Parketten lopen leeg

Procureur wordt een knelpuntberoep. Er zijn te weinig kandidaten om de uitstroom van magistraten op te vangen. ‘Onderzoeken zullen langer duren.’

Parketmagistraten onderzoeken criminele feiten en brengen de verdachten voor de rechter: zonder hen valt de ­gerechtelijke keten stil. Cijfers van de Hoge Raad voor de Justitie en het College van Procureurs-Generaal maken duidelijk dat die ­schakel in de ketting het hard te verduren heeft. Vorig jaar was er voor een vijfde van de vacatures niet eens een kandidaat, blijkt uit cijfers die De Standaard opvroeg bij de Hoge Raad: 18 van de 88 vacante plaatsen werden niet in­gevuld. Het probleem is volgens de statistieken iets groter aan Franstalige kant.

Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is zich bewust van de situatie. ‘Er is momenteel een globaal probleem van instroom van nieuwe kan­didaten’, zei hij tijdens een par­lementair debat over het onderzoek van de Hoge Raad voor ­de Jus­titie naar de opvolging van ­Steve B., de man die verdacht wordt van de moord op Julie Van Espen.

Er zijn twee manieren om ­magistraat te worden: via een ­gerechtelijke stage (meestal de ‘ingang’ voor jonge juristen) of via een ‘examen beroepsbekwaamheid’ (waarbij bijvoorbeeld er­varen advocaten de stap naar de magistratuur zetten). Maar die ­ingangen worden te weinig gevonden: ‘Het aantal laureaten van de examens beroepsbekwaamheid en de toegangsproef voor de stage daalt al enkele jaren. Anderzijds verlaten zo’n 120 magistraten (per jaar, red.) de magistratuur’, zei Geens toen.

Prioriteiten stellen

Wanneer een rechter met pensioen gaat, wordt zijn of haar functie bovendien vaak ingevuld door iemand die van een parket komt: zo’n overstap van de staande naar de zittende magistratuur wordt gezien als een stap omhoog op de carrièreladder. Maar daardoor voelen de parketten de ­wanverhouding tussen de in- en uitstroom meer dan andere takken van de rechterlijke orde. Bij de parketten zelf gaan ook veel mensen met pensioen, maar doordat zij aan de basis van de rechterlijke orde zitten, is het extra moeilijk om de vacatures ingevuld te krijgen.

‘De leeftijdspiramide van het openbaar ministerie zal de ­komende jaren een grotere rol spelen’, voorspelt het College van Procureurs-Generaal.

De procureurs waarschuwen voor de gevolgen. ‘De onder­zoeken zullen langer aanslepen’, zegt Filiep Jodts, de procureur van West-Vlaanderen. ‘We zullen nog meer moeten bepalen waar onze prioriteiten liggen, en dat zal een effect hebben op het vervolgingsbeleid. Op dit moment is er geen gerechtelijke achterstand, maar met de huidige gang van zaken komt die er wel weer aan. Op een kader van 62 zijn er nu 57 mensen in dienst, maar dat zal zakken naar 52.’

Vijver leeggevist

In Oost-Vlaanderen verwacht procureur Johan Sabbe dat de ­invulling van het kader ‘op korte termijn een duik zal nemen’. ‘De parketten zijn de vijvers waarin iedereen komt vissen: het parket-generaal, de voorzitter van de rechtbank, de politierechters, de arbeidsrechtbank … Iedereen plukt onze goede magistraten weg’, zegt Sabbe. ‘De minister heeft er altijd voor gekozen om de wettelijke kaders voor 90 procent in te vullen. Dat is vrij goed gelukt, bij ons gaat het er zelfs boven: 84 van de 86 plaatsen zijn ingevuld. Maar binnenkort zakt dat naar zo’n 70. We zullen inderdaad nog meer dan nu moeten kijken waar onze prioriteiten liggen.’

Ook in Antwerpen is de situatie nijpend. ‘Onze kaders zijn niet meer afgestemd op de maatschappelijke noden’, zegt procureur Franky De Keyzer. Het parket ­bestaat in theorie uit 98 magistraten, in de praktijk zijn het er 87. ‘Minstens vier magistraten gaan hier op korte termijn weg. Volgens het bevolkingsaantal en de groeiende instroom van dossiers zou parket Antwerpen 123 voltijdse equivalenten nodig hebben. Ons achterhaalde kader maakt dat ­veel mensen uitvallen wegens de grote werkdruk, wat betekent dat we met minder mensen meer werk blijven verzetten. Gemo­tiveerde collega’s postuleren om die reden ook weg van de parketten. Het duurt bijzonder lang voor we vacatures kunnen invullen.’

Zelf schilderen

De Hoge Raad voor de Justitie en de parketten hebben geen duidelijk zicht op de redenen waarom er zo weinig kandidaten zijn. ­Algemeen nemen ze aan dat de magistratuur met een imago­probleem zit. ‘Zijn we te oubollig of te negatief?’, vraagt de Gentse procureur-generaal Erwin Der­nicourt zich af. ‘Is er de voorbije jaren te veel geklaagd over de ICT? Of zijn er voor de potentiële kandidaten interessantere aanbiedingen in de private sector?’

De West-Vlaamse procureur Jodts vermoedt dat het ook te ­maken heeft met het verouderde statuut van de parketmagistraten. ‘De verloning is zeker correct, maar als je het vergelijkt met de privésector, dan is het globale plaatje daar toch interessanter. Als geïnteresseerde mensen horen dat de magistraten soms zelf ­opdraaien voor het onderhoud van een gebouw of voor de schilderwerken, gaan ze twee keer ­nadenken. Onze omkadering is niet te vergelijken met die van veel advocaten. Maar het blijft wel een zeer aantrekkelijke job.’

‘Een goede parketmagistraat is als een goede fles champagne’, vult Johan Sabbe aan. ‘Bij de zetel (de rechtbanken, red.) kun je de ­magistraten meer vergelijken met een goede fles rode wijn. Bij ons is het werk avontuurlijk, gevarieerd en boeiend. De dynamiek is hier zeer intens.’

Bron » De Standaard

Justitie zoekt 444 nieuwe werkkrachten

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zet een grote aanwervingsactie in gang. In één beweging worden 444 griffiers, dossierbeheerders en ander gerechtspersoneel gezocht voor alle mogelijke rechtbanken, parketten en hoven in ons land. Dat schrijft De Tijd woensdag. Met de aanwervingen geeft de minister gehoor aan de klaagzang over de nijpende onderbezetting bij Justitie.

Het voorbije half jaar publiceerde het departement geen enkele vacature voor aanwervingen, enkel nog voor mutaties en promoties. Het niet-vervangen van afgevloeid gerechtspersoneel leidde de voorbije maanden al tot grote achterstanden, afschaffing van zittingen, sluitingen van rechtbanken en een ongeziene nationale actiedag van magistraten en gerechtspersoneel.

De 444 vacatures moeten nu de nood lenigen in alle geledingen van justitie. Het effect zou volgens de krant duidelijk voelbaar moeten zijn: voor bepaalde griffiersfuncties worden ineens 16 tot 18 plaatsen opengesteld, zoals in de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg en in de Franstalige rechtbank in Brussel.

Het moet snel gaan; wie zich kandidaat wil stellen voor een van de vacante jobs, moet dat binnen een maand melden. Veel selectieprocedures zullen elektronisch worden gevoerd.

Bron » De Standaard

Groot personeelstekort bij de rechtbanken

De rechtbanken kampen met een groot personeelstekort. Alles samen gaat het om ongeveer 180 mensen die te kort zijn bij de rechtbanken van eerste aanleg en bij de hoven van beroep in Vlaanderen en Brussel. Dat blijkt uit een telling van onze redactie.

Het tekort heeft twee grote oorzaken: enerzijds zijn er veel langdurig zieken, anderzijds zijn er sinds 2010 richtlijnen om mensen die vertrekken (bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan of overgeplaatst worden) met vertraging te vervangen.

Dat laatste is destijds gebeurd om te besparen, maar door iemand pas na een aantal maanden te vervangen, loopt intussen de gerechtelijke achterstand op.

De situatie is vooral dramatisch in Oost-Vlaanderen, want daar werden 12 kamers van de rechtbank gesloten door het personeelstekort. Elders, zoals in Antwerpen, vermijdt men om kamers te sluiten. Maar daardoor wordt de werkdruk wel heel hoog.

Dat blijkt ook uit een werklastmeting van een paar jaar geleden die onze redactie kon inkijken. Volgens dat onderzoek zouden er bij de vijf hoven van beroep 40 rechters en tientallen griffiers extra nodig zijn.

Maar zelfs als de bezetting volledig zou zijn is het krap, zegt Antoon Boyen, de eerste voorzitter van het hof van beroep van Oost- en West-Vlaanderen.  “De kaders van magistraten en griffiers zijn al decennia geleden berekend en vastgelegd. Ondertussen is de complexiteit, de techniciteit en de omvang van de materies die wij moeten behandelen enorm toegenomen.”

Boyen stelt dat de vastgelegde bezetting slechts een minimumbezetting is om te kunnen doen wat van de rechtbanken verwacht wordt.

Het ziet ernaar uit dat het personeelstekort niet meteen zal worden weggewerkt, want de komende jaren moet er 10 procent bespaard worden bij de hoven en de rechtbanken. Daardoor dreigen er nog eens honderden banen te verdwijnen.

Tegelijk lijkt de magistratuur overtuigd van de goede wil van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), en ziet men dat hij ook wel een oplossing wil vinden.

Daarom hoopt het personeel dat hij zijn collega’s in de regering kan overtuigen om, ondanks de besparingen die in het regeerakkoord werden afgesproken, het personeelstekort op te vangen. En dat zal ook deels gebeuren, zei de minister in De ochtend op Radio 1, zonder mirakeloplossingen te beloven.

Bron » VRT Nieuws

Hoge Raad Justitie: problemen bij gerecht door personeelstekort

De Hoge Raad voor Justitie uit in een brief aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en het parlement zijn bezorgdheid over het personeelstekort binnen het Belgische gerecht. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd aan onze redactie. Vonnissen raken zelfs de deur niet meer uit, klinkt het.

De Hoge Raad voor Justitie ontvangt naar eigen zeggen heel wat klachten over de personeelstekorten in de Belgische vredegerechten, rechtbanken en hoven. Enkele weken geleden werden alle klagers en de topman van de federale overheidsdienst Justitie dan ook bij elkaar geroepen door de instantie.

Het resultaat van die bijeenkomst is een brief van de Nederlands- en Franstalige onderzoeks- en adviescommissie van de Hoge Raad voor Financiën aan de minister van Justitie en het parlement. “Bij wijze van voorbeeld wijzen we u op de toestand bij het vredegerecht in Anderlecht: 800 vonnissen zijn daar opgesteld, maar raken niet “gedactylografeerd” bij gebrek aan personeel om dat te doen”, klinkt het in de brief.

En dat blijkt maar één van de vele voorbeelden te zijn van de problemen waar het gerecht mee kampt door een tekort van zo’n 100 griffiers. “Het tekort aan personeel is een structureel probleem geworden dat de goede werking van de rechterlijke orde bedreigt, net als de dienstverlening aan alle rechtsonderhorigen”, staat nog te lezen in de brief.

De Hoge Raad besluit de brief met een waarschuwing voor de “zorgwekkende situatie” en vraagt om gehoord te worden in het parlement. “De onderfinanciering van justitie bedreigt de goede werking van ons rechtsapparaat. De kwestie is dringend”, luidt het.

Bron » VRT Nieuws

450 griffiers te kort: rechters moeten zaken uitstellen

In het hele land worden zo’n 450 vacatures voor griffiepersoneel niet ingevuld. Oorzaak zijn besparingen op het federale niveau. Het nijpende tekort zorgde er gisteren zelfs voor dat een rechter in Kortrijk tal van zaken noodgedwongen naar volgend jaar uitstelde. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“Mijn vaste griffier is er niet en wordt niet vervangen, net zoals heel wat anderen die met pensioen zijn”, fulmineerde rechter Guido Casier. “Ik moet op mijn knieën vallen om een vonnis ­getypt te krijgen. Zolang die ­situatie blijft duren, zal ik amper zaken kunnen behandelen.”

De afdelingsvoorzitter van Kortrijk schorste de zittingen van één burgerlijke kamer voor onbepaalde duur op. In Kortrijk hebben ze vandaag 30% griffiers te kort, in Ieper 37,5%. Ook in Gent zijn er 25% te weinig. In het hele land zijn liefst 449 vacatures niet ingevuld.

“Grootste probleem is dat FOD Justitie omwille van besparingen vacatures niet meer wil ­opvullen”, legt waarnemend hoofdgriffier van West-Vlaanderen Wim Orbie uit. “We ­proberen met verschuivingen, mutaties en de inzet van administratief personeel de acute tekorten op te lossen, maar eigenlijk zijn dat noodoplossingen.”

“Op die manier komt de werking van justitie in het gedrang”, zegt afdelingsvoorzitter van Kortrijk Tine Buyse. “Het is al lang niet meer vijf voor twaalf, maar ver over twaalf uur.”

Bron » De Morgen