Brussels parket werkt achterstand dossiers verder weg

Het Brusselse parket is er in 2011 opnieuw in geslaagd om meer gerechtelijke onderzoeken af te werken en voor de raadkamer te brengen dan dat er nieuwe gerechtelijke onderzoeken werden opgestart. Terzelfder tijd zijn er bij het parket ook een stuk minder nieuwe dossiers over strafbare feiten geopend. Dat blijkt uit de cijfers die het Brusselse parket vrijdag bekendmaakte.

De Brusselse onderzoeksrechters openden in 2011 3.633 gerechtelijke onderzoeken, wat er ongeveer evenveel zijn als in 2010, maar het parket slaagde erin 4.192 eindvorderingen te nemen in gerechtelijke onderzoeken die waren afgewerkt.

In 2010 waren dat er nog 5.523, een stuk meer, maar procureur des konings Bruno Bulthé is toch tevreden over het cijfer van 2011. “We zijn al enkele jaren bezig om de achterstand bij de gerechtelijke onderzoeken weg te werken”, zegt de procureur.

“In 2010 hebben we daarvoor een grote inspanning geleverd, waardoor heel wat is weggewerkt en nu het voorbije jaar hebben we die inspanning verdergezet.” Daarnaast zijn er bij het parket in 2011 123.762 nieuwe dossiers over strafbare feiten geopend, wat minder is dan de 131.295 van 2010.

“Dat betekent daarom niet meteen dat er minder feiten gepleegd zijn”, gaat de procureur verder. Ten slotte heeft het parket aanmerkelijk meer minnelijke schikkingen voorgesteld, 1.051 in 2011 tegenover 698 in 2010. Die hebben wel minder geld (476.741 euro tegenover 671.500) opgebracht omdat nu ook voor kleinere feiten een minnelijke schikking mogelijk is.

Bron » Knack