Nieuwe deontologische gids voor magistratuur

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) en de Adviesraad van de Magistratuur hebben woensdag de ‘Gids voor de magistraten: principes, waarden en kwaliteiten’ voorgesteld. Rechters en parketmagistraten zouden er een reeks aanbevelingen en principes in moeten vinden en het document zou moeten ‘uitnodigen tot permanente reflectie en discussie en zo het vertrouwen van de burger in het rechtssysteem versterken’.

De gids zal worden toegestuurd aan de zowat 2.500 Belgische magistraten, stafhouders van de balies, leden van de commissies Justitie van de Kamer en de Senaat. Ook de minister van Justitie en de premier ontvangen een exemplaar.

“Het document is het resultaat van het gezamenlijke werk van twee representatieve en democratische organen”, aldus de Adviesraad van de Magistratuur. “Laat ons immers niet vergeten dat de HRJ bestaat uit magistraten en niet-magistraten.”

De 23 bladzijden tellende gids bevat acht waarden: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, terughoudendheid en discretie, ijver, respect en luistervaardigheid, gelijke behandeling en bekwaamheid.

Het document zal de actoren binnen justitie eveneens toelaten gemeenschappelijke waarden opnieuw te delen. “We willen ook evolueren tot een modern en positief management van het korps”, klinkt het. “In een sector waar men benoemd wordt, is dat een uitstekende manier om de kwaliteit van het werk te verbeteren door een debat te doen ontstaan.”

“De gids dient niet om slechts eenmaal gelezen te worden en vervolgens in een lade te verdwijnen”, stelt Geert Vervaeke, de voorzitter van de HRJ. “Hij moet dienen om de kwaliteit van onze justitie permanent te verbeteren.”

Bron » De Standaard