Magistraten vallen opnieuw hervorming justitie aan

De Franstalige magistratenorganisatie ASM heeft bij het grondwettelijk hof een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van de wet van 18 februari 2014, die een verzelfstandigd beheer van de rechterlijke organisatie invoert. De wet is een onderdeel van de justitiehervorming van de regering-Di Rupo. Dat bericht La Libre Belgique.

De omstreden wet moet het mogelijk maken om de verantwoordelijkheid over het budget- en personeelsbeheer van de rechterlijke macht te decentraliseren. Maar de ASM zegt dat de uitvoerende macht zich zo bemoeit met de rechterlijke organisatie, via het financierings- en verdelingssysteem van de middelen voor de hoven en rechtbanken, maar ook via het controle- en evaluatiemechanisme op die middelen. Dat is een schending van de grondwet.

Volgens de ASM zijn de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters bedreigd. In juni hadden magistratenorganisatie UPM en elf magistraten al een gelijkaardig verzoekschrift ingediend tegen een ander punt uit de hervorming.

Bron » De Morgen

Recordaantal strafzaken afgekocht

Vorig jaar zijn in België 7.549 strafzaken afgesloten met een minnelijke schikking. Dat is 51 procent meer dan in 2011, toen de wet uitgebreid werd, en een nieuw recordaantal. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Bij een minnelijke schikking beslist de openbaar aanklager om met een zaak niet naar de rechter te stappen, maar om de verdachte een geldsom te laten betalen.

In Vlaanderen wordt een pak meer gebruik gemaakt van de minnelijke schikking in strafzaken. In 2013 ging het om 4.923 zaken, tegenover 1.649 in Brussel en 977 in Wallonië.

Bron » De Morgen

Procureur-generaal: “Schaf raadkamer af”

Er is een wondermiddel tegen advocaten die met de procedurele trukendoos fraudedossiers doen verjaren. “Schaf de raadkamer af”, zegt de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle bij de opening van het gerechtelijke jaar.

Delmulle sprak gisteren zijn eerste mercuriale uit als Brussels procureur-generaal. Hij ziet voor het komende werkjaar twee grote prioriteiten. Eén: via een versnelde procedure zicht krijgen op alle financiële voordelen voor Syriëstrijders en de geldkraan dichtdraaien.

“We moeten zeer krachtdadig optreden en samen met het federaal parket geldstromen in kaart brengen”, zei Delmulle. “Denk aan werkloosheidsvergoedingen, OCMW en kindergeld. Waar mogelijk, moeten we ook gelden recupereren, bijvoorbeeld bij bepaalde vzw’s.”

Twee: als hoofd van het grootste Openbaar Ministerie van het land wil Delmulle vooral vooruit met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en financiële fraude. Al te vaak stranden die zaken na jaren van procedureel gestook bij de jammerlijke vaststelling dat de feiten zijn verjaard.

Volgens Delmulle ligt het wondermiddel voor het oprapen: de raadkamer afschaffen. Dat is een bij het brede publiek minder bekende tussenrechtbank die in de praktijk vooral gaat over aanhoudingen, maar waar heel vaak ook oeverloos lang wordt gedebatteerd over het correct naleven van procedures.

Delmulle: “Ik wil luidop de vraag stellen of de raadkamer niet moet worden afgeschaft. De tijdwinst voor de magistraten zou enorm zijn. De gemiddelde vertragingen voor de raadkamer zijn 80 dagen in strafzaken en 238 dagen in zaken van financiële criminaliteit.”

“Waarom moet het mogelijk zijn om zowel tijdens het onderzoek als tijdens een zitting van een raadkamer bijkomende onderzoeksdaden te vragen? De raadkamer wordt al te vaak misbruikt om zaken te doen verjaren of om een overschrijding van de redelijke termijn te bekomen.”

Delmulle ijverde in zijn mercuriale ook voor een spijtoptantenwet. Die ligt al sinds 1998 ter discussie in het parlement, maar vooral de PS van de ooit door een anonieme mythomaan van pedofilie beschuldigde Elio Di Rupo staat al vijftien jaar op de rem.

“Het wordt tijd voor een wetgevend initiatief”, stelt Delmulle. “Als een verdachte in de loop van het strafonderzoek bereid is om mee te werken met justitie, dan moet mogelijk zijn om zijn straf te milderen of hem bepaalde weloverwogen voordelen toe te kennen.”

Bron » De Morgen

Mercuriale Luik: naar een verlenging van de verjaringstermijn voor misdaden

De eerste voorzitter van het hof van beroep van Luik, Marc Dewart, luidde in de hoofdstad van de gelijknamige provincie de start van het gerechtelijk jaar 2014-2015 in. Procureur-generaal Christian De Valkeneer bracht tijdens zijn mercuriale de verlenging van de verjaringstermijn ter sprake en stelde voor die op 30 jaar te brengen voor de zwaarste misdaden.

De Valkeneer attendeerde in zijn redevoering op de Bende van Nijvel, waarvan de eerste feiten dateren van 13 maart 1982. De procureur-generaal van Luik kaartte in dit geval de verjaringstermijn van strafvorderingen aan. Volgens De Valkeneer zou de verjaringstermijn opnieuw in overweging moeten genomen worden.

Hij is van mening dat zoals bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid het principe van de onverjaarbaarheid kan ingevoerd worden voor de zwaarste feiten bestraft met levenslange opsluiting.

De procureur-generaal schetste twee benaderingswijzes. De eerste bestaat erin om bepaalde inbreuken tegen de strafwet onverjaarbaar te verklaren. De tweede berust, net zoals in Frankrijk, op een onbeperkt effect in tijd op de verjaringsstuitende werking.

Christian De Valkeneer stelt voor om de verjaringstermijn eerder op 30 jaar te brengen voor de zwaarste feiten met beperking van de gevolgen van stuitingsdaden.

Bron » Metro