Mercuriale Luik: naar een verlenging van de verjaringstermijn voor misdaden

De eerste voorzitter van het hof van beroep van Luik, Marc Dewart, luidde in de hoofdstad van de gelijknamige provincie de start van het gerechtelijk jaar 2014-2015 in. Procureur-generaal Christian De Valkeneer bracht tijdens zijn mercuriale de verlenging van de verjaringstermijn ter sprake en stelde voor die op 30 jaar te brengen voor de zwaarste misdaden.

De Valkeneer attendeerde in zijn redevoering op de Bende van Nijvel, waarvan de eerste feiten dateren van 13 maart 1982. De procureur-generaal van Luik kaartte in dit geval de verjaringstermijn van strafvorderingen aan. Volgens De Valkeneer zou de verjaringstermijn opnieuw in overweging moeten genomen worden.

Hij is van mening dat zoals bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid het principe van de onverjaarbaarheid kan ingevoerd worden voor de zwaarste feiten bestraft met levenslange opsluiting.

De procureur-generaal schetste twee benaderingswijzes. De eerste bestaat erin om bepaalde inbreuken tegen de strafwet onverjaarbaar te verklaren. De tweede berust, net zoals in Frankrijk, op een onbeperkt effect in tijd op de verjaringsstuitende werking.

Christian De Valkeneer stelt voor om de verjaringstermijn eerder op 30 jaar te brengen voor de zwaarste feiten met beperking van de gevolgen van stuitingsdaden.

Bron » Metro