Hoe meer werklozen hoe meer criminaliteit

Niet het aantal allochtonen bepaalt de criminaliteit in een gemeente, wel de werkloosheid. En in Brussel ligt de criminaliteit lager dan men zou kunnen verwachten. In de steden is er meer criminaliteit dan op het platteland.

Dat is geen verrassing. Maar waarmee houdt dat verband? Het aandeel allochtonen? De bevolkingsdichtheid? Armoede? Criminologen van de Universiteit Gent en politicologen van de KU Leuven hebben het becijferd en komen tot één bepalende factor: werkloosheid. Dat schrijven ze in het British Journal of Criminology.

“We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst”, zegt Marc Hooghe, politicoloog aan de Leuvense universiteit.

“Dit is ons antwoord op de studie van Marion van San. Zij stelde begin de jaren 2000 vast dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Maar Van San hield geen rekening met sociaal-economische factoren.”

“In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden. We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen … Het waren geen bepalende factoren.”

“Van allochtonen met de Belgische nationaliteit hebben we geen cijfers, maar we weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen.”

De onderzoekers stellen vast dat ‘vermogensdelicten’, zoals autodiefstal en inbraak, vooral in rijkere gebieden voorkomen en ‘agressie’, zoals slagen en verwondingen en vernielingen, meer in armere stadsdelen.

Eén uitzondering op het verschil tussen platteland en stad is Henegouwen. “In de hele Borinage is de criminaliteit hoger dan in de rest van het land”, zegt Hooghe. “En als we de cijfers per gewest bekijken, dan stellen we vast dat er in Vlaanderen minder criminele feiten zijn dan in Wallonië.”

“Voor het Brussels Gewest hadden we verwacht dat de criminaliteit er hoger zou liggen, gezien de hoge werkloosheid, het grootstedelijke karakter en de toeristische functie. Een verdere analyse van het verband tussen werkloosheid en criminaliteit hebben de onderzoekers nog niet gemaakt.

“Vermoedelijk heeft het met sociale cohesie te maken”, zegt Marc Hooghe. “In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot.”

De resultaten worden vandaag voorgesteld op de studiedag ‘Sociale cohesie in Vlaanderen’ in Leuven. “Ik hoop vooral dat deze gegevens verder worden gebruikt om het veiligheidsbeleid te ondersteunen”, zegt Hooghe. “Als je vaststelt dat er in het Hageland zoveel minder criminele feiten zijn dan in de streek rond La Louvière, dan moet je in die twee streken niet hetzelfde beleid voeren.”

Bron » De Standaard