Grootste wapendepot van het land slecht beveiligd: journalist loopt er zonder problemen naar binnen

De beveiliging van de proefbank voor vuurwapens in Luik, de grootste opslagplaats van wapens in België, laat te wensen over, zo blijkt. VTM-reporter Faroek Özgünes raakte er zonder moeite binnen. “Er is ons op geen enkel moment gevraagd wie we waren of wat we daar kwamen doen.”

De proefbank herbergt zo’n 10.000 wapens. Dat zijn pistolen en jachtgeweren, maar ook kalasjnikovs en automatische oorlogswapens. Bovendien worden alle wapens die in ons land worden geproduceerd of ingevoerd daar getest voordat ze in gebruik worden genomen en wordt in beslag genomen wapentuig er vernietigd.

De werknemers van de instantie namen contact op met VTM, omdat ze zich zorgen maakten over de beveiling van het pand en daarmee ook hun eigen veiligheid, meldt VTM Nieuws. Özgünes probeerde vervolgens de proefbank binnen te komen. Dat bleek geen enkel probleem.

Geen probleem

“Er is op geen enkel moment gevraagd wie we waren of wat we daar kwamen doen”, legt hij uit. “We zijn nooit geregistreerd en hebben de gebouwen kunnen verlaten zoals we gekomen zijn. Volstrekt anoniem.” De reporter stelt zich ernstige vragen bij de bevindingen. “Dat roept in tijden van terreurniveau drie vragen op over de beveiliging van deze wapenopslagplaats.”

VTM zegt bewust niet tot in het in het wapendepot zelf te zijn gegaan, omdat dat illegaal zou zijn.

Intern onderzoek

Als gevolg van de reportage heeft de waarnemend directeur van het depot een intern onderzoek opgestart. Dat heeft de woordvoerder van Kris Peeters – die als minister van Economie bevoegd is voor die beveiliging – in een reactie laten weten.

Meer uitleg wordt er niet gegeven. “We wachten op de resultaten van het onderzoek”, zo klinkt het.

Bron » Het Nieuwsblad

Zoveel wapens zijn er in omloop in België

Na het bloedbad in Las Vegas komt het wapendebat in Amerika weer op gang. Voor het eerst laat de NRA zelfs een opening voor extra regulering. Het is mede dankzij het gelobby van die organisatie dat het aantal vuurwapens in de Verenigde Staten zo hoog ligt. Amerikanen zijn de grootste bezitters van wapens per wereld. Maar ook in ons land zijn heel wat vuurwapens in omloop. Een overzicht.

Volgens een rapport van het Vlaams Vredesinstituut zijn er 1,8 miljoen wapens in België. Dat zijn 17,2 wapens per 100 inwoners. De 28 leden van de Europese Unie hebben gemiddeld 15,7 wapens per 100 inwoners. Amerika heeft er 89.

Dat grote verschil is eenvoudig te verklaren. Wapens zijn makkelijker verkrijgbaar in de Verenigde Staten dan in België en Europa. Het Amerikaanse befaamde second amendment, een clausule in de grondwet die stelt dat elke burger het recht heeft om wapens te dragen en te bezitten, is heilig.

Naast de wettelijke inbetonnering van het wapenbezit is er ook de culturele factor. Wapens worden van jongsaf gebruikt. Als ontspanning, maar ook om te jagen. In België is dat wettelijk gezien niet mogelijk.

Waar Belgische wapenbezitters aan strenge regels moeten voldoen om vuurwapens te bezitten, volstaat voor Amerikanen meestal het doorstaan van een backgroundcheck. Wat ze nadien met de wapens doen zal de wetgever worst wezen.

Belgische wapenvergunningen worden enkel afgeleverd als de persoon in kwestie het wapen nodig heeft. Dat kan (en moet) hij jaarlijks aantonen door bijvoorbeeld een geregistreerd jager, of sportschutter te zijn. Bij aanvang van die hobby moeten de kandidaten bovendien een theoretische en praktische proef afleggen, en een medische controle ondergaan. Een blanco bewijs van goed gedrag en zeden is onmisbaar.

Toch betekenen de strenge regels niet dat er hier geen doden vallen door vuurwapens. Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal slachtoffers.

In de periode 2003-2005 vielen er in België jaarlijks gemiddeld 318 doden door een vuurwapen. In 2007-2010 viel dit cijfer terug naar 207. Dat zijn ongeveer 1,6 slachtoffers per 100.000 mensen. In Amerika ligt dit cijfer op 10,3.

Kanteljaar 2006 was ook het jaar dat Hans Van Themsche zijn dodelijke raid in Antwerpen uitvoerde. Hij kocht een Marlin-geweer in een lokale wapenhandel en schoot Songul Koç, Oulemata Niangadou, en de twee-jarige Luna Drowart neer. Enkel Koç overleeft het.

Na de moorden werd de Belgische wapenwet stevig verstrengd. Plots was het veel moeilijker om een winkel binnen te stappen en buiten te komen met een vuurwapen. Onderzoek toont aan dat de verkrijgbaarheid van wapens een impact heeft op het aantal doden door wapens.

48 procent van alle wapens in handen van burgers, zouden in de Verenigde Staten circuleren. Natuurlijk is de beschikbaarheid slechts één factor in het hele verhaal. Zwitserland heeft 45 wapens per 100 inwoners, maar in 2013 vielen er slechts 3,01 doden door vuurwapens per 100.000 inwoners.

Bron » De Standaard

Nieuwe amnestieperiode voor onvergunde wapens in 2018

“Om een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunning in het bezit zijn van burgers, zal ik begin volgend jaar een nieuwe amnnestieperiode organiseren.” Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vrijdagmiddag gezegd bij het in ontvangst nemen van het onderzoek ‘De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld’ van het Vlaams Vredesinstituut.

De amnestieperiode zal lopen van 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Het is een van de antwoorden van de minister op het onderzoeksrapport van de onderzoekers over illegaal vuurwapenbezit en illegale vuurwapentrafiek.

Een andere maatregel van de minister bestaat erin dat er vanaf september een proefproject komt voor het invoeren van het zogeheten PACOS-systeem, een registratiesysteem voor overtuigingsstukken, inclusief inbeslaggenomen wapens. De onderzoekers van het Vlaams Vredesinstituut hadden daar in hun rapport op aangedrongen, omdat de bestaande gegevensbronnen (zoals het Centraal Wapenregister of de Algemene Nationale Gegevensbank) onvolledig zijn of niet bruikbaar voor analytisch onderzoek.

Voorts kondigde de minister van Justitie nog aan dat hij werk zal maken van een wettelijke basis voor burgerinfiltranten en spijtoptanten. “Deze nieuwe rechtsfiguren kunnen hopelijk tot resultaten leiden, ‘if all else fails'”, aldus de minister.

Bron » De Standaard

Justitie verkwist miljoenen bij vernietigen wapens

Nog nooit heeft een crimineel betaald voor het vernietigen van de wapens die bij hem in beslag zijn genomen. Nochtans verplicht de wet dat, schrijft De Tijd. Justitie plakte er echter nog geen tarief op, waardoor de staat miljoenen euro’s misloopt.

“De kosten van de bewaring en het vervoer van de wapens tot op de plaats van vernietiging en de vernietiging zelf komen ten laste van de veroordeelde”, staat in de wapenwet van 2007. Dat blijkt in de praktijk echter niet te gebeuren, aldus N-VA Kamerlid Koenraad Degroote, “omdat er in het koninklijk besluit over de gerechtskosten in strafzaken geen item voorzien is over het vernietigen van wapens. Ook in de rondzendbrief staat daarover niets.”

9,85 euro

Navraag van De Tijd bevestigt dat geen enkele veroordeelde al moest betalen voor het vernietigen van illegale wapens. “In zijn uitspraak zal de rechter bij de verbeurdverklaring van de wapens wel vragen dat de vernietiging gebeurt op kosten van de veroordeelde. Maar dat blijft altijd theorie”, vertelt Francis Clarysse, woordvoerder van het Gentse parket-generaal.

“Dat komt omdat er nog geen officiële tarieven zijn voor het transport en de opslag van de wapens. Er is alleen een forfait van 9,85 euro voor de loonkosten van de vernietiging. Zolang er geen algemeen tarief is, gebeurt alles op kosten van Justitie.”

15.000 wapens

Jaarlijks worden in België ongeveer 15.500 illegale wapens vernietigd. Volgens Degroote kunnen de bewaar-, vervoers- en vernietigingskosten samen “gemakkelijk oplopen tot 50 euro per wapen”. “Al tien jaar loopt Justitie dus jaarlijks ongeveer een half miljoen euro mis”, stelt hij.

Degroote vindt dat minister van Justitie Koen Geens “het probleem weigert in te zien”, Geens stelt dan weer dat “hij er helaas geen zicht op heeft in hoeverre deze kosten daadwerkelijk worden gerecupereerd bij de veroordeelde”.

Bron » VTM Nieuws

Chaos bij vernietiging van illegale wapens

Er zijn grote problemen met de wapenproefbank in Luik die in opdracht van het gerecht alle wapens moet vernietigen. Dat gebeurt niet meer en de instelling roept nog meer vragen op.

Al bijna 130 jaar moet men in Luik zijn voor het vernietigen van wapens, om te laten controleren of wapens goed werken en voor het neutraliseren van wapens die nog alleen om historische of esthetische redenen worden bijgehouden. Ook fabrikanten moeten naar Luik trekken om munitie die ze willen verkopen te laten homologeren. Dat moet allemaal gebeuren bij de zogeheten Proefbank voor Vuurwapens. Een wet die al dateert van 24 mei 1888 heeft de proefbank die bevoegdheden gegeven voor heel België.

Alarmbel

Maar N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote trekt aan de alarmbel over de wantoestanden bij de instelling. ‘We vernemen dat de griffies niet meer bij de proefbank terechtkunnen voor de wapens die het gerecht wil laten vernietigen’, stelt Degroote.

“Normaal vertrekt er vanuit de griffie elke drie maanden een lading wapens naar Luik, maar de proefbank wil de wapens niet meer aannemen. Daardoor stapelen de wapens zich op bij de griffies, die daarom de politiekantoren hebben gevraagd hen voorlopig geen wapens meer te bezorgen. De Luikse vuurwapenproefbank is al sinds de jaarwisseling in staking. Dat is een ronduit gevaarlijke situatie.”

Inventarissen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt dat de huidige topman van de proefbank in Luik hem heeft gemeld “voorlopig geen vuurwapens meer te aanvaarden van de griffies”. De reden die daarvoor wordt gegeven, is volgens Geens dat de inventarissen die de griffies opstellen niet zouden kloppen met het aantal wapens dat ze echt afzetten bij de proefbank. Om die toestand op te lossen gaat minister Geens de kwestie zo snel mogelijk bespreken met het College van Hoven en Rechtbanken.

Maar de N-VA’er Degroote, die het dossier al langer opvolgt, gelooft die officiële reden niet. “Dit is onaanvaardbaar. In het verleden waren er geen problemen met de inventarissen van de griffies en nu plots wel? De minister gelooft blindelings wat de proefbank stelt. De proefbank zou beter zelf aantonen dat ze dit werk correct uitvoert.”

Directeur in cel

“Het is onduidelijk of deze weigering van de proefbank iets te maken heeft met het feit dat haar directeur onlangs een maand in de cel verbleef”, stelt Degroote. De 59-jarige directeur Jean-Luc S. is in november vorig jaar aangehouden omdat hij zo’n 260 wapens zou hebben verduisterd, wat de man zelf met klem ontkent.

De aantijging is dat de wapens zogezegd vernietigd werden in de proefbank, maar dat dat in realiteit niet gebeurde, al vertrokken er wel facturen naar de overheid. Het gerecht meent dat het centraal wapenregister is opgelicht omdat de collectiestukken in het zwart werden doorverkocht. Geens meldt dat een directeur ad interim intussen de hoedanigheden van de verdachte directeur heeft overgenomen.

Nieuwe Publifin-affaire

Maar volgens het N-VA-parlementslid is er ook een structureel probleem met de proefbank in Luik. “Het is meer dan nodig orde op zaken te stellen, als men in Luik een nieuwe Publifin-affaire wil vermijden. Ik dien binnenkort dan ook een wetsvoorstel in om komaf te maken met deze hopeloos verouderde en zelfs potentieel gevaarlijke toestand. De proefbank werkt allesbehalve transparant. Ze moet zelfs geen boekhouding indienen.”

“Uit de btw-aangifte kon ik alleen opmaken dat de proefbank maar een gemiddelde jaaromzet van 125.000 euro opgeeft. Dat kan helemaal niet met 15 mensen in dienst en terwijl justitie alleen al vorig jaar zo’n 115.000 euro heeft betaald aan de proefbank. Dat diende zowel om de wapens van de griffies te vernietigen als voor andere opdrachten. De boekhouding is een flop. De proefbank valt van de ene anomalie in de andere.”

Stokoude wet

Het is aan minister van Economie Kris Peeters (CD&V), mee bevoegd voor de proefbank, om de stokoude wet van 1888 te veranderen. “Al in maart 2015 liet minister Peeters me weten dat hij ‘de laatste hand’ legde aan een voorontwerp om de wet te wijzigen. Maar twee jaar later is de wet nog niet gewijzigd en laat de minister mij weten dat het toch niet zo gemakkelijk is als gedacht. Bovendien wil ik hem vragen een audit uit te voeren naar de beveiliging van de proefbank. Ook daarover krijgen we onrustwekkende berichten, terwijl we toch niet mogen riskeren dat wapens in verkeerde handen terechtkomen.”

De plannen die er waren om ook in Vlaanderen, concreet in Gent, een afdeling van de wapenproefbank op te richten, zitten in de koelkast, liet Peeters nog weten.

Bron » De Tijd