Van 27 naar 12 gerechtelijke arrondissementen

Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van het gerechtelijk landschap. Ze houdt in dat het aantal gerechtelijke arrondissementen daalt van de huidige 27 naar twaalf. Die vallen samen met de tien provincies, Eupen en Brussel. Er is ook sprake van een subarrondissement in Henegouwen, waar Charleroi een eigen procureur des konings krijgt.

Over de hervorming van het gerechtelijk landschap is veel inkt gevloeid. Ook voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck wilde minder gerechtelijke arrondissementen. Het regeerakkoord van de ploeg-Di Rupo voorziet in de vermindering met minstens de helft.

Vandaag schaarden de federale topministers zich achter voorstel van huidig minister Annemie Turtelboom om twaalf van de huidige 27 gerechtelijke arrondissementen over te houden.

De arrondissementen zullen samenvallen met de tien provincies, maar om rekening te houden met de eigenheden van Brussel en Eupen vormen beide eveneens een apart arrondissement. In Henegouwen komt er een subarrondissement.

Door de hervorming zou het nieuwe arrondissement immers samenvallen met het rechtsgebied, waardoor er slechts een procureur-generaal en een procureur des konings zouden zijn. In het nieuwe landschap krijgt ook Charleroi een procureur des konings.

Ondanks de wijziging van de organisatiestructuur blijven de bestaande zittingsplaatsen behouden. Dat moet de nabijheid van de rechtsbedeling garanderen. Een van de verhoopte voordelen van de nieuwe organisatie is dat de gerechtelijke achterstand sneller kan worden weggewerkt, als gevolg van een efficiëntere inzet van de middelen.

Bron » De Morgen