Rechtbanken: “Meer middelen, of minder taken”

Indien de hoven en rechtbanken niet de noodzakelijke middelen ontvangen voor de goede invulling van hun missie, dan zullen ze “moeten afzien van een aantal taken”. Die waarschuwing komt van het voorlopige college van hoven en rechtbanken in een memorandum aan de formateurs van de federale regering.

Het is noodzakelijk een budgettair groeitraject voor het gerecht te bepalen, van circa 30 miljoen euro tijdens de legislatuur, of circa 3 procent van het budget 2014, oordeelt het college, dat voorstelt voor minstens een deel van die groei een fonds op te richten waarin de griffierechten, de inbeslagnames of de boetes zouden gestort worden.

Het college vraagt “massieve en volgehouden” investeringen om de veiligheid van de gerechtelijke gebouwen, de magistraten, de medewerkers en de rechtsplichtigen te garanderen.

Het college wenst verder dat de eerste maatregel van de werklastmeting van de hoven en rechtbanken die wordt gerealiseerd, ruimte geeft aan een objectieve toewijzing van magistraten en personeel aan de verschillende juridische entiteiten, en niet voert naar een simpele herverdeling van de huidige kaders.

Tot slot kant het college zich tegen de controlemacht die de hervorming toekent aan de ministers van Justitie en van Begroting over de rekeningen van het college van hoven en rechtbanken en over alle beheersbeslissingen. Het ziet hierin een aanslag op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Bron » De Morgen