Kamer keurt hervorming gerechtelijk landschap goed

De plenaire Kamer heeft woensdagavond de hervorming van het gerechtelijk landschap goedgekeurd. Ondanks enkele kritische geluiden drukten alle meerderheidspartijen op de groene knop. N-VA, Vlaams Belang, FDF en LDD stemden tegen, terwijl Ecolo-Groen zich onthield. Na het zomerreces buigt de Senaat zich nog over het ontwerp.

Door de – “historische”, dixit Justitieminister Annemie Turtelboom – hervorming zal het aantal arrondissementen dalen van de huidige 27 naar 12. Ze laat de nieuwe arrondissementen samenvallen met de provincies. Wel wordt rekening gehouden met de specificiteit van Brussel en Eupen. In Henegouwen komen er op het niveau van het openbaar ministerie twee zetels met elk een procureur des konings.

De hervorming moet meer autonomie aan de magistraten geven en de mobiliteit van magistraten doen toenemen. Als er ergens een achterstand dreigt te ontstaan door een toename van dossiers, zijn er nu weinig middelen voorhanden om daar een mouw aan te passen.

De hervorming moet het mogelijk maken korter op de bal te spelen. Een volgende stap in de hervorming slaat op het beheer van Justitie. Die teksten worden na de zomer besproken. Over dit luik van de hervorming is al heel wat inkt gevloeid. De meeste kritiek klonk dan ook bekend in de oren.

Binnen de meerderheid vond voormalig Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) het jammer dat er geen zestien arrondissementen overblijven en dat er geen eenheidsrechtbank komt, al benadrukte hij meermaals het belang van de hervorming.

Marie-Christine Marghem (MR) was dan weer scherper. Ze had kritiek op het “gebrek aan coherentie” bij een geografische indeling die grote verschillen laat bestaan tussen de arrondissementen. Ze meent ook dat een aantal bepalingen op het vlak van de mobiliteit van magistraten teveel macht bij de korpschef legt. Wel geeft ze de minister “het voordeel van de twijfel”.

Haar partijgenote Kattrin Jadin, de enige Duitstalige verkozene in het halfrond, was dan weer verheugd met de hervorming voor Eupen. Christian Brotcorne (cdH) wilde het belang van de hervorming niet ontkennen, maar merkte toch op dat die geen revolutie inhield. Hij blikt vooral vooruit naar de tekst over het beheer.

Bron » De Standaard