Bijna 130.000 wapens vernietigd in België

Sinds de amnestieregeling in het kader van de nieuwe wapenwet, werden in heel België 128.559 wapens ingeleverd en vernietigd. De definitieve resultaten van de meer dan twee jaar durende inzamelactie werden vandaag voorgesteld in Gent. Eind oktober 2008 kwam er een definitief einde aan de verlenging van de amnestieperiode, waarbij mensen hun wapens vrijwillig konden afleveren.

In heel België werden in totaal 128.559 wapens ingeleverd: in Vlaanderen waren dat er 92.739, in Wallonië 28.779 en in Brussel 7.041. De Oost-Vlaming diende met 22.294 stuks het grootste aantal wapens in, gevolgd door Antwerpen met 20.042 en Vlaams-Brabant met 19.920. In Luik werden slechts 2.512 wapens ingeleverd.

Mensen konden hun wapen afleveren bij de lokale politie, waar ze geregistreerd werden en tijdelijk opgeslagen. Vervolgens werden de wapens per arrondissement opgehaald en een tweede keer gecontroleerd. Uiteindelijk gingen alle wapens, behalve voor de provincie Luik, naar Gent, waar ze een laatste keer geregistreerd werden. Alle wapens gingen naar ArcelorMittal Gent, of voor de provincie Luik naar ArcelorMittal Luik, om daar vernietigd te worden in de hoogovens.

In Gent werden 36 vrachtwagens met wapens naar ArcelorMittal gebracht, in Luik waren dat er zes. Naast wapens kon ook munitie worden ingeleverd, wat goed was voor 10.515 kilogram. Die wordt nog steeds gestockeerd in het depot van de NAVO in Bertrix. Enkele honderden kilo’s oorlogsmunitie, zoals obussen, is ter plaatse vernietigd door DOVO, de rest wordt later vernietigd in NAVO-verband, vermoedelijk in Duitsland.

De amnestieperiode voor illegaal wapenbezit ging, samen met de nieuwe wapenwet, in op 9 juni 2006. Ze was geïnspireerd door een eerdere actie in Oost-Vlaanderen rond vrijwillige inzameling, waarbij op korte tijd 2.251 wapens werden ingeleverd.

Volgens Oost-Vlaams provinciegouverneur André Denys is het eindresultaat van de inzameling, ondanks enkele negatieve berichten, zeer positief, “want er zijn nu 130.000 wapens minder in omloop”. Hij wijst er wel op dat elk niet-geregistreerd wapen nu illegaal is, en dat veel mensen dat nog niet voldoende beseffen.

Bron » De Morgen