“Justitie dreigt stil te vallen zonder nieuwe regering”

“De aanslepende regeringsonderhandelingen duwen het gerecht in een gevaarlijk vacuüm.” Dat zegt Ghislain Londers, eerste voorzitter bij het Hof van Cassatie. Londers waarschuwt dat het gerecht in “een totale malaise” zal terechtkomen als er niet dringend een nieuwe regering in de steigers staat. Het Hof van Cassatie verschuilt zich normaal gezien achter de dikke muren van het Brusselse justitiepaleis.

Tijdens een ongebruikelijk open gesprek hekelde Ghislain Londers, de eerste voorzitter van het hoogste rechtsorgaan van België, echter de uiterst trage gang van zaken na de voorbije federale verkiezingen. “Een regeringsvorming van meer dan honderd dagen is voor het gerecht veel te lang. Het hele apparaat dreigt stil te vallen.”

Voor de meest banale beslissingen zaken moet het Hof van Cassatie aankloppen bij de federale overheidsdienst Justitie, maar die geeft al een hele tijd niet thuis. “Mijn brieven en telefoontjes blijven onbeantwoord. Eenvoudige aanvragen worden geweigerd omdat zelfs de administratie niet meer naar behoren werkt. Zo kan ik geen magistraten op zending sturen of nieuw personeel aanwerven.” Zelfs voor het stofzuigen van de tapijten voor het koninklijk bezoek op de 175ste verjaardag van het Hof van Cassatie moet de eerste voorzitter toestemming vragen, maar die krijgt hij niet.

Naast die storende, praktische zaken die tijdens een periode van lopende zaken geen problemen zouden mogen opleveren, liggen ook het nieuwe systeem van de werklastmeting en de opvolgers van Phenix – de informatisering van justitie – en van Themis – de grootscheepse hervorming van het gerechtelijk apparaat – stil. Na een ronde langs diverse rechtbanken is Londers ervan overtuigd dat er bij de Belgische magistraten “een grote bereidheid bestaat om mee te werken aan de hervormingen van de justitie”.

De voorzitter doet een oproep aan zijn collega’s om de gerechtelijke achterstand aan te pakken. Als korpschef wil hij op dit vlak in eerste instantie niet straffen, maar wel moeilijkheden oplossen en de mensen ondersteunen. “Maar ik zal niet aarzelen in te grijpen als de achterstand blijft bestaan.”

Bron » Het Laatste Nieuws