Kamer keurt derde luik justitiehervorming goed

De plenaire Kamer heeft gisteren het luik van de justitiehervorming over het beheer van de rechterlijke orde goedgekeurd. De tekst geeft het openbaar ministerie en de hoven en rechtbanken meer verantwoordelijkheid over de inzet van mensen en middelen. N-VA en FDF stemden tegen, terwijl Vlaams Belang en Ecolo-Groen zich onthielden.

Om de rechtbanken autonoom te kunnen laten beslissen binnen de haar beschikbare enveloppe, komen er twee nieuwe organen bij: het college van het openbaar ministerie en het college van hoven en rechtbanken.

Zij zullen verantwoordelijk worden voor de verdeling van de middelen over de lokale entiteiten binnen de rechterlijke orde. De minister van Justitie zal met elk van de organen een beheersovereenkomst afsluiten met een resultaatsverbintenis.

Het gaat om het derde luik van de justitiehervorming die deze legislatuur wordt doorgevoerd. De vorige luiken herleidden het aantal arrondissementen van 27 naar 12 en zorgden ervoor dat magistraten flexibeler kunnen worden ingezet.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom stelde dat met de stemming “twee jaar intense en zware discussies worden afgerond”. De betrokken wetsontwerpen geven één van de meest ingrijpende hervormingen van het justitiële landschap sinds 1830 vorm, aldus de minister.

Bron » De Morgen