Gentse procureur-generaal wil hervorming strafprocedure

De Gentse procureur-generaal Frank Schins pleit in een interview in de Juristenkrant voor een grondige hervorming van het strafprocesrecht. Schins neemt onder meer de raadkamer, onderzoeksrechter en de kamer van inbeschuldigingstelling op de korrel.

“Het wetboek van strafvordering dateert van 1808, het strafwetboek van 1867. Het waren in hun tijd schitterende monumenten, maar nu zijn ze hopeloos verouderd. Alles moet nu veel sneller. We hebben dus nieuwe procedures nodig in functie van nieuwe criminele fenomenen”, zegt Schins.

Volgens de procureur-generaal is het onderzoek in strafzaken toe aan een volledige herziening. “Laat ons een wit blad nemen, tabula rasa maken, en geen enkel heilig huisje sparen – of het nu gaat om de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling of het statuut van de onderzoeksrechter. Daarbij moeten we ook absoluut de EU-dimensie voor ogen houden en durven te evolueren naar een strafprocessueel model zoals dat bestaat in de overgrote meerderheid van de andere 27 lidstaten.”

Hij pleit voor een volledig nieuwe strafprocedure, waarbij het gewicht van het onderzoek niet langer bij de onderzoeksrechter ligt, maar wel bij het openbaar ministerie. De KI en de raadkamer mogen wat hem betreft afgeschaft worden. Schins doet zijn uitspraken als reactie op het mislukken van een aantal grote fraudeprocessen.

Bron » De Morgen