De Clerck: “Er wordt aan hervorming gewerkt”

Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck is het niet erg verwonderlijk dat het arrest-Habran nietig verklaard werd voor de vier veroordeelden die in cassatie gegaan waren. Hij wijst erop dat er in het parlement aan de aanpassing van de wetgeving rond assisen gewerkt wordt. Het proces Habran was nog één van de slinkende groep waar er nog geen motivering was.

De minister wees erop dat men in het federale parlement al een aantal maanden bezig is met de hervorming van de procedure van assisen. Een wetsvoorstel is reeds door de Senaat goedgekeurd en wordt momenteel in de Kamercommissie Justitie besproken. Wellicht dient de tekst daarna opnieuw naar de Senaat gestuurd te worden.

Stefaan De Clerck merkte voorts nog op dat het arrest-Habran nog één van de arresten was waar er geen motivatie voor de uitspraak gegeven werd. Een aantal assisenhoven heeft na het arrest van het Europees hof van de Rechten van de Mens in de zaak Taxquet meteen een motivatie toegevoegd aan het vonnis, andere deden dat nog niet, aldus de minister. Maar het gaat om een uitdovende groep van arresten die om deze reden nietig verklaard kunnen worden, besloot hij.

Bron » De Morgen