Zoveel wapens zijn er in omloop in België

Na het bloedbad in Las Vegas komt het wapendebat in Amerika weer op gang. Voor het eerst laat de NRA zelfs een opening voor extra regulering. Het is mede dankzij het gelobby van die organisatie dat het aantal vuurwapens in de Verenigde Staten zo hoog ligt. Amerikanen zijn de grootste bezitters van wapens per wereld. Maar ook in ons land zijn heel wat vuurwapens in omloop. Een overzicht.

Volgens een rapport van het Vlaams Vredesinstituut zijn er 1,8 miljoen wapens in België. Dat zijn 17,2 wapens per 100 inwoners. De 28 leden van de Europese Unie hebben gemiddeld 15,7 wapens per 100 inwoners. Amerika heeft er 89.

Dat grote verschil is eenvoudig te verklaren. Wapens zijn makkelijker verkrijgbaar in de Verenigde Staten dan in België en Europa. Het Amerikaanse befaamde second amendment, een clausule in de grondwet die stelt dat elke burger het recht heeft om wapens te dragen en te bezitten, is heilig.

Naast de wettelijke inbetonnering van het wapenbezit is er ook de culturele factor. Wapens worden van jongsaf gebruikt. Als ontspanning, maar ook om te jagen. In België is dat wettelijk gezien niet mogelijk.

Waar Belgische wapenbezitters aan strenge regels moeten voldoen om vuurwapens te bezitten, volstaat voor Amerikanen meestal het doorstaan van een backgroundcheck. Wat ze nadien met de wapens doen zal de wetgever worst wezen.

Belgische wapenvergunningen worden enkel afgeleverd als de persoon in kwestie het wapen nodig heeft. Dat kan (en moet) hij jaarlijks aantonen door bijvoorbeeld een geregistreerd jager, of sportschutter te zijn. Bij aanvang van die hobby moeten de kandidaten bovendien een theoretische en praktische proef afleggen, en een medische controle ondergaan. Een blanco bewijs van goed gedrag en zeden is onmisbaar.

Toch betekenen de strenge regels niet dat er hier geen doden vallen door vuurwapens. Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal slachtoffers.

In de periode 2003-2005 vielen er in België jaarlijks gemiddeld 318 doden door een vuurwapen. In 2007-2010 viel dit cijfer terug naar 207. Dat zijn ongeveer 1,6 slachtoffers per 100.000 mensen. In Amerika ligt dit cijfer op 10,3.

Kanteljaar 2006 was ook het jaar dat Hans Van Themsche zijn dodelijke raid in Antwerpen uitvoerde. Hij kocht een Marlin-geweer in een lokale wapenhandel en schoot Songul Koç, Oulemata Niangadou, en de twee-jarige Luna Drowart neer. Enkel Koç overleeft het.

Na de moorden werd de Belgische wapenwet stevig verstrengd. Plots was het veel moeilijker om een winkel binnen te stappen en buiten te komen met een vuurwapen. Onderzoek toont aan dat de verkrijgbaarheid van wapens een impact heeft op het aantal doden door wapens.

48 procent van alle wapens in handen van burgers, zouden in de Verenigde Staten circuleren. Natuurlijk is de beschikbaarheid slechts één factor in het hele verhaal. Zwitserland heeft 45 wapens per 100 inwoners, maar in 2013 vielen er slechts 3,01 doden door vuurwapens per 100.000 inwoners.

Bron » De Standaard