Raad van State kraakt hervorming van assisen

De Raad van State strooit roet in het eten voor een snelle hervorming van de assisenprocedure. In een advies schrijft ze dat de huidige plannen het gelijkheidsbeginsel op de helling zetten. Ondanks dat obstakel blijft justitieminister Stefaan De Clerck erbij dat de hervorming eind september in kannen en kruiken is, schrijft De Morgen vrijdag.

De hervorming van assisen kwam in een stroomversnelling toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) België op de vingers tikte omdat een assisenarrest hier niet gemotiveerd moet zijn. Midden juli was de Senaat al klaar met de hervormingen die de motiveringsplicht invoerden. Eind deze maand wilde de Kamer de hervorming afronden en doorsturen naar de plenaire.

De Raad van State is niet enthousiast over de geplande hervormingen. Over de motiveringsplicht struikelt de Raad van State niet echt, wel over de afbakening van de bevoegdheden van het strafhof. Alle processen die nu kunnen worden doorverwezen naar de correctionele rechter zouden door het wetsvoorstel automatisch naar die correctionele rechter verhuizen.

Enkele zaken die nu nog niet naar de correctionele rechtbank kunnen, omdat er straffen boven de twintig jaar voor gelden, zouden in de toekomst ook door die rechtbank behandeld kunnen worden, maar dan moeten er verzachtende omstandigheden meespelen.

Zelfs zeer zware misdaden waarvoor straffen gelden van meer dan twintig jaar zouden op correctioneel niveau berecht kunnen worden. Net tegen die wijziging heeft de Raad van State bezwaren. Volgens de Raad zullen gelijkaardige misdaden op verschillende wijze kunnen berecht worden, waardoor het gelijkheidsbeginsel in gevaar komt.

Bron » Knack