Van Parys verheugd over enthousiasme bij magistratuur

Senator Tony Van Parys (CD&V) vindt het positief dat het Hof van Cassatie enthousiast wil meewerken aan de hervorming van Justitie. Hij predikt wat geduld: “Het is precies omdat bepaalde hervormingen grondig moeten gebeuren, dat een en ander wat tijd vergt”, aldus Van Parys, volgens wie het de ambitie van zijn partij is een deel van de verzuchtingen van de magistratuur in het regeerakkoord te vertalen.

In enkele kranten stelt Ghislain Londers, de hoogste magistraat van het Hof van Cassatie, dat er bij de Belgische magistraten een grote bereidheid bestaat om mee te werken aan de hervormingen van de justitie. “Het gevoel overheerst dat er al lang genoeg is aangemodderd. Er moet iets gebeuren. De tijd is rijp om taboes te doorbreken, om enkele bittere pillen door te slikken”.

Van Parys zegt enthousiast te zijn over het enthousiasme van de magistratuur. “Dat is ooit anders geweest”, herinnert de gewezen justitieminister zich. “Ten tijde van de Octopushervorming werd verkrampt gereageerd op Stefaan De Clerck”.

Hij wijst op het SOS-plan voor Justitie waarmee zijn partij naar de verkiezingen trok. “Dat gaat precies in de richting van de verzuchtingen van de magistratuur”, stelt Van Parys. Hij heeft het over de afbouw van de bureaucratie en de responsabilisering. “Het is onze ambitie om dat in het regeerakkoord te vertalen. Er bestaat weerstand van de Franstaligen, maar dat moet een uitdaging van de onderhandelingen vormen”.

Londers noemt de aanslepende formatie “vervelend, zelfs bedreigend. De hervormingswil die bij de magistraten bestaat, zou moeten worden opgepikt door de politiek. Maar we zitten in een vacuüm en dat is geen goede zaak”. Hij geeft als voorbeeld dat de brieven die hij naar de FOD Justitie stuurt, niet worden beantwoord en zijn telefoons naar het kabinet van uittredend minister Laurette Onkelinx evenmin.

“Ik kan geen magistraten meer naar het buitenland sturen omdat er niemand is om die uitgaven goed te keuren”, luidt het. “Brieven en telefoons beantwoorden, valt onder de lopende zaken”, reageert Van Parys. “Niets belet om de dagelijkse werking op de FOD of het kabinet te verzekeren”.

De N-VA reageert tevreden op de uitgestoken hand van Ghislain Londers, eerste voorzitter bij het Hof van Cassatie, die in een aantal kranten zegt dat de magistratuur bereid is om mee te werken aan de hervorming van justitie. Dat de werking van justitie stilvalt, is echter niet de schuld van de aanslepende regeringsformatie maar van huidig minister Laurette Onkelinx.

Londers richt zijn pijlen op het verkeerde doel, zegt N-VA-kamerlid Els De Rammelaere. “De aanslepende onderhandelingen duwen het gerecht in een gevaarlijk vacuüm”, zo zegt Londers donderdag in een aantal kranten. Hij waarschuwt voor “een totale malaise” als er niet dringend een nieuwe regering in de steigers staat.

De N-VA is blij dat Londers “de hand reikt aan de politiek om samen de hoognodige hervorming van Justitie aan te pakken”. “Een aantal voorstellen die het Hof van Cassatie formuleert, zijn goede voorstellen. Zo is het onaanvaardbaar dat voor elke aankoop van meer dan 25 euro bij het ministerie moet worden aangeklopt. De frustratie van de voorzitter van het Hof over onbeantwoorde brieven en telefoontjes, is eveneens terecht”, zegt De Rammelaere.

Maar het N-VA-kamerlid vindt dat de schuld daarvoor niet bij de lange regeringsonderhandelingen ligt, maar bij uittredend minister van Justitie Laurette Onkelinx. “Het is dus mevrouw Onkelinx die hier faalt”, klinkt het. Het is volgens N-VA ook niet door de aanslepende regeringsvorming dat de hervormingen bij justitie op de helling geplaatst worden. Daarvoor ligt de schuld volgens N-VA bij paars. “Het is beter nu tot een goed akkoord te komen, dan nog verder te gaan met haastwerk en improvisatie. Na jaren van getreuzel en gemiste kansen zal het nu niet op een paar maanden aankomen”.

Bron » Het Laatste Nieuws