Dewael verdedigt Onkelinx en paarse aanpak justitie

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) verdedigt zich tegen de kritiek van CD&V op justitie. Nooit werden meer criminelen veroordeeld en gestraft dan nu. En in de tijd vóór paars ontsnapten veel meer gevangenen: 105 in 1995 tegen 38 in 2006, zegt de liberale minister.

“Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) heeft te weinig weerwerk geboden op de vele aanvallen van Vlaamse kant”, zegt Dewael. “Daardoor leeft onder het publiek een foute indruk over justitie. De waarheid is dat wij in acht jaar tijd het budget opgetrokken hebben van 1 naar 1,5 miljard euro.”

Dewael beklemtoont dat er al veel gedaan is. “Door het goede politiewerk werden nooit meer criminelen veroordeeld en bestraft. In 2007 is voor het eerst de grens van de tienduizend gedetineerden overschreden. Er is ook fors geïnvesteerd in alternatieve straffen”, zegt de minister.

Hij geeft toe dat er nog een tandje moet worden bijgestoken. Zo wil Dewael 1.800 cellen extra. Door veel gerechtsgebouwen waait – ook door de depolitisering van de benoemingen – al een frisse wind, zegt hij. Vooral strafzaken wil Dewael sneller laten verlopen, zodat de veroordeling sneller op de misdaad volgt.

Open Vld stelt ook voor regel te maken van het gebruik dat iemand bij recidive pas na tweederde van de straf vervroegd kan vrijkomen. Dewael verwijt CD&V een gebrek aan consequentie: federaal pleit Tony Van Parys voor meer capaciteit voor de opvang van criminelen, maar op Vlaams niveau volgt minister Inge Vervotte niet voor de jeugdige delinquenten.

Bron » De Morgen