Liégeois: “Misdaadbestrijding lijdt onder besparingen”

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois, die het college van procureurs-generaal voorzit, waarschuwt voor aanhoudende besparingen bij politie en gerecht. “Er zijn te weinig gespecialiseerde speurders”, zegt Liégeois donderdag in De Standaard en Het Nieuwsblad.

“Ik hoor vanuit de federale politie dat ze bepaalde dossiers niet meer kunnen draaien omdat er te weinig gespecialiseerde speurders zijn. Ook bij het openbaar ministerie is het een voortdurend gevecht om met de mensen die we hebben, het werk te kunnen doen.”

“Maar er vallen altijd gaten. Dat heeft uiteraard zijn impact op de doorlooptijden van gerechtelijke onderzoeken.” Die is de laatste jaren verminderd van bijna anderhalf jaar naar ruim een jaar, maar de kentering raakt afgetopt. Daardoor dreigt de instroom opnieuw groter te worden dan de uitstroom, wat leidt tot achterstand.

“De gerechtelijke achterstand wegwerken is al sinds 2007 een prioriteit voor het college van procureurs-generaal”, zegt Liégeois. “De beste manier om dat te doen is door simpelweg aandacht te hebben voor de doorlooptijden. In mijn rechtsgebied (Antwerpen en Limburg, red.) is er een soort van digitaal stuurbord dat de status van alle dossiers bijhoudt. Als er een te lang blijft liggen, komt er een melding. Ons systeem heeft de hele papierwinkel afgeschaft en de efficiënte verhoogd.”

Gert Cockx van de politievakbond NSPV sluit zich aan bij Liégeois. “Door de besparingen op het personeel bij de gerechtelijke zuil van de federale politie, die de gerechtelijke onderzoeken voert, gaat er nu al heel wat knowhow verloren. Zeker voor de meer complexe dossiers, zoals die rond fiscale fraude, is dat zeer negatief.”

Bron » Gazet van Antwerpen

Werklast gerecht explodeert

Uit het Brusselse justitiepaleis klinkt een noodkreet: de procureur-generaal stelt vast dat zijn personeel het werk niet meer de baas kan. Financiële zaken in het rechtsgebied Brussel: + 25 procent in vier jaar. Milieuzaken: + 28 procent. Zaken bij de kamer van inbeschuldigingstelling: + 37 procent. Burgerlijke zaken bij het Brusselse hof van beroep: + 60 procent in zeven jaar. En om het lijstje af te ronden, de stijging van de zaken over informaticacriminaliteit: maar liefst 173 procent in vier jaar tijd.

“Onze werklast is de jongste jaren enorm toegenomen, maar het personeelskader is hetzelfde gebleven”, stelt de Brusselse procureur-generaal Lucien Nouwynck vast. “We zijn al die tijd blijven doorwerken zonder klagen: een beetje langer blijven ’s avonds, in het weekend wat vaker doordoen. Tot nu. We kunnen niet nog meer doen met steeds minder personeel.”

Normaal gezien had Nouwynck gisteren een welluidende ‘mercuriale rede’ moeten geven om het gerechtelijk jaar in zijn rechtsgebied af te trappen. Tijdens die rede zetten de procureurs-generaal uiteen op welke manier binnen hun rechtsgebied recht is gesproken het voorbije jaar. Vaak kruipt in die toespraak maanden voorbereiding. Maar in Brussel was daar helemaal geen tijd voor. In de plaats gaf Nouwynck een overzicht van de werkdruk.

“Dit tempo gaat ongetwijfeld ten nadele van een deftige behandeling van ingewikkelde zaken”, zegt de procureur-generaal. “Financiële criminaliteit en andere zware dossiers monden sneller uit in verjaring omdat de redelijke termijn is overschreden. Dat komt doordat de magistraten hun tijd constant moeten besteden aan kleinere, maar soms meer dringende zaken. Op een moment dat de overheid aan de burgers financiële inspanningen vraagt, is het ongepast dat we witwaspraktijken niet meer voldoende kunnen bestrijden.”

Uit cijfers van het rechtsgebied Gent blijkt dat de correctionele zaken daar in eerste aanleg met een derde zijn toegenomen. Bij het hof van beroep is de achterstand kleiner geworden.

Bron » De Standaard

Brussels parket werkt achterstand dossiers verder weg

Het Brusselse parket is er in 2011 opnieuw in geslaagd om meer gerechtelijke onderzoeken af te werken en voor de raadkamer te brengen dan dat er nieuwe gerechtelijke onderzoeken werden opgestart. Terzelfder tijd zijn er bij het parket ook een stuk minder nieuwe dossiers over strafbare feiten geopend. Dat blijkt uit de cijfers die het Brusselse parket vrijdag bekendmaakte.

De Brusselse onderzoeksrechters openden in 2011 3.633 gerechtelijke onderzoeken, wat er ongeveer evenveel zijn als in 2010, maar het parket slaagde erin 4.192 eindvorderingen te nemen in gerechtelijke onderzoeken die waren afgewerkt.

In 2010 waren dat er nog 5.523, een stuk meer, maar procureur des konings Bruno Bulthé is toch tevreden over het cijfer van 2011. “We zijn al enkele jaren bezig om de achterstand bij de gerechtelijke onderzoeken weg te werken”, zegt de procureur.

“In 2010 hebben we daarvoor een grote inspanning geleverd, waardoor heel wat is weggewerkt en nu het voorbije jaar hebben we die inspanning verdergezet.” Daarnaast zijn er bij het parket in 2011 123.762 nieuwe dossiers over strafbare feiten geopend, wat minder is dan de 131.295 van 2010.

“Dat betekent daarom niet meteen dat er minder feiten gepleegd zijn”, gaat de procureur verder. Ten slotte heeft het parket aanmerkelijk meer minnelijke schikkingen voorgesteld, 1.051 in 2011 tegenover 698 in 2010. Die hebben wel minder geld (476.741 euro tegenover 671.500) opgebracht omdat nu ook voor kleinere feiten een minnelijke schikking mogelijk is.

Bron » Knack

Assisenhof Brussel bedolven onder moorddossiers

Meer dan twintig beschuldigden die naar assisen werden doorverwezen, zijn vrij in afwachting van hun proces. Oorzaak is de overrompeling van het Brusselse assisenhof, waar veertig zaken wachten op een aanvangsdatum. Het assisenproces dat op 14 september van start gaat, is een goed voorbeeld van hoe het fout loopt in Brussel.

In de nacht van 3 juli 2009 werd de Pakistaanse uitbater van een nachtwinkel in Schaarbeek door een overvaller doodgeschoten. De dader werd kort na de feiten opgepakt, samen met vier vrienden. Alle vijf werden in afwachting van hun proces vrijgelaten. Want de kamer van inbeschuldiging (KI) oordeelde maanden geleden al dat zij lang genoeg in voorhechtenis hadden gezeten.

Het is helaas niet bij deze ene zaak gebleven. De stroom van dossiers over misdaden die uitsluitend door een assisenhof kunnen behandeld worden, lijkt niet te stuiten. Dit jaar alleen al werden liefst 23 strafzaken naar het Brusselse assisenhof doorverwezen. Daar is de wachtlijst intussen 40 dossiers lang, terwijl het hof ten hoogste 26 dossiers per jaar kan afwerken. En het federaal parket heeft een nieuw Rwanda-assisenproces gepland dat drie maanden zou duren. Nieuwe assisenzaken kunnen niet voor 2013 beginnen.

Ook al gaat het telkens om de zwaarste misdaden die ons gerechtelijk wetboek kent, toch kan een beschuldigde na het afronden van zijn dossier niet eindeloos gevangen gehouden worden in afwachting van zijn proces. Als de KI bij haar verwijzing oordeelt dat de redelijke termijn van de voorlopige hechtenis voorbij is, zal zij vrijlating onder voorwaarden bevelen. Wat dus al voor één op de drie beschuldigden gebeurd is.

“We staan voor een gevaarlijk keerpunt”, zegt de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers. “Het aantal Franstalige strafdossiers is in de eerste zes maanden van dit jaar met 16,5 procent toegenomen. Er moet dringend wat ondernomen worden om de stroom van strafzaken in te dijken. Zoniet zal de afhandeling van dossiers alleen langer duren. En dreigt de kwaliteit van de uitspraken eronder te lijden”. “Het gerecht heeft hoge nood aan mensen en middelen”, voegt Antoon Boyen, eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep eraan toe.

“De opgelegde besparingen hebben gezorgd voor een bijkomende vertraging van vier maanden. Justitie moet hoog op de lijst van politieke prioriteiten geplaatst worden”. In afwachting van een structurele oplossing, tracht het Brusselse assisenhof het fenomeen van voorlopige vrijlatingen te stoppen door zijn kalender te herschikken: eerst komen de zaken aan de beurt waarin beschuldigden in voorhechtenis zijn, daarna volgen de andere.

“Het probleem van het overaanbod aan dossiers is eigen aan Brussel. Nergens anders in het land is de situatie zo zorgwekkend”, weet het kabinet van Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V). “Wij hebben de procureur-generaal en de eerste voorzitter van het hof van beroep begin juli ontmoet en ze om advies gevraagd voor een actieplan. Dat plan zou draaien rond twee hoofdassen: het assisenhof ontdubbelen en personeel bij het assisenhof detacheren”.

De personeelsbezetting van het Brusselse assisenhof uitbreiden en/of aanpassen, blijkt volgens Justitie niet haalbaar. “Maar het assisenhof van Nijvel inschakelen of misschien zelfs militaire gerechtshoven erbij betrekken kan de capaciteit van het Brusselse hof doen toenemen. Misschien kunnen we magistraten tijdelijk uit pensioen terugroepen, of er uit andere rechtscolleges bij het Brusselse assisenhof detacheren. Misschien biedt de wet nog andere mogelijkheden. Deze maand nog zouden de voorstellen van de betrokken magistraten moeten binnenlopen. Na evaluatie hopen wij in 2012 een actieplan te kunnen opstarten.”

Bron » De Standaard

“Gerechtelijke achterstand is justitie onwaardig”

Het gerechtelijk jaar is vanmorgen plechtig geopend met enkele openingstoespraken aan de belangrijkste rechtscolleges in ons land: het Hof van Cassatie en de hoven van beroep.

In zijn openingsrede voor het hof van beroep in Gent hekelde procureur-generaal Frank Schins de gerechtelijke achterstand. “Eind vorig jaar lagen nog 1.900 zaken te wachten op een uitspraak van het hof van beroep”, zei procureur-generaal Schins. Hij noemt de achterstand justitie onwaardig.

De oorzaken zijn volgens hem de archaïsche regeling van de strafprocedure en de lange wachttijd vooraleer een gerechtelijk onderzoek is afgerond en een rechtszaak kan starten. Schins wijst ook met een beschuldigende vinger naar advocaten die de rechtsregels blijven uitputten om procedures te rekken.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) was ook aanwezig bij de openingsplechtigheid in Gent en zei dat hij de raadgevingen tot verbetering ter harte neemt. De minister zei ook dat hij geen nieuwe besparingsronde bij justitie wil.

Net als bij alle andere overheidsdepartementen moet justitie dit jaar 0,7% besparen op het personeelsbudget. Voor de begroting van 2012 moet 22 miljard euro aan besparingen gevonden worden, maar dat zal niet bij justitie zijn als het van De Clerck afhangt.

“Het hele gerecht moet verder vernieuwd worden, heel dringend en op verschillende vlakken. We zijn daarmee bezig en in zo’n beweging kan je niet nog eens zeggen dat de magistratuur moet inleveren en dat we voor het derde jaar op rij minder centen zouden hebben om het wettelijk kader in te vullen dus vandaar mijn signaal: op dat vlak kan niet bespaard worden”, zei Stefaan De Clerck.

Bron » VRT Nieuws