Cassatievoorzitter bezorgd over regionalisering justitie

Tijdens de opening van het nieuwe gerechtelijke jaar heeft eerste voorzitter Ghislain Londers van het Hof van Cassatie woensdag zijn bezorgdheid geuit over een mogelijke regionalisering van delen van justitie. Op basis van de informatie die doorsijpelt over de preformatie kan volgens Londers worden opgemaakt dat justitie niet zal ontsnappen aan de institutionele hervormingen.

“Meer dan ooit ziet het er naar uit dat minstens bepaalde aspecten van justitie niet aan regionalisering zullen ontkomen”, zo verklaarde de hoogste magistraat van het land. Londers velde daar geen oordeel over, maar heeft er wel bedenkingen bij. Zo moet bij de uitwerking van de geplande hervormingen binnen justitie volgens hem rekening gehouden worden met een ‘zekere symmetrie’ tussen de verschillende gewesten.

De regionalisering mag voor de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie ook geen doel op zich zijn, wel een middel om de werking van justitie voor de rechtszoekende te verbeteren. Zo meent Londers dat uit de overheveling van de jeugdbescherming naar de gemeenschappen de nodige lessen worden getrokken. Die overheveling was volgens hem geen onverdeeld succes was en heeft voor praktische moeilijkheden gezorgd.

Bron » Knack