Brussels hof van beroep blijft worstelen met financiële strafzaken

Het Brusselse hof van beroep blijft het moeilijk hebben om strafrechtelijke dossiers, en dan vooral over financieel-economische misdrijven, binnen een redelijke termijn te behandelen. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Lucien Nouwynck deze namiddag gezegd in zijn toespraak naar aanleiding van het nieuwe gerechtelijk jaar.

Door personeelsgebrek bij het parket-generaal en de zetel moeten nieuwe dossiers een jaar wachten op behandeling. De procureur-generaal dringt aan op de nodige investeringen vanwege de politieke overheid.

Zowat alle afdelingen van het hof van beroep zagen de afgelopen vijf jaar het aantal dossiers stijgen. Dat ging van 12 procent in de kamers van inbeschuldigingstelling tot 121 procent in de burgerrechtelijke kamers.

In de strafkamers is de nood echter het hoogst, niet zozeer omdat de dossiers daar met 10 procent zijn toegenomen, maar wel door de achterstand die er al heerst. “Die bedroeg op 31 december 2012 1.500 dossiers, terwijl er dat jaar slechts een 1.400 arresten waren geveld”, zei de procureur-generaal. “Nieuwe dossiers moeten een jaar wachten alvorens ze behandeld kunnen worden.”

En dat terwijl het aantal ingewikkelde strafdossiers zoals informaticafraude, milieu-, economische en financiële misdrijven de laatste jaren exponentieel is toegenomen. “De publieke opinie windt zich terecht op als grote fraudezaken door een overschrijding van de redelijke termijn op niets uitlopen”, ging de procureur-generaal verder. “Op een moment dat van iedereen inspanningen gevraagd worden, kan het niet dat justitie zich zwak zou tonen tegenover de financieel sterksten.”

De procureur-generaal dringt dan ook aan op substantieel meer personeel voor het parket-generaal én de zetel. De hervormingen die de minister van Justitie aankondigt, zullen volgens hem niet voldoende zijn om soelaas te bieden.

Bron » De Morgen