Dossier: Salduz-arrest

Antwerps procureur-generaal Liégeois houdt laatste mercuriale

2 september 2013

Yves Liégeois, procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen, heeft bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar zijn laatste mercuriale gehouden. Hij somde daarin enkele pijnpunten op, maar blikte ook vooruit op de uitdagingen voor Justitie in de toekomst. Liégeois kaartte in zijn toespraak het nijpend tekort aan administratief personeel en magistraten aan, […]

Lees meer »

“Verhoren van verdachten moeten worden opgenomen”

9 februari 2012

De Salduzwet moet voorlopig niet gewijzigd worden. Er zijn geen problemen mee, behalve in Franstalig Brussel. Ook zouden de verhoren best audiovisueel worden opgenomen. Dat staat in een eerste evaluatie van de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid. Door de Salduzwet moet iedere gearresteerde verdachte bijstand kunnen krijgen tijdens zijn eerste verhoor door de politie. De wet […]

Lees meer »

Cassatie herleidt Salduz-advocaat tot bloempot

3 februari 2012

Het Hof van Cassatie herleidt de rol van een advocaat tijdens een gerechtelijk verhoor tot die van een bloempot. Dat is de conclusie die zich opdringt na het eerste arrest van Cassatie over de interpretatie van de Salduz wet. Sinds 1 januari hebben verdachten van een misdrijf in ons land recht op bijstand van een […]

Lees meer »

“Salduz-wet is ideologische ingreep in ons rechtssysteem”

10 januari 2012

“Het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dwingt een Angelsaksisch rechtsmodel af dat haaks staat op ons bestaande rechtssysteem. De noodzakelijke aanpassingen kunnen jaren kosten”, zegt Frank Schuermans, advocaat-generaal bij het hof van beroep in Gent. “Weinigen lijken zich ervan bewust, maar sinds minstens twee decennia stuurt het Europees Hof […]

Lees meer »

Justitie steeds minder toegankelijk voor armen

14 december 2011

Sinds jaar en dag kampen de balies in ons land met klachten van pro-Deoadvocaten die voor een appel en een ei mensen met een zeer bescheiden inkomen moeten bijstaan. Het globale budget dat de staat daarvoor uittrekt, is in de loop der jaren meermaals lichtjes opgetrokken en bedraagt momenteel 68 miljoen euro. Maar ook het […]

Lees meer »

Salduz-wet kost jaarlijks 44 miljoen euro

29 september 2011

De ministerraad heeft vandaag beslist bijna 13 miljoen euro vast te leggen en in de begroting van dit jaar te vereffenen om de gevolgen van de Salduz-wet op te vangen. De totale impact van de nieuwe wetgeving wordt op meer dan 44 miljoen euro per jaar geraamd. Het Salduz-ontwerp kwam er als gevolg van het […]

Lees meer »

“Chaos dreigt bij politie en gerecht”

18 juni 2011

Vanaf 1 oktober mag elke verdachte zich tijdens zijn verhoor laten bijstaan door een advocaat. “Een revolutie”, noemt advocaat-generaal Frank Schuermans dat. “En daar zijn we nauwelijks op voorbereid. Jaarlijks vinden er in ons land minstens 80.000 arrestaties plaats. Zodra de nieuwe wet van kracht is, zullen we dus jaarlijks 80.000 advocaten moeten oproepen. Weinigen […]

Lees meer »

Kamer keurt Salduz-wet goed

16 juni 2011

De plenaire Kamer heeft de zogenaamde Salduz-wet goedgekeurd. Die schrijft voor dat een verdachte bij een eerste verhoor moet worden bijgestaan door een advocaat. De Kamer sleutelde aan de tekst die uit de Senaat komt, waardoor het ontwerp nu opnieuw naar de Hoge Vergadering verhuist. Bij de stemming waren er 79 stemmen voor, 26 tegen […]

Lees meer »

Verdachte mag nu overleggen met advocaat voor eerste verhoor

3 maart 2011

De plenaire Senaat heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat elke verdachte die een arrestatie riskeert het recht geeft op vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór zijn eerste verhoor. De tekst moet de Belgische wetgeving in lijn brengen met het beruchte Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2008, dat die bijstand […]

Lees meer »

“Verplichte tussenkomst advocaten vóór verhoor zal jaarlijks 25 miljoen kosten”

3 maart 2011

De plenaire Senaat heeft zich vandaag gebogen over het wetsvoorstel dat verdachten bij hun eerste verhoor recht geeft op overleg met hun advocaat. De voorstanders erkenden dat waarschijnlijk nog “kinderziektes” zullen opduiken, maar dat het voorstel alvast een eind maakt aan de huidige rechtsonzekerheid. De tegenstanders namen vooral aanstoot aan de verdubbeling van de termijn […]

Lees meer »