Jo Baret aangesteld als nieuwe directeur beleidscel justitie

Jo Baret is aangesteld als directeur van de beleidscel van de nieuwe minister van Justitie, Stefaan De Clerck. Hij volgt Herman Dams op die zijn post van eerste substituut bij het parket van Antwerpen weer opnam. Jo Baret startte zijn carrière in 1975 op het Directoraat Wetgeving van het ministerie van Justitie.

Hij was achtereenvolgens secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, kabinetschef van minister van Justitie Melchior Wathelet senior, administrateur van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en adjunct-directeur van de beleidscel van de vorige justitieminister Jo Vandeurzen.

In die laatste hoedanigheid was hij bevoegd voor de strafuitvoering. Paule Somers start als adjunct-kabinetschef. Onder minister Jo Vandeurzen was ze adviseur burgerlijk recht. Daarvoor werkte ze als substituut bij de Procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé.

Bron » De Morgen