Eerste voorzitter Cassatie waarschuwt voor rechts populisme

“Enkel als we meer solidariteit en samenwerking aan de dag leggen en ons niet terugplooien op onszelf, zullen we erin slagen de uitdagingen aan te gaan die de snel veranderende wereld ons brengt.” Dat is de boodschap die de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, donderdag bracht bij de opening van het nieuwe gerechtelijke jaar.

Ghislein Londers richtte zich in zijn spreken tot de samenleving in het algemeen, maar ook tot de actoren in de justitiële wereld. Volgens de Eerste Voorzitter hebben er zich in de voorbije maanden heel wat verrassende en onrustwekkende gebeurtenissen voorgedaan. Hij verwees daarbij onder meer naar de rellen in Londen, de eurocrisis, de hongersnood in Afrika en de revoluties in het Midden-Oosten.

Dit zij allemaal ontwikkelingen die de verleiding doen groeien om op onszelf terug te plooien, vindt Eerste Voorzitter Londers. Hij pleit voor meer samenwerking en solidariteit.

“Om het om zich heen grijpende rechtse populisme in Europa tegen te gaan, moet die boodschap krachtig en met overtuiging gebracht worden, maar ook in daden omgezet worden”, aldus Londers. “Zoniet geeft men kansen aan een klimaat waarbij zelfs een individu door een spectaculaire maar verschrikkelijke daad, zoals in Noorwegen, denkt de gemeenschap waarin hij leeft te kunnen dwingen op zichzelf terug te plooien.”

“Drie mogelijke scenario’s voor een hertekening van de gerechtelijke organisatie liggen voor: het zogenaamde provinciale model, de grote arrondissementele rechtbank en het asymmetrisch model. Wat ook het toekomstige model wordt, het zal slechts leiden tot een meer efficiënte en menselijke openbare dienst Justitie wanneer de magistraten en het gerechtelijk personeel er samen hun schouders onder zetten”, dixit de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie. Volgens de voorzitter vereist het hervormen van de justitie de nodige bereidheid om het eigen functioneren in vraag te stellen en macht uit handen te geven.

Zo moeten de vrederechters durven inzien dat de familierechtbank een modern aangepast middel is voor de globale en langdurige begeleiding van verstoorde familiale relaties. Hierin kan evenwel een beroep gedaan worden op hun expertise.

Nog volgens de eerste voorzitter krijgen de arbeidsrechtbanken beter hun plaats in een grotere entiteit en heeft het Hof van Cassatie een fout gemaakt door geen deel te gaan uitmaken van het College van hoven en rechtbanken. “Splendid isolation is niet meer van deze tijd”, besluit Londers.

Bron » De Standaard