Procureur-generaal: “Schaf raadkamer af”

Er is een wondermiddel tegen advocaten die met de procedurele trukendoos fraudedossiers doen verjaren. “Schaf de raadkamer af”, zegt de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle bij de opening van het gerechtelijke jaar.

Delmulle sprak gisteren zijn eerste mercuriale uit als Brussels procureur-generaal. Hij ziet voor het komende werkjaar twee grote prioriteiten. Eén: via een versnelde procedure zicht krijgen op alle financiële voordelen voor Syriëstrijders en de geldkraan dichtdraaien.

“We moeten zeer krachtdadig optreden en samen met het federaal parket geldstromen in kaart brengen”, zei Delmulle. “Denk aan werkloosheidsvergoedingen, OCMW en kindergeld. Waar mogelijk, moeten we ook gelden recupereren, bijvoorbeeld bij bepaalde vzw’s.”

Twee: als hoofd van het grootste Openbaar Ministerie van het land wil Delmulle vooral vooruit met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en financiële fraude. Al te vaak stranden die zaken na jaren van procedureel gestook bij de jammerlijke vaststelling dat de feiten zijn verjaard.

Volgens Delmulle ligt het wondermiddel voor het oprapen: de raadkamer afschaffen. Dat is een bij het brede publiek minder bekende tussenrechtbank die in de praktijk vooral gaat over aanhoudingen, maar waar heel vaak ook oeverloos lang wordt gedebatteerd over het correct naleven van procedures.

Delmulle: “Ik wil luidop de vraag stellen of de raadkamer niet moet worden afgeschaft. De tijdwinst voor de magistraten zou enorm zijn. De gemiddelde vertragingen voor de raadkamer zijn 80 dagen in strafzaken en 238 dagen in zaken van financiële criminaliteit.”

“Waarom moet het mogelijk zijn om zowel tijdens het onderzoek als tijdens een zitting van een raadkamer bijkomende onderzoeksdaden te vragen? De raadkamer wordt al te vaak misbruikt om zaken te doen verjaren of om een overschrijding van de redelijke termijn te bekomen.”

Delmulle ijverde in zijn mercuriale ook voor een spijtoptantenwet. Die ligt al sinds 1998 ter discussie in het parlement, maar vooral de PS van de ooit door een anonieme mythomaan van pedofilie beschuldigde Elio Di Rupo staat al vijftien jaar op de rem.

“Het wordt tijd voor een wetgevend initiatief”, stelt Delmulle. “Als een verdachte in de loop van het strafonderzoek bereid is om mee te werken met justitie, dan moet mogelijk zijn om zijn straf te milderen of hem bepaalde weloverwogen voordelen toe te kennen.”

Bron » De Morgen