CD&V dreigt “historische” hervorming te vertragen

De “historische” justitiehervorming van Annemie Turtelboom (Open VLD) wordt door coalitiepartner CD&V met argusogen bekeken. “Het volledige plaatje ontbreekt”, klinkt het. Een snelle uitvoering lijkt daardoor weinig realistisch.

Niet enkel Turtelboom nam het woord ‘historisch’ in de mond, dat deed ook premier Elio Di Rupo (PS), nadat de ministerraad vrijdag akkoord was gegaan met de inkrimping van het aantal gerechtelijke arrondissementen van 27 naar 12, en ook met een grotere mobiliteit onder de magistraten. “Hier wordt al dertig jaar over gesproken, sinds de Bende van Nijvel. Wij doen het”, klopte Di Rupo zich op de borst.

Maar op de daadwerkelijke uitwerking van deze hervorming op het terrein zal het toch nog een hele tijd wachten zijn, zo wordt gevreesd. De wetteksten moeten immers nog naar de Raad van State, en vervolgens door het parlement worden geloodst. En vermits meerderheidspartij CD&V zich gisteren een koele minnaar toonde van het werk van minister Turtelboom, lijkt dat niet snel-snel te gaan gebeuren.

Ook vanuit de magistratuur wordt nog tegenkanting verwacht. Ter illustratie: afgelopen woensdag stapten 86 magistraten naar het Grondwettelijk Hof om de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te laten vernietigen.

“Voor CD&V bestaat deze justitiehervorming niet uit twee maar uit drie pijlers”, beklemtoont CD&V-justitiespecialiste Sonja Becq. “Het is daarom voor ons van belang dat we ook op die derde pijler – de beheersstructuur van justitie – al een goed zicht hebben vooraleer we de eerste twee stappen zetten.’ Becq ziet in de plannen van Turtelboom overigens ‘vooral de hand van voormalig CD&V-justitieminister Stefaan De Clerck”.

SP.A was vrijdag in alle staten over de “vertragingsmanoeuvres van CD&V”, dixit Kamerlid Renaat Landuyt. “Zowel de inkrimping van het aantal arrondissementen als een hogere mobiliteit onder magistraten moeten we zo snel mogelijk naar de praktijk vertalen.”

Landuyt is scherp: “CD&V heeft duidelijk niet geleerd van de fouten van De Clerck. Die wilde telkens allesomvattende akkoorden. Van zijn hervormingsplannen is daardoor nooit iets in huis gekomen.” De inkrimping van het gerechtelijk landschap van 27 naar 12 gerechtelijke arrondissementen zal ongetwijfeld de gemoederen niet enkel bij de politiek, maar ook binnen justitie behoorlijk verhitten.

Door de schaalvergroting verdwijnen immers vijftien postjes van procureurs des Konings. En voor de vacatures van de twaalf superprocureurs die overblijven, komen niet alleen de huidige 27 procureurs in aanmerking maar álle magistraten “met voldoende ervaring”. Net als ten tijde van de politiehervorming levert dat ongetwijfeld verrassingen op waarbij de huidige procureurs, tot verbazing van velen, baan moet ruimen voor een lager geplaatste magistraat.

Bron » Het Nieuwsblad