enorm aangrijpen.’

Bron » De Standaard