Magistraten vallen opnieuw hervorming justitie aan

De Franstalige magistratenorganisatie ASM heeft bij het grondwettelijk hof een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van de wet van 18 februari 2014, die een verzelfstandigd beheer van de rechterlijke organisatie invoert. De wet is een onderdeel van de justitiehervorming van de regering-Di Rupo. Dat bericht La Libre Belgique.

De omstreden wet moet het mogelijk maken om de verantwoordelijkheid over het budget- en personeelsbeheer van de rechterlijke macht te decentraliseren. Maar de ASM zegt dat de uitvoerende macht zich zo bemoeit met de rechterlijke organisatie, via het financierings- en verdelingssysteem van de middelen voor de hoven en rechtbanken, maar ook via het controle- en evaluatiemechanisme op die middelen. Dat is een schending van de grondwet.

Volgens de ASM zijn de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters bedreigd. In juni hadden magistratenorganisatie UPM en elf magistraten al een gelijkaardig verzoekschrift ingediend tegen een ander punt uit de hervorming.

Bron » De Morgen