Dossier: Achterstand dossiers

Centraal Strafregister moet nog 300.000 vonnissen ingeven

7 november 2015

Wanneer rechters het hebben over de gebrekkige ‘informatisering’ bij Justitie, dan ­bedoelen ze lang niet altijd dat ze een nieuwe computer willen. Het complete gebrek aan een sluitende databank van veroordelingen is dikwijls hun grootste ergernis. Er bestaat zoiets als het ‘Centraal Straf­register’. Dat wordt centraal beheerd en geeft een overzicht van straffen, maar daarmee […]

Lees meer »

Hoe onafhankelijk zijn onze rechters?

14 oktober 2015

Een grootschalige Europese studie geeft een grimmig beeld van onze rechtbanken. 30 procent van de Belgische rechters vindt dat de bevorderingen bij Justitie niet objectief gebeuren. 17 procent vindt dat rechtszaken beïnvloed worden door de media. 3 procent voelde al ongeoorloofde druk, zoals omkoping of bedreiging. Het Europese netwerk van Hoge Raden voor de Justitie […]

Lees meer »

Gerechtelijke achterstand neemt af

6 oktober 2015

De Belgische hoven van beroep hadden nog nooit zo weinig achterstand en je kreeg er nog nooit zo snel een arrest. Vandaag wacht je in een burgerlijke rechtszaak gemiddeld 653 dagen op een arrest, wat tien jaar geleden nog dubbel zo lang was (1.261 dagen in 2004). Dat meldt De Tijd. Eind vorig jaar wachtten […]

Lees meer »

Brussels hof van beroep blijft worstelen met financiële strafzaken

2 september 2013

Het Brusselse hof van beroep blijft het moeilijk hebben om strafrechtelijke dossiers, en dan vooral over financieel-economische misdrijven, binnen een redelijke termijn te behandelen. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Lucien Nouwynck deze namiddag gezegd in zijn toespraak naar aanleiding van het nieuwe gerechtelijk jaar. Door personeelsgebrek bij het parket-generaal en de zetel moeten nieuwe dossiers […]

Lees meer »

“Toestand in strafzaken blijft zorgwekkend”

24 mei 2013

Voor de eerste keer sinds 2006 is het aantal nieuwe zaken bij het Hof van Cassatie opnieuw gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2012 van het Hof van Cassatie. De toestand in strafzaken blijft volgens het hof echter “zorgwekkend” en de doorlooptijd loopt erin op. Bij het Hof van Cassatie, een rechtbank die zich […]

Lees meer »

Liégeois: “Misdaadbestrijding lijdt onder besparingen”

18 april 2013

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois, die het college van procureurs-generaal voorzit, waarschuwt voor aanhoudende besparingen bij politie en gerecht. “Er zijn te weinig gespecialiseerde speurders”, zegt Liégeois donderdag in De Standaard en Het Nieuwsblad. “Ik hoor vanuit de federale politie dat ze bepaalde dossiers niet meer kunnen draaien omdat er te weinig gespecialiseerde speurders zijn. Ook bij het […]

Lees meer »

Werklast gerecht explodeert

4 september 2012

Uit het Brusselse justitiepaleis klinkt een noodkreet: de procureur-generaal stelt vast dat zijn personeel het werk niet meer de baas kan. Financiële zaken in het rechtsgebied Brussel: + 25 procent in vier jaar. Milieuzaken: + 28 procent. Zaken bij de kamer van inbeschuldigingstelling: + 37 procent. Burgerlijke zaken bij het Brusselse hof van beroep: + […]

Lees meer »

Brussels parket werkt achterstand dossiers verder weg

27 januari 2012

Het Brusselse parket is er in 2011 opnieuw in geslaagd om meer gerechtelijke onderzoeken af te werken en voor de raadkamer te brengen dan dat er nieuwe gerechtelijke onderzoeken werden opgestart. Terzelfder tijd zijn er bij het parket ook een stuk minder nieuwe dossiers over strafbare feiten geopend. Dat blijkt uit de cijfers die het […]

Lees meer »

Assisenhof Brussel bedolven onder moorddossiers

7 september 2011

Meer dan twintig beschuldigden die naar assisen werden doorverwezen, zijn vrij in afwachting van hun proces. Oorzaak is de overrompeling van het Brusselse assisenhof, waar veertig zaken wachten op een aanvangsdatum. Het assisenproces dat op 14 september van start gaat, is een goed voorbeeld van hoe het fout loopt in Brussel. In de nacht van […]

Lees meer »

“Gerechtelijke achterstand is justitie onwaardig”

1 september 2011

Het gerechtelijk jaar is vanmorgen plechtig geopend met enkele openingstoespraken aan de belangrijkste rechtscolleges in ons land: het Hof van Cassatie en de hoven van beroep. In zijn openingsrede voor het hof van beroep in Gent hekelde procureur-generaal Frank Schins de gerechtelijke achterstand. “Eind vorig jaar lagen nog 1.900 zaken te wachten op een uitspraak […]

Lees meer »