Aantal vaststellingen illegaal vuurwapenbezit met een vijfde gedaald

In 2011 werden in België 5560 gevallen van illegaal vuurwapenbezit vastgesteld. Dat blijkt uit de criminaliteitsstatistieken die dinsdag bekendgemaakt werden. In 2010 ging het nog om 6928 gevallen. Ook het dragen van en de handel in vuurwapens werd minder vastgesteld. Toch blijven de cijfers veel hoger liggen dan voor de invoering van de nieuwe wapenwet.

Het aantal gevallen van illegaal vuurwapenbezit daalden dus met 19 procent ten opzichte van 2010. In totaal werd 10.121 keer het bezit van illegale wapens vastgesteld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld ook om boksbeugels en messen. In 2006, voor de nieuwe, verstrengde wapenwet van kracht was, deed de politie nog maar 3.656 vaststellingen van illegale wapens.

Ook het aantal vaststellingen van handel in vuurwapens daalde in 2011 significant ten opzichte van 2010, met respectievelijk 176 en 281 gevallen. 779 mensen werden in 2011 betrapt op het dragen van een vuurwapen. Dat cijfer blijft stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren.

Volgens het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek dat verbonden is aan het Vlaams Parlement, zijn de illegale vuurwapens niet alleen in handen van criminelen, maar bezit, sinds de verstrengde wapenwetgeving van 2006, ook een groot aantal gewone burgers een vuurwapen.

“Wapens die voorheen vrij verkrijgbaar waren, zoals jachtgeweren, werden bij de invoering van de wet vergunningsplichtig. Veel particulieren hebben bij de invoering van de nieuwe wapenwet hun wapen niet ingeleverd of geregulariseerd. Het wegwerken van de administratieve achterstand in de nasleep van het invoeren van de nieuwe wet, leidt er toe dat op basis van het Centraal Wapenregister meer en meer dergelijk illegaal wapenbezit wordt vastgesteld”, waarschuwt het Vredesinstituut.

Het instituut stelt dat er nood is aan eenvormige en meer kwalitatieve registratie bij de verschillende politiezones. “Om de strijd met illegale wapens aan te binden, is de politie vragende partij voor meer cijfermatig inzicht en een verdere capacitering van de diensten. Ook in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 is dit als prioriteit opgenomen.”

Bron » Het Nieuwsblad