Stefaan De Clerck wil van 27 naar 16 gerechtelijke arrondissementen

Minister van Justitie Stefaan De Clerck stelt voor om het aantal gerechtelijke arrondissementen te reduceren van 27 naar 16. De Clerck wil zo de bestaande rechtbanken groeperen onder grotere en tegelijk efficiëntere structuren. Dat heeft hij verklaard in het VRT-programma TerZake naar aanleiding van een studiedag over justitie in Leuven. De Clerck werkt aan een hervormingsplan voor justitie.

Met die voorstellen wil hij binnen enkele weken naar de regering trekken. Dinsdag lichtte hij al een tipje van de sluier. Een van de voornaamste elementen is de hertekening van het gerechtelijke landschap. “We moeten gaan naar grotere rechtbanken die eenvoudig georganiseerd worden en dus efficiënter zijn”, aldus De Clerck.

Concreet wil De Clerck het aantal gerechtelijke arrondissementen in ons land terugbrengen van 27 naar 16. “Nu zijn er te veel muren tussen alle afdelingen. Als we arbeidsrechtbank, koophandel, eerste aanleg, vredegerechten, enz. in een groot geheel brengen, dan kunnen de voorzitter van die rechtbank en de procureur tot een goed strategisch beleid komen”, aldus De Clerck. Bepaalde arrondissementen zullen dus moeten samenwerken in een groter geheel.

De CD&V-minister gaat er vanuit dat er geen ontslagen zullen vallen en dat ook zal gewerkt worden vanuit dezelfde gebouwen. “Ik ga ervan uit dat we met dezelfde mensen zullen werken. Ik ga er ook vanuit dat de rechtbanken zullen blijven werken vanop hun bestaande plek, maar ze zullen deel uitmaken van een groter netwerk, van een groter arrondissement”, aldus De Clerck.

Hij stelt ook voor om per arrondissement naast een voorzitter en een procureur ook een directeur aan te stellen die verantwoordelijk wordt voor het dagelijkse beheer. Die directeur krijgt voor zijn arrondissement dan ook een eigen budget (bv. voor informatisering, gebouwenbeheer, etc).

Bron » De Morgen