Kernkabinet keurt hervormingsplan Justitie goed

Er komen minder maar wel grotere gerechtelijke arrondissementen. Premier Di Rupo en zijn topministers hebben een voorstel van minister Turtelboom hierover goedgekeurd. Nu zijn er 27 gerechtelijke arrondissementen in ons land. Op termijn worden dat er twaalf. Dat moet de werking van het gerecht in ons land vlotter en efficiënter maken.

Van 27 naar 12 arrondissementen: dat was het hervormingsplan dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) vandaag op het kernkabinet verdedigde. Met dat plan duikt minister Turtelboom juist onder de vooropgestelde halvering van de arrondissementen die was opgenomen in het regeerakkoord. Het kernkabinet heeft het hervormingsplan nu dus aangenomen.

Er komt één arrondissement per provincie. Het Brusselse Gewest en het Duitstalige Eupen krijgen ook nog eens een eigen arrondissement. De teller komt daarmee op twaalf. In Henegouwen komt er een subarrondissement. Door de hervorming zou het nieuwe arrondissement immers samenvallen met het rechtsgebied, waardoor er slechts een procureur-generaal en een procureur des konings zouden zijn. In het nieuwe landschap krijgt ook Charleroi een procureur des konings.

Met de nieuwe herverdeling zullen magistraten beter kunnen samenwerken en zich beter kunnen specialiseren. Voor de burgers verandert er weinig. De bestaande gerechtsgebouwen blijven waar ze zijn. Toch vindt men in de verschillende provincies dat de spanwijdte nu al te groot wordt.

Voor de burger zal er volgens de nota-Turtelboom weinig veranderen. De zittingsplaatsen van vrede- en politierechters, rechtbanken van eerste aanleg of koophandel blijven ongewijzigd. Wie in de toekomst een huurgeschil wil aanvechten, moet dus niet plots een dagtocht naar de provinciehoofdstad ondernemen.

Het personeel van de rechtbanken zullen de hervorming dan weer wel duidelijk voelen. In plaats van vier parketten, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken enzovoort, zal de provincie West-Vlaanderen er straks nog maar één tellen.

Idem voor Oost-Vlaanderen, waar de ‘manager’ of voorzitter liefst 151 magistraten onder zijn hoede krijgt, die momenteel nog verdeeld zitten over Gent, Dendermonde en Oudenaarde. De korpsoverste zal hoe dan ook zijn hele provincie moeten doorkruisen, van Hasselt tot Tongeren of van Turnhout tot Mechelen.

Rechters die niet in één welbepaalde plaats benoemd zijn, zullen inzetbaar moeten zijn in de hele provincie. Een Henegouwse vrederechter die van de ene dag op de andere anderhalf uur lang van Chimay naar Doornik moet rijden, zal dat niet altijd met de glimlach doen.

Bron » De Standaard