Proces Habran moet overgedaan

Het Hof van Cassatie heeft vandaag het arrest in de zaak van Marcel Habran nietig verklaard. Het assisenproces, dat zes maanden duurde, moet worden overgedaan. Een nieuw assisenproces moet nu in Brussel oordelen over schuld of onschuld van Marcel Habran, Pépé Rosato, Anouar Bennane en Thierry Dalem.

Het proces van Marcel Habran en consorten voor het hof van assisen in Luik heeft exact zes maanden geduurd. Het was een van langste processen uit de Belgische geschiedenis. Het proces begon op 3 september 2008 en eindigde op 3 maart 2009.

Het onderzoek duurde meer dan 10 jaar, te beginnen bij de overval op een geldtransport op 12 januari 1998 in Borgworm. Verschillende beschermde getuigen klapten uit de biecht. Nooit eerder deed het Belgische gerecht beroep op beschermde getuigen. Een wet werd daarover in 2002 gestemd. Vier getuigen maakten gebruik van de regeling, waarbij ze onder meer een nieuwe identiteit zouden krijgen.

Uiteindelijk bestond het dossier uit 21 criminele feiten. Het telde 110.000 pagina’s, verdeeld over 121 dozen. Meer dan 500 getuigen werden gehoord tijdens het proces. Er waren ongeveer 120 zittingsdagen in een zaal waar uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen werden genomen.

Maar één enkel ander proces duurde even lang. Het ging om een andere zaak van grootbanditisme met een hele reeks feiten. Volgens betrouwbare bronnen bij het federaal parket en bij de politie kostte het proces-Habran ongeveer 5 miljoen euro.

Er werd een jury van 24 personen samengesteld die moest antwoorden op een vragenlijst van 242 pagina’s met 415 vragen. Ze beraadslaagden in een hotel, waar een hele verdieping werd afgehuurd. Het arrest, waarbij 9 van de 11 beschuldigden werden veroordeeld, werd niet gemotiveerd. Na het arrest-Taxquet hadden verschillende advocaten daar om gevraagd, maar tevergeefs.

Bron » De Morgen