Antwerps procureur-generaal Liégeois houdt laatste mercuriale

Yves Liégeois, procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen, heeft bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar zijn laatste mercuriale gehouden. Hij somde daarin enkele pijnpunten op, maar blikte ook vooruit op de uitdagingen voor Justitie in de toekomst.

Liégeois kaartte in zijn toespraak het nijpend tekort aan administratief personeel en magistraten aan, wat de uitvoering van de kernopdrachten van het Openbaar Ministerie in gevaar brengt. “De voorzitter van de Raad van Procureurs maakt gewag van een tekort van 20 procent en dat op een ogenblik dat er een grootscheepse hervorming van Justitie met ambitieuze doelstellingen staat aan te komen.”

Over die hervorming had hij zo zijn bedenkingen. Van arrondissementen die evenwichtig of evenredig van omvang zijn, is volgens hem geen sprake. Het arrondissement Antwerpen wordt bijvoorbeeld driemaal groter dan zijn Limburgse tegenhanger.

“Als excuus wordt onderstreept dat men de grenzen van de rechtsgebieden van de hoven van beroep niet wil veranderen. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de helft van de haven van Antwerpen tot het arrondissement Dendermonde behoort, wat andermaal moet opgevangen worden met samenwerkingsverbanden tussen de parketten en de politiediensten. Laat mij toe dit te betreuren omdat Justitie zich echt geen meerdere opeenvolgende hertekeningen kan permitteren.”

Liégeois haalde in zijn mercuriale ook enkele uitdagingen aan die op Justitie afkomen. Zo moet de Salduz-regeling – het recht van een gearresteerde op bijstand van een advocaat tijdens zijn eerste verhoor – verder uitgebreid worden naar elk verhoor om tegemoet te komen aan een op til zijnde Europese richtlijn.

Een tweede belangrijke uitdaging zijn de gerechtstolken. “Een nieuwe Europese richtlijn voorziet in een ruimer spectrum van vertolking en vertaling dan nu het geval is. Er is daarin ook sprake van kwaliteitscontrole en van de oprichting van een nationaal register van tolken en vertalers. Dit zal eens te meer een budgettaire inspanning eisen.”

Dat bracht de procureur-generaal naadloos bij de grootste en meest dringende uitdaging voor Justitie: het reduceren van de gerechtskosten zonder tekort te doen aan de deskundigen die nodig zijn voor de waarheidsvinding, zoals de tolken, wetsartsen, accountants, … “Ook in tijden van grote financiële en economische crisis brengen blinde lineaire besparingen zonder visie en het aanhouden van een systeem van gerechtskosten dat niet meer voldoet aan de noden van Justitie het fundament zelf en de onafhankelijkheid van Justitie in gevaar.”

Het mandaat van Yves Liégeois eindigt in april 2014. Eerste advocaat-generaal Patrick Vandenbruwaene is de enige kandidaat om hem op te volgen.

Bron » De Morgen